Insändare

För stora barngrupper – bygg ny förskola och skola nu!

För stora barngrupper – bygg ny förskola och skola nu!

Nyheter Läs Vaggerydsbon insändare angående skolor och förskolor. …

Fler behöver engagera sig i föreningar

Fler behöver engagera sig i föreningar

Nyheter Insändarskribenten Peppe vill att fler engagerar sig i föreningslivet…

Har ni inte råd att köpa hundbajspåsar?

Har ni inte råd att köpa hundbajspåsar?

Nyheter En Hokabo har tröttnat på att hundägare inte plockar upp efter efter sig…

LAS-trollet och de tre anställda Bruse

Notiser Det finns mycket myter och skrönor om den svenska arbetsrätten, men vi skulle ändå vilja berätta en saga för dig. Den handlar om ett troll, som vi kan kalla LAS-trollet, och om tre personer på den svenska arbetsmarknaden (egentligen är det långt fler, men siffran tre är viktig i sagor). Som av en händelse heter alla tre Bruse…

Skydda våra stränder och skogar!

Skydda våra stränder och skogar!

Nyheter Vi befinner oss i en akut miljökris med ett skenande klimat och utarmning av biologisk mångfald. Miljökrisen drabbar och påverkar såväl Sverige som andra delar av världen redan idag och det kommer att bli värre om vi inte agerar kraftfullt och insiktsfullt. Det vore ett stort misstag att försvaga strandskyddet och skyddet av värdefull skog, skriver Marianne Frick i Naturskyddsföreningen i Vaggeryds kommun…

LRF:s kommungrupp; Vår syn på bostadsbebyggelse och jordbruksmark

LRF:s kommungrupp; Vår syn på bostadsbebyggelse och jordbruksmark

Nyheter Den senaste tiden har ett nytt bostadsområde, Yggen debatterats bland politiker i Vaggeryds kommun och även på sociala medier. Läs LRF:s insändare här…

Jag ångrar mitt stöd till framtagning av en kommunal vindbruksplan

Jag ångrar mitt stöd till framtagning av en kommunal vindbruksplan

Nyheter I den strid som varit under åren om vindkraftverks vara eller inte vara i kommunen har förslag tidigare lagts fram att ha en kommunal vindkraftsplan. Detta förslag anammades av de styrande i kommunen. Läs insändaren här…

Insändare om ME-sjuke Holger

Insändare om ME-sjuke Holger

Nyheter Vi har tidigare berättat om ME-sjuke Holger som bor i Skillingaryd och nu kommer en insändare från anhöriga…

Är barn i Sverige rättighetsbärare?

Är barn i Sverige rättighetsbärare?

Nyheter FN:s barnkonvention är gällande lag i vårt land sedan januari år 2020. Är barn i Sverige rättighetsbärare? Det borde vara en självklarhet kan man tycka. Vår erfarenhet säger något helt annat. Läs mammans insändare här…

Bullerberäkningarna är ett bedrägeri

Bullerberäkningarna är ett bedrägeri

Nyheter "Vi känner väl det lite som att man inte behöver vara direkt ingenjör för att räkna ut vad som kommer att hända, men vare sig Eolus eller vår egen tillsynsman på Länsstyrelsen verkar förstå skillnaden mellan ursprungsverken och de nya nu beställda verken". Läs Vindkraftspark Boarp Ideella Förenings insändare här…

Vem representerar politikerna – vindkraftsbolag eller landsbygden?

Vem representerar politikerna – vindkraftsbolag eller landsbygden?

Nyheter Det har kommit till min kännedom att frågan om Vindkraftverk på Boarp har varit uppe till diskussion på sistlidna möte med miljö- och byggnämnden den 25 maj i år. Läs insändaren här…

Så kan Vaggeryds kommun rädda bina! 

Så kan Vaggeryds kommun rädda bina! 

Nyheter En tredjedel av våra vilda biarter på väg att försvinna. Det är dåliga nyheter för oss människor eftersom 30 procent av all mat vi äter pollineras av bin och andra insekter. Nu är det dags att sätta Vaggeryd på den svenska bi-kartan och anta en handlingsplan för binas överlevnad och för den biologiska mångfalden. Läs Naturskyddsföreningens insändare här…

Trött på dålig posthantering

Trött på dålig posthantering

Nyheter En Vaggerydsbo har skrivit en insändare, läs den här, om att få sin egen post i sin låda…

Insändare: Ingen rolig vandring på Slätten

Nyheter Slätten i Skillingaryd med Gropabäcken lockar inte längre lika mycket till vandring som förr…

Exportindustrin skapar jobb och välfärd i Jönköpings län

Exportindustrin skapar jobb och välfärd i Jönköpings län

Nyheter I en insändare uppmärksammar IF Metall Västbo-Östbo exportens dag…

Skriver om nedskräpning

Skriver om nedskräpning

Nyheter En Vaggerydsbo uppmanar till bättre miljömedvetenhet…

Barn föds inte att bli mobbade

Barn föds inte att bli mobbade

Nyheter Jag är så trött på oansvariga föräldrar. Genom alla år har ni funnits, ni kommer alltid finnas. ”Om inte skolan meddelat oss så är det väl inte så allvarligt, vi har inte fått tid för något möte, barnet säger att…”, läs Carro Blomqvists insändare här…

Vill ha svar av socialnämnden om brister i vården

Vill ha svar av socialnämnden om brister i vården

Nyheter Signaturen L.I.K. presenterar ett öppet brev om brister i vården…

Sa nej till prenumeration på tidning

Sa nej till prenumeration på tidning

Nyheter Empartiet debatterar en prenumeration på en tidning för alla i kommunfullmäktige…

Införandet av hälsocenter en seger för (C) och länets invånare

Notiser I en insändare välkomnar centerpartister regionens satsning på hälsocenter…

3 / 912345...Sista

Tips