Kommunstyrelsens arbetsutskott

Avstånd och buller blev yttranden

Avstånd och buller blev yttranden

Nyheter Ytterligare en vända till vindparksgruppen väntas då kommunstyrelsens arbetsutskott inte klubbade igenom nuvarande plan i sin helhet. Vindbruksplanen blir således ej klar förrän nästa år…

Storgatan ska bli trafiksäker

Storgatan ska bli trafiksäker

Nyheter Tillsammans med tekniska utskottet och ortens handlare ska nu kommunstyrelsen jobba fram ett förslag till att förbättra Storgatan i Skillingaryd. Raka vägen genom tätorten som i nuläget medför höga hastigheter kan bli ett minne blott…

Ja till bergscykling vid Trolleberget

Ja till bergscykling vid Trolleberget

Nyheter Skillingaryds FK har lämnat in förfrågan om att få anordna moutainbikeslinga för träning och tävling på Trolleberget, söder om Skillingaryd. Arbetsutskottet i kommunstyrelsen säger ja men med vissa förbehåll…

Återvinningscentralen överlåts

Återvinningscentralen överlåts

Nyheter Från januari nästa år kommer det nybildade kommunalförbundet (SÅM) ta över driften på bland annat Återvinningscentralen i Vaggeryd. Avtalen är lika mot GGVV-kommunerna men köpeskillingen skiljer sig…

Avgifterna skapade votering

Avgifterna skapade votering

Nyheter Kommunens nämnder kan inte besluta om taxor men däremot avgifter. Avgiften för hemsjukvården blir av även om alla politiker i kommunstyrelsens arbetsutskott inte är av samma åsikt…

Resterande tomter säljs

Resterande tomter säljs

Nyheter Efter en lång process har nu arbetsutskottet i kommunstyrelsen beslutat att bryta tidigare upphandling vid Kaffegatan i Skillingaryd. "Viktigt att området blir klart"…

Fyra våningar istället för två

Fyra våningar istället för två

Nyheter Detaljplanen för kvarteret Karlsborg i centrala Vaggeryd planeras bli högre än vad som var tänkt från början och planen är nu ute på samråd…

Stort engagemang för vindbruksplan

Stort engagemang för vindbruksplan

Nyheter Många yttrande angående vindbruksplanen har inkommit efter samråd och nu vänder planen tillbaka till parlamentariska gruppen för eventuella kompletteringar…

Nu ska soldathemmet rivas

Nu ska soldathemmet rivas

Nyheter Hyresgästerna i soldathemmet ska flytta och nu väntar rivning av 63-årigen i centrala Skillingaryd…

Stor efterfrågan på tomter

Stor efterfrågan på tomter

Nyheter Att Vaggeryds kommun har drabbats av positiva bekymmer kan kommunstyrelsens arbetsutskott intyga. Nu gäller det att få fram detaljplaner snabbt, både för stora och små tomter…

Ökad borgen för Vsbo

Ökad borgen för Vsbo

Nyheter Efterfrågan på boende i Vaggeryds kommun är stort och inga lägenheter står tomma…

WiFi-frågan återremitterad

WiFi-frågan återremitterad

Nyheter Motionen om gratis WiFi till äldreboende i kommunen återremitteras nu till socialnämnden…

Kommunen säljer mark

Kommunen säljer mark

Nyheter Vid Gärahovsvägen i Vaggeryd har kommunstyrelsens arbetsutskott sagt ja till markförsäljning…

Fortsatt Ja och Nej till fritids

Fortsatt Ja och Nej till fritids

Nyheter Även att medborgarförslagen redan är verkställda angående fritidsverksamheten i Åker och Svenarum kommer ärendet upp på kommunstyrelsens arbetskottsbord…

Detaljplansbeslut flyttas till kommunstyrelsen

Detaljplansbeslut flyttas till kommunstyrelsen

Nyheter Ett enhälligt ja vid arbetsutskottets bord att flytta över detaljplanerna från miljö- och bygg…

Nej blev Ja till rättvis konkurrens

Nej blev Ja till rättvis konkurrens

Nyheter Motionen från Kent Williamsson (S) om rättvisa förhållanden fick följas åt med den nya lagstiftningen riksdagen beslutat om…

Nej till sex timmars arbetsdag

Nej till sex timmars arbetsdag

Nyheter På kommunstyrelsens arbetsutskott är man nu överens - det blir inget med sextimmarsarbetsdag, inte ens på prov…

Första marken såld

Första marken såld

Nyheter Vid ett enigt arbetsutskott i kommunstyrelsen säljer kommunen nu första marken norr om travbanan till åkeriföretag…

Vill förlänga avtalet med kommunen

Vill förlänga avtalet med kommunen

Nyheter Önskan om förlängt avtal fram till 2050 vid Båramoterminalen mellan Skillingaryd och Vaggeryd har kommit på kommunstyrelsens arbetsutskotts bord…

Anläggningen blir var den har varit

Anläggningen blir var den har varit

Nyheter Innan uppbyggnandet efter branden av miljöanläggningen i Vaggeryd motionerade (S) om var den ska vara lokaliserad. Nu har motionen varit uppe på kommunstyrelsens arbetsutskott…

17 / 18Första...10...1415161718

Tips