Lotta Damberg

Inget förslag om nedläggning på Furugården

Inget förslag om nedläggning på Furugården

Nyheter Igår skrev vi om en planerad nedläggning på Furugården, men det är inget förslag utan är en del i ett svar till budgetberedningen…

Trygghetslarmen drabbade av störningar

Trygghetslarmen drabbade av störningar

Nyheter Nattens teleproblem har drabbat Vaggeryds kommun och trygghetslarmen…

Nytt äldrecentra växer fram

Nytt äldrecentra växer fram

Nyheter Tillsammans med trygghetsboende byggs nu ett nytt vård- och omsorgsboende fram på Mejeritomten. I går var det informationsmöte om planerna för storbygget. Del 3…

LSS tynger socialnämndens budget

LSS tynger socialnämndens budget

Nyheter Försäkringskassans hårdare bedömningar av stöd inom LSS har kostat kommunen 1,5 miljoner över budget första kvartalet…

Socialchefens svar om Gullvivan

Socialchefens svar om Gullvivan

Nyheter Politiska beslutet står fast och vi lämnar förslag på förändringar som ger det bästa möjliga förklarar kommunens socialchef Lotta Damberg…

Fler behandlare på mötesplatsen

Fler behandlare på mötesplatsen

Nyheter Vid senaste mötet hos socialnämnden beslutades om att utveckla öppenvården för kommunens missbrukare. …

Stort minus för socialnämnden

Stort minus för socialnämnden

Nyheter Socialnämndens helårsprognos för 2017 visar ett underskott om 4,6 miljoner kronor men i april låg man faktiskt på plus…

Statliga regler styr

Statliga regler styr

Nyheter Migrationsverket ansvarar för ungdomarna i kommunens HVB-hem när dessa har fyllt 18 år. Socialchefen Lotta Damberg svarar den oroliga kommuninvånaren…

Socialnämnden lex-Sarah anmäls

Socialnämnden lex-Sarah anmäls

Nyheter Socialnämnden kan komma att göra en Lex Sarah–anmälan till Inspektionen för Vård och Omsorg efter upptäckta brister i vissa arbetsprocesser…

15,6 miljoner plus för socialnämnden

Nyheter Socialnämnden får plus 15 371 000 kronor på kontot för ensamkommande barn:…

Ensamkommande får stanna – jävsituation var aktuell vid mötet

Nyheter Det blev 7–6 för att ensamkommande barn som fyller 18 år ska få bo kvar i kommunen fram till 1 juli nästa år. Det ifrågasattes även om det var jäv för en av ledamöterna…

Favoriten höll i socialchefsvalet

Favoriten höll i socialchefsvalet

Nyheter Nu har kommunstyrelsen utsett ny socialchef i Vaggeryds kommun…

Tips