Kommunstyrelsens arbetsutskott

Nej till sex timmars arbetsdag

Nej till sex timmars arbetsdag

Nyheter På kommunstyrelsens arbetsutskott är man nu överens - det blir inget med sextimmarsarbetsdag, inte ens på prov…

Första marken såld

Första marken såld

Nyheter Vid ett enigt arbetsutskott i kommunstyrelsen säljer kommunen nu första marken norr om travbanan till åkeriföretag…

Vill förlänga avtalet med kommunen

Vill förlänga avtalet med kommunen

Nyheter Önskan om förlängt avtal fram till 2050 vid Båramoterminalen mellan Skillingaryd och Vaggeryd har kommit på kommunstyrelsens arbetsutskotts bord…

Anläggningen blir var den har varit

Anläggningen blir var den har varit

Nyheter Innan uppbyggnandet efter branden av miljöanläggningen i Vaggeryd motionerade (S) om var den ska vara lokaliserad. Nu har motionen varit uppe på kommunstyrelsens arbetsutskott…

Annelie ersätter Berry

Annelie ersätter Berry

Nyheter Berry Lilja (S) har lämnat kommunstyrelsens arbetsutskott. Fram till valet nästa höst sitter Annelie Borgström som ordinarie på utskottsstolen…

Det närmar sig med nya tomter

Det närmar sig med nya tomter

Nyheter Snart är detaljplanen klar för Östra Strand i Vaggeryd och lämnas ut för granskning…

Bra möte med ungdomsrådet

Nyheter Kommunens ungdomsråd besökte kommunstyrelsens arbetsutskott och resulterade i en del bra beslut…

”Nattis” bifallen av arbetsutskottet

”Nattis” bifallen av arbetsutskottet

Nyheter Nu har motionen från (V) Martin Damberg varit uppe på kommunstyrelsens arbetsutskotts bord…

Tidigare anställd får två månadslöner

Tidigare anställd får två månadslöner

Nyheter Cathrine Palmcrantz har stämt Vaggeryds kommun. Det gäller två månadslöner och i veckan sa kommunstyrelsens arbetsutskott ja till att betala Cathrine…

Kommunens solcellsutmaning antagen

Kommunens solcellsutmaning antagen

Nyheter – Vi är med i denna utmaning om solceller, säger Gert Jonsson (M) kommunstyrelsen arbetsutskotts ordförande…

Pilotprojekt förbereds för ”nattis”

Pilotprojekt förbereds för ”nattis”

Nyheter Nu har motionen om barnomsorg på obekväm tid varit uppe på kommunstyrelsens arbetsutskotts bord och där är våra politiker överens…

Ja till nytt gymnasium

Ja till nytt gymnasium

Nyheter Barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsens arbetsutskott har, som remissinstans, fått svara ja eller nej till ny yrkesskola i Jönköping…

20 / 20Första...10...1617181920

Tips