Kommunstyrelsens arbetsutskott

Nej till korttidsboende

Nej till korttidsboende

Nyheter Lennart Karlssons önskan om Talluddens framtid avslogs…

Fondpengar räddar idrottsplatserna

Fondpengar räddar idrottsplatserna

Nyheter Närmare en halv miljon kronor lämnas nu över till kultur- och fritidsverksamheter för att nå nollresultat på kommunens idrottsplatser…

25 ungdomar blir kommunansvar

25 ungdomar blir kommunansvar

Nyheter Kommunen hjälper till med boende för de ensamkommande eleverna som omges av nya gymnasielagen…

Parkeringshus planeras

Nyheter Under torsdagen var den politiska styrgruppen, kommunstyrelsens arbetsutskott, för mejeritomten på studiebesök i Jönköping och nu börjar parkeringsfrågan vid nya trygghetsboendet i Skillingaryd att klarna…

Närmare 20 nya tomter

Närmare 20 nya tomter

Nyheter Norr om Hok kommer nu en ny detaljplan snart att se dagens ljus. Närmare tjugotal tomter kommer att byggas…

Kommunen backar på bullret

Kommunen backar på bullret

Nyheter Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade igår, dock oeniga, om att gå på tjänstemännens linje och ändra tillbaka bullerkravet 40 dB (A) i vindbruksplanen…

Inga skottpengar beviljades

Inga skottpengar beviljades

Nyheter Motionen som Klas Gustavsson (-) lämnade in på senaste kommunfullmäktige har nu varit hos kommunstyrelsens arbetsutskott…

Språkpengar beviljades

Nyheter Projektet som ska förstärka språket via SFI har nu fått några hundratusen extra kronor…

Stensjökvarn blir reservat

Stensjökvarn blir reservat

Nyheter Länsstyrelsen i Jönköpings län vill göra Stensjökvarnskogarna till naturreservat…

Nu övernattas det på prov

Nu övernattas det på prov

Nyheter Att Talludden och Gullvivan skulle bli lägenheter beslutades av kommunstyrelsen i juni tidigare i år. Nu har ärendet varit uppe igen på kommunstyrelsens arbetsutskott som motion från (S)…

Cykelpumpar införs

Nyheter Medborgarförslaget från Linus Persson i Skillingaryd om cykelpumpar har nu fått ett beslut…

Planen klar för tomtförsäljning

Planen klar för tomtförsäljning

Nyheter Nu har detaljplanen vunnit laga kraft på Södra Park i Vaggeryd…

Första industritomten såld

Nyheter Nu har första kvadratmetrarna på norra Logpointområdet sålts…

Talludden och Gullvivan blir lägenheter

Talludden och Gullvivan blir lägenheter

Nyheter Gensvaret från Jönköpings universitet var svalt när det gällde studentlägenheter på Talludden i Vaggeryd. Nu har kommunstyrelsens arbetsutskott ändrat inriktning, fast ändå inte…

Viktigt att hålla ihop Logpoint

Viktigt att hålla ihop Logpoint

Nyheter Ett arbetsutskott i kommunstyrelsen var eniga om marknadsföringen av Logpoint…

Vindbruksplanen återremitteras

Vindbruksplanen återremitteras

Nyheter På kommunstyrelsens arbetsutskott skulle vindbruksplanen, som varit ute på granskning, godkännas. Men nu återremitteras planen till kommunledningskontoret…

Tomt bebyggs

Tomt bebyggs

Nyheter Vid Jönköpingsvägen i Vaggeryd, rakt över Hjortsjöskolan, finns en obebyggd tomt. Än så länge…

Lokal totalentreprenör utsågs

Lokal totalentreprenör utsågs

Nyheter Upphandlingen, värd 160 miljoner kronor, för Mejeritomten är nu klar…

Fortsatt utredning om Talluddens framtid

Fortsatt utredning om Talluddens framtid

Nyheter Vid senaste kommunstyrelsens arbetsutskott fortsatte politikerna se över bostadsändamålet på Talluddens i Vaggeryd och ett beslut om fortsatt inriktningsbeslut togs…

Upp till varje att besöka vindkraftsområde

Upp till varje att besöka vindkraftsområde

Nyheter Medborgarförslaget om att kommunen ska besöka vindkraftsområden som har gjort felkalkyleringar har i dagarna blivit avslagen av kommunstyrelsens arbetsutskott…

16 / 20Första...10...1415161718...Sista

Tips