Kommunstyrelsens arbetsutskott

Får i uppdrag att utreda trafiksäkerheten

Får i uppdrag att utreda trafiksäkerheten

Nyheter Medborgarförslaget gällande Åkers skola, hastighet vid skola samt högre stängsel vid skolgården, har nu varit hos kommunstyrelsens arbetsutskott där politikerna delvis bifaller förslaget…

Vi får förtjänsttecken i år

Vi får förtjänsttecken i år

Nyheter Anställda som varit i kommunens tjänst i 25 år eller förtroendevald politiker som haft uppdrag i kommunen i 20 år? Då är det din tur att bli uppmärksammad. …

Frågar efter byggbar mark i Skillingaryd

Frågar efter byggbar mark i Skillingaryd

Nyheter Kenth Williamsson (S) lyfte frågan vid kommunstyrelsens arbetsutskott…

Regelverk för tillgänglighetspris snart klart

Regelverk för tillgänglighetspris snart klart

Nyheter Vid kommunstyrelsen arbetsutskott senaste sammanträde fanns det fyra år gamla medborgarförslaget på bordet. …

Vill se över partistödet

Vill se över partistödet

Nyheter Thomas Axelsson (KD) föreslog att kommunen ska se över partistöden inför nästa år. …

Vill utlysa namntävling

Vill utlysa namntävling

Nyheter Logpoint eller södra Stigamo. Vad heter egentligen området i norra delen av kommunen?…

Positiva till flytt av vårdcentralen

Positiva till flytt av vårdcentralen

Nyheter Kommunstyrelsens arbetsutskott tog ställning till var vårdcentralen i Vaggeryd ska finnas framöver…

Snart diskuteras anstaltsfrågan

Snart diskuteras anstaltsfrågan

Nyheter Att det inte kommit någon förfrågan från Kriminalvården gällande att anlägga en anstalt i kommunen har vi tidigare berättat om och kommundirektören har nu blivit informerad. Ärendet fanns med vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde under gårdagen…

Vårdcentralen flyttas till centrum?

Vårdcentralen flyttas till centrum?

Nyheter Vid morgondagens sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott finns frågan om att flytta vårdcentralen i Vaggeryd på politikernas bord…

Vill införa tomtkö

Vill införa tomtkö

Nyheter När bostadsförsörjningsprogrammet fanns hos kommunstyrelsens arbetsutskott var ”inrätta en tomtkö” ett av förslagen…

Stort projekt med att bekämpa Sjögull – alla måste hjälpas åt

Stort projekt med att bekämpa Sjögull – alla måste hjälpas åt

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskott informerades om hur bekämpningsinsatsen i Hokaån fortgår. Det är en insats som tillförts 200 000 kronor av kommunala medel…

Planuppdrag görs för Slätten

Planuppdrag görs för Slätten

Nyheter Bostäder på kommunens mark vid Slätten i Skillingaryd kan nu bli verklighet…

Var ska biogasmacken placeras?

Var ska biogasmacken placeras?

Nyheter Den frågan ställer sig kommunstyrelsens arbetsutskott, som arbetar fram en plan för att lösa ärendet. – Kommunen måste gå före i vissa hänseende. Jag hoppas att vi kan lyfta den här frågan framåt, säger Gert Jonsson (M)…

God idé med roligare på torg – men förslaget avslogs

God idé med roligare på torg – men förslaget avslogs

Nyheter Medborgarförslaget om att kommunen skulle göra det roligare på torget i Skillingaryd under sommarhalvåret, med kulturskolan och försäljning av glass och fika, föreslås att avslås…

Nya Götafors skola presenterades

Nya Götafors skola presenterades

Nyheter Information om den nya skolan i Vaggeryd presenterades under kommunstyrelsens arbetsutskotts senaste sammanträde. …

Avtalet med terminalen går ut 2025

Avtalet med terminalen går ut 2025

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskott prioriteras nu arbetet med att förbereda kommande avtal vid Båramoterminalen…

Café Fenix kan få utvecklas

Café Fenix kan få utvecklas

Nyheter Ett medborgarförslag inkom där man önskade att utöka kundkretsen och skapa fler möjligheten vid fiket på Fenix. Barn- och utbildningsnämnden sa nej, kommunstyrelsens arbetsutskott sa ja…

”Vid större händelser står man starkare”

”Vid större händelser står man starkare”

Nyheter Ett nytt samarbete inom en större geografisk yta ska samordna räddningstjänsterna som ska serva 800 000 invånare, där kommunens räddningstjänst får en ledande roll…

Nytt logistikområde söder om Stigamo

Nytt logistikområde söder om Stigamo

Nyheter Den privata aktören som köpte Sveaskogsmarken, söder om riksväg 30, vänder sig till kommunen och ansöker om en ändring av detaljplanen, med syftet att ett nytt logistikområde ska växa fram…

Kommunen intresserad av att ge bud på mark

Kommunen intresserad av att ge bud på mark

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts senaste sammanträde diskuterades mark norr om Hammarvägen i Vaggeryd och utmed järnvägen ända upp till Byarum. ”Det är ett allmänt intressant område”. …

1 / 1312345...10...Sista

Tips