Kommunstyrelsens arbetsutskott

3,8 miljoner i årshyra för nya skola

3,8 miljoner i årshyra för nya skola

Nyheter Under kommunstyrelsens arbetsutskott fick våra ledande politiker en information från kommundirektören gällande Nya Götafors skola . 10 års skola för 71 miljoner kronor…

Väntar på svar om Östra Strand

Väntar på svar om Östra Strand

Nyheter Ulf Abrahamsson (C) lyfter frågan gällande området kring Östra strand i Vaggeryd. – Vi väntar fortfarande på svar, kommenterar Ulf (C) från kommunstyrelsens arbetsutskott. …

Yggen byggs i etapper

Yggen byggs i etapper

Nyheter Kommunstyrelsens arbetsutskott har nu lämnat förslag, och haft mycket diskussioner, om planuppdraget Yggen i Vaggeryd…

Snart sätts valaffischer upp – frågan är var?

Snart sätts valaffischer upp – frågan är var?

Nyheter Både tekniska nämnden och kommunstyrelsens arbetsutskott har diskuterat valaffischerna och en central ansökan från kommunen ska göras…

Det blir ingen sjumannaplan på konstgräs

Det blir ingen sjumannaplan på konstgräs

Nyheter Ett medborgarförslag inkom till kommunfullmäktige i februari förra året. Vaggerydsbon vill ha två stycken konstgräsplaner med sjumannafotboll. Kommunstyrelsens arbetsutskott har nu sagt sitt…

Politiker skriver brev till vindkraftsetablerare

Politiker skriver brev till vindkraftsetablerare

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterades ett brev till Vaggeryds Vindbrukspark där man påtalar vikten av att hålla sig till vindbruksplanen…

Detaljplan Tokarp snart i hamn

Detaljplan Tokarp snart i hamn

Nyheter Fastigheten söder om Stigamo är nu ute på granskning och inkomna synpunkter har sammanställts. Snart blir det industriändamål istället för skog…

Lägenheter vid Smultronet kan bli verklighet i höst

Lägenheter vid Smultronet kan bli verklighet i höst

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskott fanns kvarteret Smultronet, strax väster om järnvägen och tidigare "kvarnentomt" i Skillingaryd, med som en granskningshandling. …

Södra vill expandera

Södra vill expandera

Nyheter Ett underlag för planbesked i Klevshult jobbar politikerna med. Sågverket önskar expandera…

Trolleberget: Omfattande planprogram tas fram

Trolleberget: Omfattande planprogram tas fram

Nyheter Bostäder, förskola och kanske annan verksamhet? Till hösten kan det första planprogrammet för Trolleberget i Skillingaryds södra del vara klart…

Nej och tveksamhet till hundrastgård

Nej och tveksamhet till hundrastgård

Nyheter Två av fem tyckte inte att förslaget om hundrastgård skulle bifallas under kommunstyrelsens arbetsutskott. – Är det ett kommunalt uppdrag?, undrar Gert Jonsson (M)…

Felaktiga uppgifter lämnades om herrelös tomt

Felaktiga uppgifter lämnades om herrelös tomt

Nyheter Tack vare en påläst läsare i vår tidning klargjordes vem som bär ansvaret för miljöskulden i Klevshult. – De skrämde upp oss till den så mildaste grad, kommenterar politikerna om länsstyrelsens uppmaning…

Extra pengar önskas till skolans utemiljö

Extra pengar önskas till skolans utemiljö

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts senaste sammanträde fanns förfrågan uppe om extra pengar till skolmiljön vid Hjortsjöskolan i Vaggeryd. Det planeras ett positivt besked men Ulf Abrahamsson (C) har i ärendet en avvikande mening. ”Det här är precis åt häcklefjäll” kommenterar Abrahamsson …

Ny central plats för återvinningen

Ny central plats för återvinningen

Nyheter Det började med en motion i april förra året från Socialdemokraterna gällande flytt av återvinningscentralen från Vaggeryd till central plats mellan tätorterna. Platsen är nu reserverad…

Ska inleda samtal med fastighetsägare

Ska inleda samtal med fastighetsägare

Nyheter Planbesked och planuppdrag för fastigheten på Torsbo i Vaggeryd, intill infarten till Fenix, fortsätter att diskuteras. Nu pausas tidigare funderingar. …

Politikerna börjar förbereda för ny simhall

Politikerna börjar förbereda för ny simhall

Nyheter I december förra året beslutade kultur- och fritidsnämnden att skicka ut förfrågan till partigrupperna gällande att ta ställning till vilken riktning kommunen bör rikta fokus gällande simhallen i Vaggeryd. Kommunstyrelsens arbetsutskott hade uppe frågan vid senaste sammanträdet. …

Unika idén kan snart bli verklighet

Unika idén kan snart bli verklighet

Nyheter Skillingskogs unika idé som presenterades för politikerna i november 2019 börjar nu äntligen ta form. Behovet av bostäder i Skillingaryd är stort och under kommunstyrelsens arbetsutskott fastlade politikerna en peng per kvadrat…

Politiker: Vi skapar förutsättningar för Hok

Politiker: Vi skapar förutsättningar för Hok

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterades detaljplanen som möjliggör för en förskola i Hok…

Från cykelställ till parkering för A-traktorn

Från cykelställ till parkering för A-traktorn

Nyheter Förstudien gällande Hjortsjöskoleområdet fortsätter. Under kommunstyrelsens arbetsutskott informerades och diskuterades igen. …

Extra sammanträde: I dag tas beslut om överklagan

Extra sammanträde: I dag tas beslut om överklagan

Nyheter Thomas Axelsson (KD):s initiativärende under senaste kommunstyrelsen gjorde att ärendet fanns med under kommunstyrelsens arbetsutskott i onsdags. I dag träffas kommunstyrelsen i ett extramöte gällande anståndet att överklaga eller inte när det gäller Vaggeryds vindbrukspark som planerar fem verk i nordvästra delen av kommunen, mellan Ovdaskog-Malmbron-Pukarp…

5 / 20Första...34567...1020...Sista

Tips