Kommunstyrelsens arbetsutskott

Vårdcentralen i Vaggeryd: ”Viktigt med flytt”

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterades den viktiga frågan att flytta fram Vaggeryds vårdcentral till ett mer centralt läge…

Politikerna tar ställning till ändrad ansökan senare

Politikerna tar ställning till ändrad ansökan senare

Nyheter Kommunstyrelsens arbetsutskott var oenigt i frågan gällande den ändringsansökan i östra delen av kommunen som inkommit från vindbruksbolaget Eolus. …

Öster om Klevshult pekas ut som plats för anstalt

Nyheter Kommunen har i dagarna svarat på Kriminalvårdens frågor gällande var anstalten i kommunen kan byggas. Två områden utpekas som intressanta i ansökan – Klevshult och Vaggeryd…

Vårdcentralen flyttar till Slätten

Vårdcentralen flyttar till Slätten

Nyheter I ett extrainsatt ärende på sammanträdet hos kommunstyrelsens arbetsutskott togs beslut att vårdcentralen i Skillingaryd flyttar och arbetet gällande ersättningslokal ska starta omgående. …

Ändrad vindkraftspark kan tillstyrkas i dag

Ändrad vindkraftspark kan tillstyrkas i dag

Nyheter Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i dag och ledande politiker ska under sammanträdet lämna en fingervisning till kommande kommunstyrelsesammanträde vad som gäller för den ändrade ansökan i Boarp…

Motioner och medborgarförslag

Nyheter Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ett antal motioner och medborgarförslag vid sitt senaste sammanträde…

Framtiden för Fenix 2

Framtiden för Fenix 2

Nyheter Fenix 2 invigdes för tio år sedan men står nu tom i väntan på en uppgörelse om kostnader för renoveringen av lokalerna, men det behövs en diskussion om hur det ska användas när lokalen blir tillgänglig igen…

Klartecken för Skänkelund

Nyheter För tre år sedan gjorde PHL en ansökan om planbesked för detaljplan för att bygga lägenheter i fastigheten Skänkelund…

Kriminalvården uppvaktade politikerna

Kriminalvården uppvaktade politikerna

Nyheter Vid onsdagens arbetsutskott i kommunstyrelsen fanns Kriminalvården med för att informera gällande kommunens ansökan om eventuell anstalt. Senast 15 december ska kommunen lämna redogörelse…

Ingen sandstrand anläggs

Ingen sandstrand anläggs

Nyheter Ett medborgarförslag inkom till kommunen med frågeställningen om att anlägga sandstrand på andra sidan Hjortsjön i Vaggeryd. Nu har kommunstyrelsens arbetsutskott lämnat förslag till beslut…

Fastighetens vara eller inte – politiker oeniga

Fastighetens vara eller inte – politiker oeniga

Nyheter Vid Torsbo i Vaggeryd finns en fastighet som inte är rätt i kommunens plan. Politikerna har lämnat tre förslag. Ett oenigt arbetsutskott lämnade ärendet vidare till kommunstyrelsen…

Yggen: Det ska finnas möjlighet för vård- och omsorgsboende

Yggen: Det ska finnas möjlighet för vård- och omsorgsboende

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterades och informerades politikerna om Yggen i Vaggeryd och det nya planprogrammet av kommunens tjänstepersoner…

Axelsson (KD) önskar använda kommunalt veto vid vindkraftspark

Axelsson (KD) önskar använda kommunalt veto vid vindkraftspark

Nyheter Fyra medborgarförslag gällande att kommunen ska använda sitt veto när det gäller vindkraftsparken Boarp - Ekesås avslogs vid kommunstyrelsens arbetsutskott men en av ledamöterna önskade att vetot ska användas…

Stabilt ekonomiskt läge

Stabilt ekonomiskt läge

Nyheter Vid kommunstyrelsen arbetsutskott senaste sammanträde diskuterades delårsrapporten. Prognosen ser ut att bli 42 miljoner plus…

Utvecklingen av idrottsplats redan gjord – motion avslås

Utvecklingen av idrottsplats redan gjord – motion avslås

Nyheter Fullmäktigeledamoten Nexhat Shabanis (S) motion om att utveckla Vaggeryds idrottsplats avslogs…

Det blev södra Stigamo

Det blev södra Stigamo

Nyheter Thomas Axelsson (KD) ville utlysa en namntävling till det nya logistikområdet i norr…

Nya markpriser i norr

Nya markpriser i norr

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskott lämnades förslag på priset per kvadratmeter, norr om travbanan. Marknaden förändras och så även priserna för skyltläget mot europavägen samt att förslag att köpa 50 hektar mer mark i området…

Nej till motion om samarbete mellan förskola och äldreomsorg

Nej till motion om samarbete mellan förskola och äldreomsorg

Nyheter Liberalerna lämnade in en motion till kommunfullmäktige tidigare i år där partiet önskar att ett samarbete ska inledas mellan förskola och äldreomsorg, likt det som varit på tv. Nämnder och kommunstyrelsens arbetsutskott sa nej…

Får i uppdrag att utreda trafiksäkerheten

Nyheter Medborgarförslaget gällande Åkers skola, hastighet vid skola samt högre stängsel vid skolgården, har nu varit hos kommunstyrelsens arbetsutskott där politikerna delvis bifaller förslaget…

Vi får förtjänsttecken i år

Vi får förtjänsttecken i år

Nyheter Anställda som varit i kommunens tjänst i 25 år eller förtroendevald politiker som haft uppdrag i kommunen i 20 år? Då är det din tur att bli uppmärksammad. …

5 / 18Första...34567...10...Sista

Tips