Översiktsplan

Översiktsplanen är nu beslutad

Översiktsplanen är nu beslutad

Nyheter Kommunfullmäktiges ledamöter var laddade inför kvällens största punkt på dagordningen. Översiktsplanen. Det har varit lite turbulens kring planens tolkningar och skrivningar. Senaste sammanträdet återremitterades planen. Nu var det dags se fram emot kommunens inriktning efter fem års översiktsplanarbete…

Länsstyrelsen: Vi bevakar att kommunen bevakar riksintresset

Länsstyrelsen: Vi bevakar att kommunen bevakar riksintresset

Nyheter En timma innan kommunfullmäktiges start fanns Länsstyrelsens representanter i Folkets hus i Vaggeryd för att förklara vad en översiktsplan innebär samt svarade på frågor. Som väntat, det blev diskussioner kring byggnation i inflluensområde…

Stenvadet blev plötsligt förorenat i ÖP

Stenvadet blev plötsligt förorenat i ÖP

Nyheter Tillkommen skrivning i ÖP, översiktsplanen, om det pågående detaljplanearbetet på Stenvadet i Skillingaryd innebär att befintliga boende utsätts för en påtaglig oro. Det berättade Johan Thien, planprocessexpert när han träffade oppositionspolitiker under tisdagsförmiddagen…

Expert i planprocess träffade politiker

Expert i planprocess träffade politiker

Nyheter Under tisdagen var oppositionen inbjuden till frukostfika för att lyssna till Johan Thein från Halmstad. – Jag är här för att diskutera olika perspektiv. Viktigt att kommunens politiker har en bra samverkan med näringsliv, tjänstepersoner och invånare, berättar Thein……

Område utökas i ÖP enligt tidigare politiskt beslut

Område utökas i ÖP enligt tidigare politiskt beslut

Nyheter Tidigare planbesked från politikerna angav att tilltänkt framtida verksamhetsmark i södra delen av Skillingaryd, Högabråten, skulle omfatta 20 hektar. När kommunens nya översiktsplan presenterades hade området minskat drastiskt. – Förstår inte att det här har blivit en sådan stor diskussionspunkt, menar kommunalrådet Jonsson (M)… …

Översiktsplanen återremitterades av fullmäktige

Översiktsplanen återremitterades av fullmäktige

Nyheter Under kvällens kommunfullmäktige var viktiga och stora översiktsplanen en punkt på dagordningen. Det skulle bli information, debatt och votering. Byggnation i influensområdet och riksintresset blev som väntat hett. – Vi kan inte bygga ett utedass nu, menar Gert Jonsson (M)… …

Framtidsplanen ÖP – en ödesfråga för landsbygden

Framtidsplanen ÖP – en ödesfråga för landsbygden

Nyheter "Det är stora frågor och värden som står på spel"

Skjutfältet: Het fråga i nya översiktsplanen

Skjutfältet: Het fråga i nya översiktsplanen

Nyheter När översiktsplanen fanns på kommunstyrelsens arbetsutskotts bord förra veckan var skjutfältet i fokus. – Vi måste skapa en relation, säger majoriteten samtidigt som länsstyrelsen inte köpte kommunens resonemang gällande riksintresset Skillingaryds skjutfält…

ÖP: Antagande för nya planen där alla yrkanden inte beaktats

ÖP: Antagande för nya planen där alla yrkanden inte beaktats

Nyheter För fem år sedan startades arbetet med kommunens nya översiktsplan. Nu närmar det sig antagande efter att den varit ute på granskning, men det som ansetts vara viktigt att få med är inte med…

Utredning kritisk till kommunens översiktsplan

Utredning kritisk till kommunens översiktsplan

Nyheter En ändrad markareal i en översiktsplan har skapat oenighet mellan kommunen och ett företag som vill etablera sig i Skillingaryd. Nu har en advokatfirma gjort en rättslig utredning där de menar att kommunen bör justera planen…

Vill kommunen göra en levande landsbygd till ödebygd?

Vill kommunen göra en levande landsbygd till ödebygd?

Nyheter Vaggeryds kommuns översiktsplan (ÖP) är nu ute på utställning och allmänheten har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Mycket i förslaget är sig likt, både i smått och stort, men en sak sticker ut och visar att kommunen inte längre är beredda att stå upp för landsbygden runt skjutfältet. Läs Stig-Göran Hultsbo debattartikel om influensområde och kommande översiktsplan här…

Nämnd: Planera för bostäder i Klevshult

Nämnd: Planera för bostäder i Klevshult

Nyheter Samrådet gällande den nya översiktsplanen har varit hos tekniska nämnden för yttrande. …

Så vill socialnämnden utveckla Vaggeryd

Så vill socialnämnden utveckla Vaggeryd

Nyheter I somras beslutade kommunstyrelsen i Vaggeryds kommun om en ny övergripande översiktsplan. Ärendet är nu ute på samråd och nu har socialnämnden inkommit med sina synpunkter och önskemål…

Samråd om Vaggeryds inriktning framöver

Samråd om Vaggeryds inriktning framöver

Nyheter Ett 35-tal invånare besökte Fenixaulan i Vaggeryd där kommunen arrangerade samrådsinformation angående den nya översiktsplanen. – Det finns utvecklingspotential både i Vaggeryds centrala delar och landsbygden, …

Bostäder i fokus när samrådet för södra kommunen gjordes

Bostäder i fokus när samrådet för södra kommunen gjordes

Nyheter Knappt ett 30-tal, merparten män, hade samlats i teaterfoajen i Skillingehus under tisdagskvällen för att få veta mer om den nya översiktsplanen när delområde Åker, Hagshult, Tofteryd och Skillingaryd uppmärksammades…

Tyck till om översiktsplanen

Tyck till om översiktsplanen

Nyheter Under två tillfällen, i kväll i Skillingaryd och nästa tisdag i Vaggeryd bjuder kommunen in till samrådsmöte gällande den nya översiktsplanen…

Hur ska vår kommun se ut framöver?

Hur ska vår kommun se ut framöver?

Nyheter Den frågan ligger till grund för den nya översiktsplanen som under sommaren finns att ta del av. Vi kommer i en artikelserie bryta ur några intressanta delar ur planen som ska ge en långsiktig och övergripande utvecklingsinriktning för vår kommun. Alla får tycka till om förslaget, som kommer att finnas för allmän beskådan fram till 30 september. …

Var kan kommunen växa?

Var kan kommunen växa?

Nyheter Vid senaste kommunstyrelsen diskuterades en ny reviderad översiktsplan och en utvecklingsstrategi för kommunen…

Ny översiktsplan planeras

Ny översiktsplan planeras

Nyheter Kommunstyrelsen arbetar nu fram en ny översiktsplan då Länsstyrelsen anser att nuvarande plan inte redovisat riksintresset Skillingaryds skjutfält på ett godtagbart sätt…

Ny översiktsplan för Vaggeryds kommun

Nyheter Den gällande översiktsplanen för Vaggeryds kommun från 2012 behöver förnyas och revideras…

1 / 212

Tips