Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föreslår kommunal drift av idrottsplatser

Föreslår kommunal drift av idrottsplatser

Nyheter Majoriteten i kommunen, S och M, föreslår gemensamt att kultur- och fritidsnämnden ska utreda förutsättningarna för kommunal drift, ur ett ekonomiskt och organisatoriskt perspektiv, av idrottsplatserna Movalla och Vaggeryd…

Voterade om uppdatering av vindbruksplan

Voterade om uppdatering av vindbruksplan

Nyheter Uppdatera vindbruksplanen? – Många är engagerade och drivna i frågan, menar politikerna och voterade om SD-motionens ja eller nej vid senaste sammanträdet…

105 år gammal plan ses över

105 år gammal plan ses över

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskott var handlingarna, och tomtindelningsbestämmelserna över Götafors, med. Stadsplanen är från 1918 och ska nu ses över för att kunna stycka av tomter…

125 000 till internationella vänner

125 000 till internationella vänner

Nyheter Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnade ett positivt besked gällande att fortsätta med det kommunala stödet till Internationella vänner under året…

Politikerna informerades om Östra strand

Politikerna informerades om Östra strand

Nyheter I några år har Östra strand varit aktuell för detaljplan och en information lämnades till ledande politiker under kommunstyrelsens arbetsutskott. – Utredningar stäms av med politiken, säger Gert Jonsson (M) ordförande i kommunstyrelsen…

Tre förslag om uppdatera vindbruksplan föreslås avslås

Tre förslag om uppdatera vindbruksplan föreslås avslås

Nyheter SD har lämnat in en motion att man uppdatera vindbruksplanen, likaså två medborgare, till kommunen. Under dagen sammanträder ledande politiker i kommunstyrelsens arbetsutskott och de tre förslagen finns på agendan. Men enligt tjänsteskrivelse är uppdatering inte lämpligt då det i så fall inte kommer att finnas några utpekade områden kvar för vindkraft inom kommunens gränser…

Kommunen aktualiserar köpekontrakt för 53 miljoner

Kommunen aktualiserar köpekontrakt för 53 miljoner

Nyheter Sedan förra sommaren har Vaggeryds kommun ett intentionsavtal med markägare till Bratteborg 2:6, området intill det nya exploaterade området vid E4:an Vaggeryd norra. Nu är kontrakten på gång att bli klart…

Drivna lantbrukare bakom biogasanläggning

Drivna lantbrukare bakom biogasanläggning

Nyheter Bakom Biogas i Vaggeryd AB finns 14 starka företagare. Bolaget har önskat en kommunal borgen på 15 miljoner kronor…

Uppdraget: Ska få till helheten på Slätten

Uppdraget: Ska få till helheten på Slätten

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskott informerade kommunledningskontoret om planerna på Slätten i Skillingaryd. – Spännande med olika idéer, säger Ulf Abrahamsson (C). …

Trollberget: Nytt bostadsområde formas

Trollberget: Nytt bostadsområde formas

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskott fanns samrådshandlingen över nya området Trolleberget i södra delen av Skillingaryd med. Ett förslag som i en första etapp innebär 50 villor, 290 lägenheter och en förskola…

Finns inget utrymme för nytt äldreboende vid Furugården

Finns inget utrymme för nytt äldreboende vid Furugården

Nyheter Motionen som Empartiet lämnade in till kommunfullmäktige har varit hos socialnämnden och kommunstyrelsens arbetsutskott. Det blir ett avslag från båda. …

Kommunen går mot rekordresultat

Kommunen går mot rekordresultat

Nyheter Kommunen kan, om prognoserna håller i sig, gå mot ett rekordresultat på plus 100 miljoner kronor för året…

Götafors industriområde ska anpassas

Götafors industriområde ska anpassas

Nyheter I januari förra året lämnade kommunstyrelsens arbetsutskott ett positivt planbesked och gav kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram detaljplan för Götafors industriområde. Nu finns planen ute på samråd…

Hok: 40 bostäder planeras vid herrgården

Hok: 40 bostäder planeras vid herrgården

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskott blev det ett positivt besked gällande planbesked och planuppdrag för bostäder intill golfbanan i Hok. …

Arrende vid Trolleberget förlängs bara årsvis

Arrende vid Trolleberget förlängs bara årsvis

Nyheter Arrendeavtal för Trollebergets- och Sörgårdens fastigheter förlängs bara ett år medan Yggen och Fåglabäck har femårsarrende. – Vi ska i gång här i ett nära perspektiv, säger kommunstyrelsens ordförande. …

Kärvare tider kan väntas

Kärvare tider kan väntas

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterades det ekonomiska läget i kommunen. …

Ja till bostadsplaner i Rastad

Ja till bostadsplaner i Rastad

Nyheter Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar grönt ljus till att detaljplanearbetet kan inledas i Rastad…

Boende får byta p-plats

Boende får byta p-plats

Nyheter De platser som hyresgästerna parkerar vid utmed järnvägen i Skillingaryd får inte längre skyltas. – Man kan inte boka upp p-platser, säger kommunstyrelsens ordförande och politikerna hänvisar till parkering en bit bort. – Det här är ju larvigt, menar Ulf (C)…

PHL ansöker om att bygga bostäder på Jonstorpsudde

PHL ansöker om att bygga bostäder på Jonstorpsudde

Nyheter På udden intill vårdcentralen i Vaggeryd kan det bli ett nytt bostadsområde…

”Vi har tappat kontrollen över fastighetsskötsel”

”Vi har tappat kontrollen över fastighetsskötsel”

Nyheter För ett år sedan lämnade S in en motion att kommunen återtar fastighetsskötseln, både inre och yttre, samt lokalvård för förskolor och skolor i samband med att nuvarande avtal löper ut. Ledande politiker är överens om att man tappat kontrollen och frustationen är stor…

4 / 20Första...23456...1020...Sista

Tips