Kommunstyrelsens arbetsutskott

Startbesked ges till södra Logpoint

Startbesked ges till södra Logpoint

Nyheter Norra delen av kommunens mark vid Stigamo är inte riktigt klar än och redan nu har kommunstyrelsens arbetsutskott lämnat klartecken till tekniska utskottet att börja med södra området…

Nytt bostadsområde planeras i Hok

Nytt bostadsområde planeras i Hok

Nyheter Närmare 40 hektar av kommunens mark kan nu bli bostadsområde nordväst om Hoks samhälle…

Vindbruksplanen ställs ut

Vindbruksplanen ställs ut

Nyheter Nu har kommunstyrelsens arbetsutskott godkänt vindbruksplanen och nu ska planen ställas ut för allmänhetens…

Ny skola planeras i Vaggeryd

Ny skola planeras i Vaggeryd

Nyheter Planuppdraget för ny skola i södra delarna av Vaggeryd tog kommunstyrelsens arbetsutskott beslut på. Skolan är tänkt att öppna redan höstterminen nästa år…

Kommunens vägar är hårt belastade

Nyheter Vaggeryds kommun har getts tillfälle att yttra sig över remiss över den regionala transportplanen i länet. Och trafiksäkerheten är i fokus på våra riksvägar och länsvägar i kommunen. …

Lyfter fram stambanan och E4:an

Lyfter fram stambanan och E4:an

Nyheter Nationella transportplanen för länet är nu på kommunstyrelsens arbetsutskotts bord och här krävs det att partierna är överens nationell men även på kommunnivå…

Önskar fortsatta drogkontroller

Önskar fortsatta drogkontroller

Nyheter Medborgarlöftet är sedan två år tillbaka en samverkan mellan polis och kommun. Det är en del av Polismyndighetens styrmodell och ett sätt för polisen att komma närmare medborgaren. Tanken var att medborgarlöftet skulle innebära trafiksäkerhet, men våra politiker vill ha kvar drogkontrollerna…

Stor barnomsorgsfråga återremitteras

Stor barnomsorgsfråga återremitteras

Nyheter Medborgarförslaget, om att ge utbildad personal i förskolan tillsvidaretjänster, från Ida Philip (C) återremitteras till barn- och utbildningsnämnden efter en vända på kommunstyrelsens arbetsutskottsbord. "Vi måste tänka till" säger politikerduo…

Avstånd och buller blev yttranden

Avstånd och buller blev yttranden

Nyheter Ytterligare en vända till vindparksgruppen väntas då kommunstyrelsens arbetsutskott inte klubbade igenom nuvarande plan i sin helhet. Vindbruksplanen blir således ej klar förrän nästa år…

Storgatan ska bli trafiksäker

Storgatan ska bli trafiksäker

Nyheter Tillsammans med tekniska utskottet och ortens handlare ska nu kommunstyrelsen jobba fram ett förslag till att förbättra Storgatan i Skillingaryd. Raka vägen genom tätorten som i nuläget medför höga hastigheter kan bli ett minne blott…

Ja till bergscykling vid Trolleberget

Ja till bergscykling vid Trolleberget

Nyheter Skillingaryds FK har lämnat in förfrågan om att få anordna moutainbikeslinga för träning och tävling på Trolleberget, söder om Skillingaryd. Arbetsutskottet i kommunstyrelsen säger ja men med vissa förbehåll…

Återvinningscentralen överlåts

Återvinningscentralen överlåts

Nyheter Från januari nästa år kommer det nybildade kommunalförbundet (SÅM) ta över driften på bland annat Återvinningscentralen i Vaggeryd. Avtalen är lika mot GGVV-kommunerna men köpeskillingen skiljer sig…

Avgifterna skapade votering

Avgifterna skapade votering

Nyheter Kommunens nämnder kan inte besluta om taxor men däremot avgifter. Avgiften för hemsjukvården blir av även om alla politiker i kommunstyrelsens arbetsutskott inte är av samma åsikt…

Resterande tomter säljs

Resterande tomter säljs

Nyheter Efter en lång process har nu arbetsutskottet i kommunstyrelsen beslutat att bryta tidigare upphandling vid Kaffegatan i Skillingaryd. "Viktigt att området blir klart"…

Fyra våningar istället för två

Fyra våningar istället för två

Nyheter Detaljplanen för kvarteret Karlsborg i centrala Vaggeryd planeras bli högre än vad som var tänkt från början och planen är nu ute på samråd…

Stort engagemang för vindbruksplan

Stort engagemang för vindbruksplan

Nyheter Många yttrande angående vindbruksplanen har inkommit efter samråd och nu vänder planen tillbaka till parlamentariska gruppen för eventuella kompletteringar…

Nu ska soldathemmet rivas

Nu ska soldathemmet rivas

Nyheter Hyresgästerna i soldathemmet ska flytta och nu väntar rivning av 63-årigen i centrala Skillingaryd…

Stor efterfrågan på tomter

Stor efterfrågan på tomter

Nyheter Att Vaggeryds kommun har drabbats av positiva bekymmer kan kommunstyrelsens arbetsutskott intyga. Nu gäller det att få fram detaljplaner snabbt, både för stora och små tomter…

Ökad borgen för Vsbo

Ökad borgen för Vsbo

Nyheter Efterfrågan på boende i Vaggeryds kommun är stort och inga lägenheter står tomma…

WiFi-frågan återremitterad

WiFi-frågan återremitterad

Nyheter Motionen om gratis WiFi till äldreboende i kommunen återremitteras nu till socialnämnden…

19 / 20Första...10...1617181920

Tips