Kommunstyrelsens arbetsutskott

42 lägenheter byggs i Vaggeryd

42 lägenheter byggs i Vaggeryd

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts senaste sammanträde gjordes något nytt. Beslut om markanvisning. Många bra förslag kom in men politikerna fastnade för en aktör…

Åvikens förskola blev 14 miljoner dyrare

Åvikens förskola blev 14 miljoner dyrare

Nyheter 24,8 miljoner skulle nya förskolan i Vaggeryd kosta att bygga från början. Slutnotan landade på 39 miljoner när slutredovisningen är gjord. …

Övernattning i lägenheter – ombyggnad för 3,1 miljon krävs

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskott senaste sammanträde var korttidsuthyrningen vid Talludden i Vaggeryd en av punkterna. …

Fick unikt svar

Fick unikt svar

Nyheter ”Vi är unika i landet”. Det var svaret när medborgarförslaget om ytterligare ansöka om en avfart till E4:an gjordes under kommunstyrelsens arbetsutskott. …

Kommunens projekt blev 40 miljoner dyrare än väntat

Kommunens projekt blev 40 miljoner dyrare än väntat

Nyheter När slutredovisningen gjordes på vissa projekt i kommunen visar det att grundkalkylerna varit helt uppåt väggarna. Mellan 40-45 miljoner dyrare blev projekten där bland annat förkolan Åviken, Hasseln 7, Arbetsmarknadsenheten och Hjortsjöskolan är inräknade…

”Nyinflyttade har förväntningar”

”Nyinflyttade har förväntningar”

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskott återfanns tankar och många utmaningar för politikerna; ekonomi, den stora inflyttningen, inköp av viktig mark och förväntningarna från nya kommuninvånare…

Höga planer på Jönköpingsvägen

Höga planer på Jönköpingsvägen

Nyheter En ansökan om ett planbesked lämnades in från en privat aktör till kommunstyrelsens arbetsutskott. Totalt sett kan det blir upp till tre våningar i två hyreshus…

Höglager kan bli verklighet i Götafors

Höglager kan bli verklighet i Götafors

Nyheter Den 15 december tillträdde Odd Molly International AB, med sitt dotterbolag Vaggeryds Logistikpark, ett större mark- och utvecklingsområde i Vaggeryd, utmed E4:an, på tomten även kallad Skogshyltan. Vid januari månads arbetsutskott i kommunstyrelsens drogs ärendet politiskt…

Ny idékatalog för tätortscentrum ska arbetas fram

Ny idékatalog för tätortscentrum ska arbetas fram

Nyheter Hur vill du att centrum ska se ut i Vaggeryd och Skillingaryd? …

Åtta intressenter vill bygga på Götarps hage

Åtta intressenter vill bygga på Götarps hage

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde var politikerna överens om att en blandad form av boende ska byggas på nya området i Vaggeryd. …

Mejeriköket: Utredningen läggs till handlingarna

Mejeriköket: Utredningen läggs till handlingarna

Nyheter Under gårdagen hade kommunstyrelsens arbetsutskott uppe frågan om Mejeriets kök i Skillingaryd och att det inte blev byggt enligt kommunfullmäktiges beslut…

Vem ska bygga skolan i Vaggeryd?

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskott senaste sammanträde diskuterades vem som ska bygga Götafors skola…

Turismen har drabbats hårt i år

Turismen har drabbats hårt i år

Nyheter Även om turistverksamheten i kommunen drabbats hårt i år vill samtliga infopoints vara kvar 2021…

Politiskt ställningstagande togs för intraprenad

Politiskt ställningstagande togs för intraprenad

Nyheter Intraprenad var något som Ida Philip (C) debatterade för mer än två år sedan. Nu har kommunstyrelsens arbetsutskott tagit ett inriktningsbeslut. ”Efter lite diskussioner hittade vi varandra”…

Förordar utmaningsrätt

Förordar utmaningsrätt

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts senaste sammanträde diskuterade politikerna om kommunen ska utmanas…

Det kan bli en polisstation i kommunen

Det kan bli en polisstation i kommunen

Nyheter För lite mer än ett år sedan lämnade (KD) in en motion om att politikerna ska jobba för att utöka polisens närvaro i kommunen…

Viktigt område kan bli bostäder

Viktigt område kan bli bostäder

Nyheter I augusti lämnade Lennart Karlsson (EMP) in en motion angående Eriksbygget utanför Vaggeryd. ”Det här är ett viktigt område”…

12 tomter släpps till våren

12 tomter släpps till våren

Nyheter Vid norra Sörgårdsområdet i Skillingaryd har tomttaxan beslutats av kommunstyrelsens arbetsutskott…

Måste få bättre underlag för skolans lokalbehov

Måste få bättre underlag för skolans lokalbehov

Nyheter Det är trångt i skolorna och i Vaggeryd är det akut behov. Kommer paviljonger att bli lektionssalar intill Hjortsjöskolan nästa höst?…

Vill ha folkomröstning i lokala frågor

Nyheter Vaggerydsbon lämnade i september in ett medborgarförslag till kommunen där han önskade mer direkt demokrati…

10 / 20Första...89101112...20...Sista

Tips