Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ändrad plan på Torsbo är inte lämpligt

Ändrad plan på Torsbo är inte lämpligt

Nyheter Kommunledningskontoret påbörjade arbetet med att upprätta en ny detaljplan på Torsbo i Vaggeryd. Syftet var från början att ändra markanvändning från park/plantering till bostadsändamål samt att säkra en planenlig infart till fastigheten. Nu anser kommunstyrelsens arbetsutskott att det inte längre är lämpligt. …

Johannas medborgarförslag återremitteras

Johannas medborgarförslag återremitteras

Nyheter Medborgarförslaget gällande att önskan att kommunen ska använda sitt veto mot ändringsansökan från vindkraftsbolaget, som ska etablera sig i östra delen av kommunen, gällande den nya vägen genom orörd mark och våtmark samt de större uppställningsytorna, återremitterades. – När politiken är som sämst, säger oppositionsrådet Thomas Axelsson (KD)…

Avgift för markanvisning införs

Avgift för markanvisning införs

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskott fanns markanvisningsavgift med i handlingarna. – För att börja någonstans är det 100 000 kronor, menar ledande politiker…

140 000 för 40 i stället för 50

140 000 för 40 i stället för 50

Nyheter 50 eller 40 som bashastighet? På kommunstyrelsens arbetsutskotts bord fanns Socialdemokraternas inlämnade motion och omskyltningen kostar 140 000 kronor…

Oeniga politiker om avveckla valfrihet inom hemtjänsten

Oeniga politiker om avveckla valfrihet inom hemtjänsten

Nyheter Socialnämnden har tidigare lämnat förslag på att avveckla tillämpningen av lagen om valfrihet inom hemtjänsten. – Det fyller inte syftet, kommenterar Gert Jonsson (M)…

Förslaget: 40 i stället för 50

Förslaget: 40 i stället för 50

Nyheter För ett år sedan lämnade Socialdemokraterna in en motion till kommunfullmäktige med förslag att införa bashastigheten 40 kilometer i timmen på kommunala gator. I dag ger kommunstyrelsens arbetsutskott sin syn på saken…

Föreslår kommunal drift av idrottsplatser

Föreslår kommunal drift av idrottsplatser

Nyheter Majoriteten i kommunen, S och M, föreslår gemensamt att kultur- och fritidsnämnden ska utreda förutsättningarna för kommunal drift, ur ett ekonomiskt och organisatoriskt perspektiv, av idrottsplatserna Movalla och Vaggeryd…

Voterade om uppdatering av vindbruksplan

Voterade om uppdatering av vindbruksplan

Nyheter Uppdatera vindbruksplanen? – Många är engagerade och drivna i frågan, menar politikerna och voterade om SD-motionens ja eller nej vid senaste sammanträdet…

105 år gammal plan ses över

105 år gammal plan ses över

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskott var handlingarna, och tomtindelningsbestämmelserna över Götafors, med. Stadsplanen är från 1918 och ska nu ses över för att kunna stycka av tomter…

125 000 till internationella vänner

125 000 till internationella vänner

Nyheter Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnade ett positivt besked gällande att fortsätta med det kommunala stödet till Internationella vänner under året…

Politikerna informerades om Östra strand

Politikerna informerades om Östra strand

Nyheter I några år har Östra strand varit aktuell för detaljplan och en information lämnades till ledande politiker under kommunstyrelsens arbetsutskott. – Utredningar stäms av med politiken, säger Gert Jonsson (M) ordförande i kommunstyrelsen…

Tre förslag om uppdatera vindbruksplan föreslås avslås

Tre förslag om uppdatera vindbruksplan föreslås avslås

Nyheter SD har lämnat in en motion att man uppdatera vindbruksplanen, likaså två medborgare, till kommunen. Under dagen sammanträder ledande politiker i kommunstyrelsens arbetsutskott och de tre förslagen finns på agendan. Men enligt tjänsteskrivelse är uppdatering inte lämpligt då det i så fall inte kommer att finnas några utpekade områden kvar för vindkraft inom kommunens gränser…

Kommunen aktualiserar köpekontrakt för 53 miljoner

Kommunen aktualiserar köpekontrakt för 53 miljoner

Nyheter Sedan förra sommaren har Vaggeryds kommun ett intentionsavtal med markägare till Bratteborg 2:6, området intill det nya exploaterade området vid E4:an Vaggeryd norra. Nu är kontrakten på gång att bli klart…

Drivna lantbrukare bakom biogasanläggning

Drivna lantbrukare bakom biogasanläggning

Nyheter Bakom Biogas i Vaggeryd AB finns 14 starka företagare. Bolaget har önskat en kommunal borgen på 15 miljoner kronor…

Uppdraget: Ska få till helheten på Slätten

Uppdraget: Ska få till helheten på Slätten

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskott informerade kommunledningskontoret om planerna på Slätten i Skillingaryd. – Spännande med olika idéer, säger Ulf Abrahamsson (C). …

Trollberget: Nytt bostadsområde formas

Trollberget: Nytt bostadsområde formas

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskott fanns samrådshandlingen över nya området Trolleberget i södra delen av Skillingaryd med. Ett förslag som i en första etapp innebär 50 villor, 290 lägenheter och en förskola…

Finns inget utrymme för nytt äldreboende vid Furugården

Finns inget utrymme för nytt äldreboende vid Furugården

Nyheter Motionen som Empartiet lämnade in till kommunfullmäktige har varit hos socialnämnden och kommunstyrelsens arbetsutskott. Det blir ett avslag från båda. …

Kommunen går mot rekordresultat

Kommunen går mot rekordresultat

Nyheter Kommunen kan, om prognoserna håller i sig, gå mot ett rekordresultat på plus 100 miljoner kronor för året…

Götafors industriområde ska anpassas

Götafors industriområde ska anpassas

Nyheter I januari förra året lämnade kommunstyrelsens arbetsutskott ett positivt planbesked och gav kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram detaljplan för Götafors industriområde. Nu finns planen ute på samråd…

Hok: 40 bostäder planeras vid herrgården

Hok: 40 bostäder planeras vid herrgården

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskott blev det ett positivt besked gällande planbesked och planuppdrag för bostäder intill golfbanan i Hok. …

1 / 1712345...10...Sista

Tips