Kommunstyrelsens arbetsutskott

Besvärlig utredning tynger politikerna

Besvärlig utredning tynger politikerna

Nyheter Genomlysningen av investeringarna diskuterades vid kommunstyrelsens arbetsutskott…

Tjernobylbarnens vänner får bidrag

Tjernobylbarnens vänner får bidrag

Nyheter Ingen lägerverksamhet i år på grund av pandemin men politikerna lämnar stöd för utgifter…

Detaljplan krävs i Bondstorp

Detaljplan krävs i Bondstorp

Nyheter Miljö- och byggnämnden har efterfrågat kommunstyrelsens arbetsutskotts yttrande angående nya hus i Bondstorp…

Efter sommaren blir det nya medborgardialoger

Efter sommaren blir det nya medborgardialoger

Nyheter Kommunstyrelsens arbetsutskott är nöjda med de välbesökta medborgardialogen som varit. Nu planeras det för de resterande två…

Ej nöjda med kollektivtrafikens tidtabell

Ej nöjda med kollektivtrafikens tidtabell

Nyheter Vid senaste sammanträdet tog kommunstyrelsens arbetsutskott upp frågan angående Länstrafiken. Politikerna är besvikna på regionen…

Beslut togs om digitala skyltar

Beslut togs om digitala skyltar

Nyheter Kommunstyrelsens arbetsutskott tog ett inriktningsbeslut vid senaste sammanträdet. Snart blir det digitala skyltar utmed europavägen…

Ny detaljplan växer fram i centrala Skillingaryd

Ny detaljplan växer fram i centrala Skillingaryd

Nyheter Kommunala bostadsbolaget har lämnat in ansökan om planbesked i syfte att ta möjliggöra byggnation av 16 lägenheter på kvarteret Smultronet i Skillingaryd…

Förskolans skolgård har utökats

Förskolans skolgård har utökats

Nyheter Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnade grönt ljus för nya utökade skolgården vid Slättens förskola i Vaggeryd…

Skolområdet är nu klart i Vaggeryd

Skolområdet är nu klart i Vaggeryd

Nyheter Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid senaste sammanträdet att skolområdet för ny skola är området där Götafors skola finns idag. Där kommer den nya skolan byggas men hur den kommer att se ut är inte klart…

Vill ha 3 miljoner i ersättning

Vill ha 3 miljoner i ersättning

Nyheter Oljeshejkerna Johnsson på Storgatan i Skillingaryd vill ha ersättning av kommunen för fel och försummelse vid myndighetsutövning…

Politikernas prioritet ett – Sörgårdsskolan

Politikernas prioritet ett – Sörgårdsskolan

Nyheter Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid senaste sammanträdet att ny skola i Skillingaryd ska byggas snarast…

Utemiljö för fyra miljoner fick klartecken

Utemiljö för fyra miljoner fick klartecken

Nyheter Snart är nya trygghets- och omsorgsboendet Mejeriet klart för inflyttning. Förra veckan låstes även pengar till utemiljön upp…

Vill inte riva mangårdsbyggnaden

Vill inte riva mangårdsbyggnaden

Nyheter Ett rivningslov gällande Studstorp har inkommit till miljö- och byggnämnden där nu kommunstyrelsens arbetsutskott uttalar sig…

Sälja eller behålla Fridhem?

Sälja eller behålla Fridhem?

Nyheter Det var en av frågorna som diskuterades vid senaste sammanträdet hos kommunstyrelsens arbetsutskott…

Ledamöterna blir tillfälligt färre

Ledamöterna blir tillfälligt färre

Nyheter I smittspridningens spår blir nu kommunstyrelsen-, social- och barn- och utbildningsnämndens ledamöter färre…

Skillingaryd har ökat mest

Nyheter Kommunens årsredovisning visar att Skillingaryd är orten där invånarantalet ökat mest under föregående år…

En miljard i skulder

En miljard i skulder

Nyheter En finansrapport lämnades till kommunstyrelsens arbetsutskott…

Många faktorer som gått snett när kontrollen över miljonerna försvann

Många faktorer som gått snett när kontrollen över miljonerna försvann

Nyheter Investeringsstoppet togs i kraft i höstas. Nu är utredningsarbetet klart och kommunstyrelsens arbetsutskott har fått klart var någonstans det brustit…

Oeniga om investeringsmedel

Oeniga om investeringsmedel

Nyheter Kommunstyrelsens arbetsutskott var inte överens när tekniska nämndens begärde investeringsmedel…

Internationella vänner får kommunalt stöd

Internationella vänner får kommunalt stöd

Nyheter Ett enigt kommunstyrelsens arbetsutskott lämnade ett positivt besked till föreningen…

10 / 18Första...89101112...Sista

Tips