Kommunstyrelsens arbetsutskott

Unika idén kan snart bli verklighet

Unika idén kan snart bli verklighet

Nyheter Skillingskogs unika idé som presenterades för politikerna i november 2019 börjar nu äntligen ta form. Behovet av bostäder i Skillingaryd är stort och under kommunstyrelsens arbetsutskott fastlade politikerna en peng per kvadrat…

Politiker: Vi skapar förutsättningar för Hok

Politiker: Vi skapar förutsättningar för Hok

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterades detaljplanen som möjliggör för en förskola i Hok…

Från cykelställ till parkering för A-traktorn

Från cykelställ till parkering för A-traktorn

Nyheter Förstudien gällande Hjortsjöskoleområdet fortsätter. Under kommunstyrelsens arbetsutskott informerades och diskuterades igen. …

Extra sammanträde: I dag tas beslut om överklagan

Extra sammanträde: I dag tas beslut om överklagan

Nyheter Thomas Axelsson (KD):s initiativärende under senaste kommunstyrelsen gjorde att ärendet fanns med under kommunstyrelsens arbetsutskott i onsdags. I dag träffas kommunstyrelsen i ett extramöte gällande anståndet att överklaga eller inte när det gäller Vaggeryds vindbrukspark som planerar fem verk i nordvästra delen av kommunen, mellan Ovdaskog-Malmbron-Pukarp…

100 nya lägenheter på Torsbo

100 nya lägenheter på Torsbo

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att lämna förslag på att inleda planläggning för att bygga fler lägenheter i Vaggeryd…

Landsväg uppmärksammas i transportplan

Landsväg uppmärksammas i transportplan

Nyheter Kommunstyrelsens arbetsutskott har diskuterat transportplanen för länet och tillägger att landsvägen mellan Skillingaryd och riksväg 30 bör vara med…

Politiker beslutade om påskpresent

Politiker beslutade om påskpresent

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskott väcktes frågan om gåva till medarbetarna under pandemin. Förslaget blev beslut om påskpresent för 300 kronor per person…

Svårbedömt läge men kommunen är rustad

Svårbedömt läge men kommunen är rustad

Nyheter Hur mottagandet av flyktingar från Ukraina ska fungera var något kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterade. Politikerna menar att kommunen är rustad för mottagandet när det blir dags…

Dyrare tomter på Sörgården södra

Dyrare tomter på Sörgården södra

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskott lämnades förslag på det ”nygamla” området söder om Far Anders Väg i Skillingaryd. En rejäl prisuppgång efter att etapp ett, norra delen, varit subventionerat…

330 per kvadrat för tomt i Hok

330 per kvadrat för tomt i Hok

Nyheter Detaljplanen för det nya bostadsområdet i Hok, inom fastigheten 2:110, har vunnit laga kraft. Igår skulle kommunstyrelsens arbetsutskott se över tomtpriset…

Rekordår i kommunen – 63,8 miljoner i plus

Rekordår i kommunen – 63,8 miljoner i plus

Nyheter När årsredovisningen anlände på bordet framför politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott visades att 2021 blev ett rekordstarkt år med 63,8 miljoner plus i kassan…

Parkeringen: Hitta ersättningsplats på rimligt avstånd

Parkeringen: Hitta ersättningsplats på rimligt avstånd

Nyheter En önskan från tekniska nämnden om att göra om detaljplanen gällande parkeringarna intill järnvägsstationen i Skillingaryd föreslogs att avslås av kommunstyrelsens arbetsutskott. …

Ja till nytt bostadsområde

Ja till nytt bostadsområde

Nyheter Nordväst om Byarum planeras ett nytt bostadsområde. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände planuppdraget…

Vem är ägare till herrelös tomt?

Vem är ägare till herrelös tomt?

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskott lyfte Ulf Abrahamsson (C) frågan gällande Rösbergatomten, sydöst om Klevshult, som ingen äger idag. "Ska kommunen ta över herrelös tomt"?…

Vad hände med frågan gällande polisstation?

Vad hände med frågan gällande polisstation?

Nyheter Den funderingen hade Thomas Axelsson (KD) när arbetsutskottet i kommunstyrelsen träffades vid senaste sammanträdet. …

800 000 till solskydd

800 000 till solskydd

Nyheter Mejeriets vård- och omsorgsboende har varit bebott i något år och efter ett extraärende under kommunstyrelsens arbetsutskott ska trygghetsboendets fasad skyddas mot solen …

”Ofattbart, tragiskt och mänskligt lidande”

”Ofattbart, tragiskt och mänskligt lidande”

Nyheter Kommunstyrelsens arbetsutskott ger sin syn på läget i Europa och kriget i Ukraina. – Ingen vet vad som händer i morgon, säger kommunstyrelsens ordförande. …

Avtalet tecknat för att renovera Fenix 2

Avtalet tecknat för att renovera Fenix 2

Nyheter Under veckan har två nämnder, tekniska och kommunstyrelsens arbetsutskott, arbetat fram ett avtal för att hantera Fenix 2 med lokala byggföretaget Gärahov. Text uppdaterad kl 09.35…

Lägenheter byggs i Hok

Lägenheter byggs i Hok

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskott lämnades ett positivt besked gällande markanvisning på nya norra området i Hok. Kommunala bostadsbolaget står för önskemålet…

Fenix 2 ska inneha tidigare funktioner

Fenix 2 ska inneha tidigare funktioner

Nyheter Fenix 2 i Vaggeryd har sedan en tid inte använts då det uppkommit bekymmer med byggnaden som fortsatt väntar på uppgörelse mellan parterna. Tills det är avklarat har kultur- och fritidsförvaltningen fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att göra ett helhetsbegrepp för byggnaden, som nu svarar Skillingaryd.nu…

6 / 20Första...45678...20...Sista

Tips