Kommunstyrelsens arbetsutskott

”Svaj” på riksnivå påverkar kommunen

”Svaj” på riksnivå påverkar kommunen

Nyheter I början av året kom en skrivelse från Internationella vänner angående de ensamkommande barnen som fyllt 18 år om att få stanna i kommunalt boende. Skrivelsen togs åter upp på kommunstyrelsens arbetsutskott förra veckan. Men efter det har beslut kommit om nedläggningen av Götaströms boende…

Politikerna planerar för kris

Politikerna planerar för kris

Nyheter Extraordinära händelser och samhällsstörningar ska nu våra politiker planera för. Samhället förändras menar arbetsutskottet…

Utredningen av dyrt verk godkändes

Utredningen av dyrt verk godkändes

Nyheter Utredningsrapporten om den stora budgetavvikelsen vid byggandet av nya vattenverket i Vaggeryd har nu godkänts av kommunstyrelsens arbetsutskott…

Plus för kommunledningen

Plus för kommunledningen

Nyheter Vid senaste sammanträdet med kommunstyrelsens arbetsutskott togs budget och årsredovisning för kommunledningskontoret och det visar sig vara på plussidan…

Snart byggstart för framtida boendet

Snart byggstart för framtida boendet

Nyheter Underlaget för upphandlingen av trygghetsboendet vid Mejeritomten i Skillingaryd är snart klart meddelar kommunstyrelsens arbetsutskott…

Fler laddstolpar byggs

Fler laddstolpar byggs

Nyheter Kommunen hyr eller köper in fler och fler hyrbilar. Men då måste laddstolpar till dessa finnas också. Nu har kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterat detta vid senaste sammanträdet. Nya laddstolpar ska byggas så att inte miljöutvecklingen bromsas…

Projektanställs för att planera grönt

Projektanställs för att planera grönt

Nyheter En projektledare ska anställas på kommunen för att hålla ihop och arbeta fram grönstrukturplanen i kommunen. Det har nu kommunstyrelsens arbetsutskott sagt ja till…

Bidrags-JA till Internationella vänner

Nyheter Internationella vänner har ansökt om bidrag för sin verksamhet och kommunstyrelsens arbetsutskott har nu sagt ja till 120 000 kronor till föreningen…

Det blir fyra istället för två på Karslborg

Det blir fyra istället för två på Karslborg

Nyheter Detaljplanen för Karlsborg i Vaggeryd har nu beslutats av kommunstyrelsens arbetsutskott…

Fortsatt ökning av kommunala elbilar

Fortsatt ökning av kommunala elbilar

Nyheter En delrapport av miljöprogrammet presenterades vid kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunens mål är att tre bilar av fyra bilar ska vara miljöbilar om två år. Socialförvaltningen har kommit längst…

Alla ska erbjudas heltidsjobb

Alla ska erbjudas heltidsjobb

Nyheter Inom vård- och omsorg är det många som jobbar deltid fast man inte vill. Och tvärtom. Men nu har kommunen tagit nya riktlinjer som ska godkännas i kommunstyrelsen i mars. Kommunen ska erbjuda heltidstjänster till alla…

Nya inflyttningsrekord är slagna

Nya inflyttningsrekord är slagna

Nyheter Inflyttningsrekord har slagits i Vaggeryds kommun. Men kommunen själva står inte för det stora byggandet egentligen utan det är andra aktörer. "Vi får spotta i nävarna" menar kommunalrådet…

Turistbyråns lokalisering beslutad

Turistbyråns lokalisering beslutad

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts senaste sammanträde beslutades var Turistbyrån kommer att vara någonstans i Skillingaryd…

Politikerna ordnar medborgarcafé

Politikerna ordnar medborgarcafé

Nyheter Framåt våren kommer medborgarcafé anordnas i Hok. "Vi vill veta vad invånarna tycker", säger de ledande politikerna…

Snart byggs det på Södra park

Nyheter Götarps Hage är arbetsnamnet på Södra Park 1:2. Nu har detaljplanen gått igenom hos kommunstyrelsens arbetsutskott…

Nej till vindbruksparken

Nej till vindbruksparken

Nyheter Kommunstyrelsens arbetsutskott gav i onsdags avslag på ansökan om att bygga 27 vindkraftverk i västra delen av kommunen…

Skogsbolag vill sälja mark till kommunen

Skogsbolag vill sälja mark till kommunen

Nyheter Norr om Byarum finns skogskifte på strax över 10 hektar som kan vara intressant för kommande bostadsbyggande men det kan tänkas bli ett högt pris…

Två av tre blir naturreservat

Två av tre blir naturreservat

Nyheter Bäckalyckan, Grönelund och Friluftsgården. Alla tre var motionsförslag att bli naturreservat men det blev bara två…

Låt ungdomarna få stanna!

Låt ungdomarna få stanna!

Nyheter Så önskar Internationella vänner som gjort en skrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott angående de ungdomar som bor på Götaströms HVB-hem…

Medborgarförslaget påvisar sprickan

Medborgarförslaget påvisar sprickan

Nyheter Medborgarförslaget från nämndledamoten om att ge utbildad personal inom förskolan tillsvidaretjänster har nu påvisat en spricka mellan nämnd och förvaltning menar delar av kommunstyrelsens arbetsutskott som biföll förslaget trots egen oenighet…

18 / 20Första...10...1617181920

Tips