Planbesked

Hok: 40 bostäder planeras vid herrgården

Hok: 40 bostäder planeras vid herrgården

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskott blev det ett positivt besked gällande planbesked och planuppdrag för bostäder intill golfbanan i Hok. …

Ja till bostadsplaner i Rastad

Ja till bostadsplaner i Rastad

Nyheter Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar grönt ljus till att detaljplanearbetet kan inledas i Rastad…

Södra vill expandera

Södra vill expandera

Nyheter Ett underlag för planbesked i Klevshult jobbar politikerna med. Sågverket önskar expandera…

Stenvadet återremitterat: Inget kostnadsförslag klart

Stenvadet återremitterat: Inget kostnadsförslag klart

Nyheter I två och ett halvt år har en extern exploatör väntat på att få besked från kommunen för Sörgården 1:50 med flera (Stenvadet) och vid kommunstyrelsens senaste ärende valdes att återremittera ärendet trots att det från arbetsutskottet fanns ett kostnadsförslag per kvadratmeter…

Snart stängs järnvägsövergången

Snart stängs järnvägsövergången

Nyheter Kommunstyrelsen beslutade att godkänna den nya detaljplanen som möjliggör en ny väg till Mölna, strax utanför Vaggeryd…

Lämnar positivt besked för högre hyreshus

Lämnar positivt besked för högre hyreshus

Nyheter I januari månads arbetsutskott beslutades att flytta fram frågan om två högre hyreshus intill Jönköpingsvägen i Vaggeryd till kommunstyrelsen…

Höga planer på Jönköpingsvägen

Höga planer på Jönköpingsvägen

Nyheter En ansökan om ett planbesked lämnades in från en privat aktör till kommunstyrelsens arbetsutskott. Totalt sett kan det blir upp till tre våningar i två hyreshus…

Tips