Vite

Sesol hotas av miljonböter

Sesol hotas av miljonböter

Nyheter Arbetsmiljöverket sätter ner foten

Städa fastigheten – annars 10 000 kronor i månadsvite

Städa fastigheten – annars 10 000 kronor i månadsvite

Nyheter Den skräpiga fastigheten i Hok har varit en följetong för politikerna i miljö- och byggnämnden. Sist saknades ett datum vilket nu har noterats och den 31 januari måste fastigheten vara städad……

Nytt avlopp – annars miljonvite

Nytt avlopp – annars miljonvite

Nyheter Miljö- och byggnämnden beslutade vid sammanträdet förra veckan att förbjuda stiftsgården Tallnäs att släppa ut avloppsvattnet i den befintliga avloppsanordningen. – Förbudet ligger långt fram och vi har en bra dialog med verksamheten, säger nämndordförande Dauhn (S)…

Beslutet: Förbud att hantera avfall annat än skrot och trä

Beslutet: Förbud att hantera avfall annat än skrot och trä

Nyheter Under en längre tid har miljö- och byggnämnden haft verksamheten Smålands Metall och Återvinnings verksamhet i Hagshult under uppsikt. Nu är juridiken på plats och nämnden beslutade om förbud mot de som verksamheten inte har tillstånd till att hantera… …

Överträdelse av förbud och vite dras tillbaka: Jurist kopplas in

Överträdelse av förbud och vite dras tillbaka: Jurist kopplas in

Nyheter Hamnade delgivningen i rätta händer? Det går inte att bevisa och därför återremitterar miljö- och byggnämnden ärendet för vidare handläggning gällande verksamhetsförbudet för återvinningsföretaget i Hagshult… …

50 000 i kvartalet tills fritidshuset är renoverat

50 000 i kvartalet tills fritidshuset är renoverat

Nyheter Ett förfallet fritidshus vid Linnesjön blev ett av miljö- och byggnämndens ärende under senaste sammanträdet. …

Ej godkänd att hantera avfall – får vite

Ej godkänd att hantera avfall – får vite

Nyheter Företaget Smålands Metall och återvinning som finns verksam i Hagshult fanns i blickfånget under senaste miljö- och byggnämndens sammanträde. Företaget, som inte har tillstånd att starta verksamhet döms nu till vite och ärendet är överlämnat till mark- och miljödomstolen i Växjö…

Uppvärmingen i Hoks skola: Utebliven redovisning medför vite

Uppvärmingen i Hoks skola: Utebliven redovisning medför vite

Nyheter Miljö- och byggnämnden beslutade vid senaste sammanträde att barn- och utbildningsnämnden ska redovisa gällande uppvärmningen i Hoks skola. – Redovisa senast 20 juni annars vite, säger nämndordförande Dauhn (S). …

Fortsatt förfallen byggnad – ägaren riskerar vite

Fortsatt förfallen byggnad – ägaren riskerar vite

Nyheter I centrala Vaggeryd har en förfallen komplementbyggnad hamnat på miljö- och byggnämndens bord igen efter nytt besök i december där det konstaterades att ingenting har hänt sedan sist…

Fem år gammalt ärende: Städa upp inom en månad

Fem år gammalt ärende: Städa upp inom en månad

Nyheter Vite om 10 000 kronor i månaden riskerar fastighetsägaren i Hok om inte fastigheten är städad senast 18 april…

Får betala vite för ovårdad tomt i Hok

Får betala vite för ovårdad tomt i Hok

Nyheter Nuvarande skick på tomten hos fastighetsägaren i Hok strider mot lagstiftningen. Ägaren fick förlängd tid över sommaren, men nu förelägger nämnden fastighetsägaren med 10 000 kronor i månaden tills dess att fastigheten är städad…

Inget tillstånd = inga fjäderfä

Inget tillstånd = inga fjäderfä

Nyheter Till kommunen har ett anonymt klagomål inkommit gällande fjäderfä i detaljplanelagt område i norra delen av Skillingaryd. Nu riskerar fastighetsägaren vite på 3 000 kronor i månaden…

80 000 kronor i vite

80 000 kronor i vite

Nyheter En återvinningsanläggning utanför Klevshult har vite att vänta från miljö- och byggnämnden. …

Företag hotas av vite

Företag hotas av vite

Nyheter 50 000 kronor i vite. Det är vad en företagare i Hagshult kan vänta som inte redovisat vad som finns i en vall på sin fastighet…

Hall Media hotas av vite på 200 000 kronor

Nyheter Lockande spelvinster kan blivit en förlustaffär. Länets största mediehus, Hall Media har nämligen fått ett vitesföreläggande  på 200 000 kronor…

Året på sig att redovisa ventilationen

Året på sig att redovisa ventilationen

Nyheter Ventilationen på samtliga kommunens förskolor måste ses över och nu har barn- och utbildningsförvaltningen året ut på sig att redovisa annars riskeras vite från annan kommunal förvaltning…

Får böta vid skolk

Får böta vid skolk

Nyheter Två elevers vårdnadshavare har nu vite att vänta på från barn- och utbildningsförvaltningen…

Tips