Upphandling

Upphandlat: Nytt bussbolag kör skolskjutsar

Upphandlat: Nytt bussbolag kör skolskjutsar

Nyheter 11 miljoner per år och en buss mer än tidigare. Upphandling på sex plus två år. Det gav politikerna i barn- och utbildningsnämnden klartecken till vid senaste sammanträdet…

GBJ Bygg bygger nya mellanstadiet

GBJ Bygg bygger nya mellanstadiet

Nyheter Under dagen beslutade tekniska nämnden att tilldela GBJ Bygg totalentreprenaden för Hjortsjöskolans nya mellanstadium. …

Cramo vann kommunens upphandling

Cramo vann kommunens upphandling

Nyheter Vid tekniska nämndens sammanträde under tisdagen tilldelades Cramo AB som uthyrare av maskiner under avtalsperioden…

Elbyrån tilldelades kommunal upphandling

Elbyrån tilldelades kommunal upphandling

Nyheter Tekniska nämnden beslutade vid veckans sammanträde att anta anbudet från Elbyrån i Vaggeryd gällande hantverkstjänster inom kommunens vatten- och avloppsanläggning. Avtalet gäller längst till och med maj 2031…

Sandahls vann upphandling värt 32 miljoner

Sandahls vann upphandling värt 32 miljoner

Nyheter Vid tekniska nämndens sammanträde i veckan togs beslut i tilldelning av sand, bergkross och transporter av dessa…

Mäter ej ursprung på offentlig tallrik

Mäter ej ursprung på offentlig tallrik

Nyheter Tidningen Land Lantbruk har gjort enkät bland landets kommuner angående maten som serveras på offentliga tallriken. I Vaggeryds kommun mäts ej ursprung då anledningen är avsaknad av statistikprogram…

Sandahls vann upphandling för snöröjning

Sandahls vann upphandling för snöröjning

Nyheter Tekniska nämnden beslutade under tisdagen att tilldela Sandahls Entreprenad till vinterväghållning, snöröjning, halkbekämpning och saltning, på kommunens gator, cykelvägar och vissa fastigheter, samt sand- och grus upptagning samt sopning av gator till hösten 2026…

Nya Götafors skola: ”Vi är inte nöjda med klassrummen”

Nya Götafors skola: ”Vi är inte nöjda med klassrummen”

Nyheter Det har varit en lång väg för nya skolan i Götafors. Egentligen skulle hyrklassrummen vara på plats i höst, men så blev inte fallet. Förvaltningsrätten återkallade tidigare tilldelningsbeslut och ”nummer två” vann upphandlingen när det gäller klassrummen för ”Nya Götafors skola”. 65 miljoner kronor för hyrestiden på 15 år. Politikerna i nämnden är dock inte riktigt nöjda med klassrummen…

Sandahls vann kommunal upphandling

Sandahls vann kommunal upphandling

Nyheter Vid tekniska nämndens sammanträde idag beslutades att tilldela kontrakt till Sandahls Grus och Asfalt AB…

Skola med plats för 200 elever upphandlad

Skola med plats för 200 elever upphandlad

Nyheter Vid kommunstyrelsens sammanträde i går justerades upphandlingen direkt gällande projektering och uppförande av skolbyggnad F-3 i Götafors, Vaggeryd. Om ett år ska den vara inflyttningsklar…

28 nya tåg till Krösatågen

28 nya tåg till Krösatågen

Nyheter Hastigheter på uppemot 200 kilometer i timmen, fällbara stolar med arbetsplatser och 190 sittplatser per tåg. Transitio upphandlar 28 nya Krösatåg av typen CAF till ett värde av 3 miljarder kronor…

Reservlokaler för mellanstadiet upphandlat

Reservlokaler för mellanstadiet upphandlat

Nyheter Idag, vid tekniska nämndens extrainsatta sammanträde, beslutades att utse Indus moduler till Hjortsjöskolans mellanstadieelever. …

Skolbyggnationens upphandling överklagades

Skolbyggnationens upphandling överklagades

Nyheter Vem som ska bygga den nya Sörgårdsskolan i Skillingaryd hamnade på förvaltningsrättens bord. Oklart när tilldelningen blir…

Upphandlingen på cykelvägen avbruten

Upphandlingen på cykelvägen avbruten

Nyheter Cykel- och gångvägen mellan Skillingaryd och Tallnäs dröjer …

Lantbrukarna behöver långsiktighet

Lantbrukarna behöver långsiktighet

Nyheter ”Inte en mandatperiod eller en upphandlingsperiod. Vi måste se på längre sikt”. Orden kommer från LRFs regionordförande Anders Friberg när det informerades om upphandlingen…

Lunchmöte med upphandlingsinformation

Lunchmöte med upphandlingsinformation

Nyheter "Vi trodde nog alla på en fortsättning" berättade Emma Persson från Häradsköps Gårdsbutik och Tamara Modric från upphandlingsenheten inför besökarna på Tallnäs…

Politiken fick information om upphandling

Politiken fick information om upphandling

Nyheter Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde informerade kommundirektören hur upphandlingen av skolan och äldreomsorgens köttupphandling har gått till…

Häradsköp förlorade upphandlingen

Häradsköp förlorade upphandlingen

Nyheter Det blir inte närproducerat kött i kommunala tillagningsköken framöver…

Per byter 688 lampor

Per byter 688 lampor

Nyheter Per Leffler, även kallad ”Ljus-Per”, finns nu i Skillingaryd för att byta ortens gatubelysning. Vi har träffat honom på Femkampsområdet…

El-Agenten vann upphandling

El-Agenten vann upphandling

Nyheter Upphandlingen av el, kraft och belysning, för mångmiljonbelopp, vid Mejeritomtens nya trygghetsboende är nu klar. …

1 / 212

Tips