Kommunstyrelsens arbetsutskott

Pausad fastighetsaffär värderas igen

Pausad fastighetsaffär värderas igen

Nyheter För att återuppta förhandlingarna gällande marken väster om Skillingaryd föreslås det att kommunledningskontoret tar fram en ny och reviderad värdering. "Ibland måste man göra det för att få ut ett rimligt pris" säger majoriteten. Oppositionen svarar med att det är en efterhandskonstruktion. …

Vill sänka tomtpriset i Hok

Vill sänka tomtpriset i Hok

Nyheter Förfrågningar men inga bokningar har gjort att politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott lämnat förslag att sänka tomtpriset på den nya området i Hok. …

Svårtolkat förslag: Rink på Dammgatan återremitteras

Svårtolkat förslag: Rink på Dammgatan återremitteras

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskott beslutades att återremittera förslaget om rink på Dammgatan i Vaggeryd…

Det är möjligt att göra hallen tillgänglig för alla

Det är möjligt att göra hallen tillgänglig för alla

Nyheter Ett förslag från medborgare i kommunen inkom till kommunfullmäktige om att tillgänglighetsanpassa bowlinghallen i Skillingaryd. Kommunstyrelsens arbetsutskott säger ja…

Konstgräsplan på Movalla i långbänk – förslaget återremitterat

Konstgräsplan på Movalla i långbänk – förslaget återremitterat

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskott skulle S-motionen som är två år gammal diskuteras. – Det har nog inte hänt tidigare att jag hamnat i sådan här konstig sits, säger motionären Wilhelmsson (S)…

Sju får chans att bygga på Östra strand

Sju får chans att bygga på Östra strand

Nyheter Till kommunstyrelsens arbetsutskott hade 15 intressenter hört av sig för att få bygga tre kvarter i södra delen av nya bostadsområdet i Vaggeryd…

Tid för bomfällning ska utredas

Tid för bomfällning ska utredas

Nyheter Som ett extraärende i kommunstyrelsens arbetsutskott fanns diskussion kring planskildhet vid järnvägen i Vaggeryd…

Stöd för evenemang ska behandla föreningar likvärdigt

Stöd för evenemang ska behandla föreningar likvärdigt

Nyheter Vid arbetsutskottet beslutade man att göra ett förslag till kommunstyrelsen gällande ekonomiskt kommunalt stöd för evenemang. Texten uppdaterad kl 10.40…. …

Miljöredovisning på politikernas bord: ”Vi har lite att jobba med”

Miljöredovisning på politikernas bord: ”Vi har lite att jobba med”

Nyheter Miljöredovisningen för året som varit fanns hos kommunstyrelsens arbetsutskott. Redovisningsplus är att matsvinnet minskar och minus i ekologisk mat och interna resor.. …

Tyckandet om Säbo på Yggen går isär

Tyckandet om Säbo på Yggen går isär

Nyheter En information om detaljplan Yggen i Vaggeryd fanns hos kommunstyrelsens arbetsutskott. – Man har redan bestämt att vi ska ha ett särskilt boende på området. Det är inte alls bestämt, säger oppositionspolitikern Axelsson (KD)… …

Flytt av pengar anses odemokratiskt

Flytt av pengar anses odemokratiskt

Nyheter Kommunfullmäktige beslutar nämndernas budget. – Nu försöker vi att göra det smidigare. Är nämnderna överens så ska det vara okej att flytta max 5 miljoner, menar kommunstyrelsens ordförande Jonsson (M). Det tyckte inte oppositionen……

Slutnotan för Oljeshejkförlikning väntar

Slutnotan för Oljeshejkförlikning väntar

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskott fanns skadeståndpengen till Oljeshejkarna med. –Om vi hade en tidsmaskin så kanske man hade gjort annorlunda, menar ordförande Jonsson (M)……

Arbetsutskotts-nej till hastighetsgubbe vid skolor

Arbetsutskotts-nej till hastighetsgubbe vid skolor

Nyheter Motionen som inlämnades av Emil Petersson (SD) om elektroniska hastighetsskyltar som visade glad eller ledsen gubbe, beroende på hastigheten, fick ett avslag hos arbetsutskottet i kommunstyrelsen… …

Nya bostadsområdet: Planområdet blir mindre

Nya bostadsområdet: Planområdet blir mindre

Nyheter 2020 planerades det skola söder om Bondstorpsvägen och ett år senare vändes planerna till ett bostadsområde. Nu blir området mindre då markförhållanden var sämre än vad man tänkt… …

Östermo: Ny detaljplan med simhall?

Östermo: Ny detaljplan med simhall?

Nyheter Marken rakt över idrottsplatsen i Vaggeryd behöver ses över enligt ett kommunalt beslut för tre år sedan. Majoriteten: Ärendet har vuxit. Oppostionen: Vi har retat upp oss på idrottsanläggning är med…

Direktanvisning av förskola hävs

Direktanvisning av förskola hävs

Nyheter Beslutet att tilldela Kunskapsförskolan direktanvisning gällande byggnation av förskola på nya området i Vaggeryd hävs. – Det finns ingen att teckna med, säger Kenth Williamsson (S)… …

Fastighetsaffär pausas: ”Respekt och värdighet måste visas”

Fastighetsaffär pausas: ”Respekt och värdighet måste visas”

Nyheter En fastighetsägare i västra delen av kommunen skulle sälja 20 hektar mark till kommunen enligt ett beslut från politiker i det ledande presidiet. "Politikern försöker tysta", menar markägaren…

Markanvisning: Radhus byggs i Vaggeryd

Markanvisning: Radhus byggs i Vaggeryd

Nyheter Ett markanvisningsavtal har skrivits med Klavins Bygg avseende fastigheten Ljungdala, Götafors, Vaggeryd. Ensamrätten om byggnationen innebär köpeskilling på 627 500 kronor… …

Fjärrvärme på nytt industriområde

Fjärrvärme på nytt industriområde

Nyheter "Alla bäckar små"

Skjutfältet: Het fråga i nya översiktsplanen

Skjutfältet: Het fråga i nya översiktsplanen

Nyheter När översiktsplanen fanns på kommunstyrelsens arbetsutskotts bord förra veckan var skjutfältet i fokus. – Vi måste skapa en relation, säger majoriteten samtidigt som länsstyrelsen inte köpte kommunens resonemang gällande riksintresset Skillingaryds skjutfält…

1 / 2012345...1020...Sista

Tips