Planbesked

Stenvadet blev plötsligt förorenat i ÖP

Stenvadet blev plötsligt förorenat i ÖP

Nyheter Tillkommen skrivning i ÖP, översiktsplanen, om det pågående detaljplanearbetet på Stenvadet i Skillingaryd innebär att befintliga boende utsätts för en påtaglig oro. Det berättade Johan Thien, planprocessexpert när han träffade oppositionspolitiker under tisdagsförmiddagen…

Expert i planprocess träffade politiker

Expert i planprocess träffade politiker

Nyheter Under tisdagen var oppositionen inbjuden till frukostfika för att lyssna till Johan Thein från Halmstad. – Jag är här för att diskutera olika perspektiv. Viktigt att kommunens politiker har en bra samverkan med näringsliv, tjänstepersoner och invånare, berättar Thein……

Utredning kritisk till kommunens översiktsplan

Utredning kritisk till kommunens översiktsplan

Nyheter En ändrad markareal i en översiktsplan har skapat oenighet mellan kommunen och ett företag som vill etablera sig i Skillingaryd. Nu har en advokatfirma gjort en rättslig utredning där de menar att kommunen bör justera planen…

Privat mark kan göras om till industrimark

Privat mark kan göras om till industrimark

Nyheter Klartecken för planbesked gjordes av kommunstyrelsens arbetsutskott under senaste sammanträdet. – Komplicerat ärende vi inleder och det kommer att ta tid, menar Gert Jonsson (M)…

Kommunen avslutar två planuppdrag

Kommunen avslutar två planuppdrag

Nyheter Planuppdragen Sparven 3 och Lärkan 9 i Vaggeryds kommun fick ett positivt positivt planbesked och planuppdrag i februari 2021 men kommunen har nu bestämt att avsluta ärendet. …

Industrimark för kommunens företag i ny detaljplan

Industrimark för kommunens företag i ny detaljplan

Nyheter För ett tag sedan köpte kommunen till mark av Sandahlsbolagen norr om travbanan för 53 miljoner kronor. Nu är planbesked på gång. – Viktigt att våra egna företag får möjlighet på platsen, säger Kenth Wilhelmsson (S)…

Politiskt ja till planbesked i Klevshult

Politiskt ja till planbesked i Klevshult

Nyheter Under kommunstyrelsens arbetsutskott fanns flera planbesked med, ett av dem var Tokarp, som vi berättade om i går. Samma exploatör vill även se över möjligheterna till ny detaljplan söder om Klevshult, mellan järnvägen och E4:an. …

Logistikområde i norr kan dubbleras

Logistikområde i norr kan dubbleras

Nyheter Söder om Stigamo jobbas det på ett planbesked mellan E4:an och riksväg 30. Nu har sökande kommit in med ansökan om ytterligare ett planbesked. Strax söder om det ovan aktuella. Det nya området mäter 36 hektar…

Nytt logistikområde kan bli verklighet i Klevshult

Nytt logistikområde kan bli verklighet i Klevshult

Nyheter Ett fastighetsbolag har inkommit med en ansökan gällande planbesked för ett markområde i Klevshult. Går planerna i lås kan det innebära etablering av många nya företag på orten…

Ändrad plan på Torsbo är inte lämpligt

Ändrad plan på Torsbo är inte lämpligt

Nyheter Kommunledningskontoret påbörjade arbetet med att upprätta en ny detaljplan på Torsbo i Vaggeryd. Syftet var från början att ändra markanvändning från park/plantering till bostadsändamål samt att säkra en planenlig infart till fastigheten. Nu anser kommunstyrelsens arbetsutskott att det inte längre är lämpligt. …

Hok: 40 bostäder planeras vid herrgården

Hok: 40 bostäder planeras vid herrgården

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskott blev det ett positivt besked gällande planbesked och planuppdrag för bostäder intill golfbanan i Hok. …

Ja till bostadsplaner i Rastad

Ja till bostadsplaner i Rastad

Nyheter Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar grönt ljus till att detaljplanearbetet kan inledas i Rastad…

Södra vill expandera

Södra vill expandera

Nyheter Ett underlag för planbesked i Klevshult jobbar politikerna med. Sågverket önskar expandera…

Stenvadet återremitterat: Inget kostnadsförslag klart

Stenvadet återremitterat: Inget kostnadsförslag klart

Nyheter I två och ett halvt år har en extern exploatör väntat på att få besked från kommunen för Sörgården 1:50 med flera (Stenvadet) och vid kommunstyrelsens senaste ärende valdes att återremittera ärendet trots att det från arbetsutskottet fanns ett kostnadsförslag per kvadratmeter…

Snart stängs järnvägsövergången

Snart stängs järnvägsövergången

Nyheter Kommunstyrelsen beslutade att godkänna den nya detaljplanen som möjliggör en ny väg till Mölna, strax utanför Vaggeryd…

Lämnar positivt besked för högre hyreshus

Lämnar positivt besked för högre hyreshus

Nyheter I januari månads arbetsutskott beslutades att flytta fram frågan om två högre hyreshus intill Jönköpingsvägen i Vaggeryd till kommunstyrelsen…

Höga planer på Jönköpingsvägen

Höga planer på Jönköpingsvägen

Nyheter En ansökan om ett planbesked lämnades in från en privat aktör till kommunstyrelsens arbetsutskott. Totalt sett kan det blir upp till tre våningar i två hyreshus…

Tips