Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dyrare tomter på Sörgården södra

Dyrare tomter på Sörgården södra

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskott lämnades förslag på det ”nygamla” området söder om Far Anders Väg i Skillingaryd. En rejäl prisuppgång efter att etapp ett, norra delen, varit subventionerat…

330 per kvadrat för tomt i Hok

330 per kvadrat för tomt i Hok

Nyheter Detaljplanen för det nya bostadsområdet i Hok, inom fastigheten 2:110, har vunnit laga kraft. Igår skulle kommunstyrelsens arbetsutskott se över tomtpriset…

Rekordår i kommunen – 63,8 miljoner i plus

Rekordår i kommunen – 63,8 miljoner i plus

Nyheter När årsredovisningen anlände på bordet framför politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott visades att 2021 blev ett rekordstarkt år med 63,8 miljoner plus i kassan…

Parkeringen: Hitta ersättningsplats på rimligt avstånd

Parkeringen: Hitta ersättningsplats på rimligt avstånd

Nyheter En önskan från tekniska nämnden om att göra om detaljplanen gällande parkeringarna intill järnvägsstationen i Skillingaryd föreslogs att avslås av kommunstyrelsens arbetsutskott. …

Ja till nytt bostadsområde

Ja till nytt bostadsområde

Nyheter Nordväst om Byarum planeras ett nytt bostadsområde. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände planuppdraget…

Vem är ägare till herrelös tomt?

Vem är ägare till herrelös tomt?

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskott lyfte Ulf Abrahamsson (C) frågan gällande Rösbergatomten, sydöst om Klevshult, som ingen äger idag. "Ska kommunen ta över herrelös tomt"?…

Vad hände med frågan gällande polisstation?

Vad hände med frågan gällande polisstation?

Nyheter Den funderingen hade Thomas Axelsson (KD) när arbetsutskottet i kommunstyrelsen träffades vid senaste sammanträdet. …

800 000 till solskydd

800 000 till solskydd

Nyheter Mejeriets vård- och omsorgsboende har varit bebott i något år och efter ett extraärende under kommunstyrelsens arbetsutskott ska trygghetsboendets fasad skyddas mot solen …

”Ofattbart, tragiskt och mänskligt lidande”

”Ofattbart, tragiskt och mänskligt lidande”

Nyheter Kommunstyrelsens arbetsutskott ger sin syn på läget i Europa och kriget i Ukraina. – Ingen vet vad som händer i morgon, säger kommunstyrelsens ordförande. …

Avtalet tecknat för att renovera Fenix 2

Avtalet tecknat för att renovera Fenix 2

Nyheter Under veckan har två nämnder, tekniska och kommunstyrelsens arbetsutskott, arbetat fram ett avtal för att hantera Fenix 2 med lokala byggföretaget Gärahov. Text uppdaterad kl 09.35…

Lägenheter byggs i Hok

Lägenheter byggs i Hok

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskott lämnades ett positivt besked gällande markanvisning på nya norra området i Hok. Kommunala bostadsbolaget står för önskemålet…

Fenix 2 ska inneha tidigare funktioner

Fenix 2 ska inneha tidigare funktioner

Nyheter Fenix 2 i Vaggeryd har sedan en tid inte använts då det uppkommit bekymmer med byggnaden som fortsatt väntar på uppgörelse mellan parterna. Tills det är avklarat har kultur- och fritidsförvaltningen fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att göra ett helhetsbegrepp för byggnaden, som nu svarar Skillingaryd.nu…

Begränsad talartid: Här har presidiet stort ansvar

Begränsad talartid: Här har presidiet stort ansvar

Nyheter Fullmäktigeledamöterna Lennart Karlsson och Klas Gustavsson, båda Empartiet, lämnade in en motion i juni förra året gällande att införa begränsad talartid för ledamöter i kommunfullmäktige. Parlamentariska utredningsgruppen och kommunstyrelsens arbetsutskott är båda oeniga i frågan…

Politisk oenighet om gångstråk på Södra Park

Politisk oenighet om gångstråk på Södra Park

Nyheter Medborgarförslaget om att anlägga ett gångstråk, som är avskilt från personbilstrafiken, fanns uppe hos kommunstyrelsens arbetsutskott senaste sammanträde. …

60 år senare: Sjukvårdsfastighet blir bostad

60 år senare: Sjukvårdsfastighet blir bostad

Nyheter Detaljplanen för fastigheten Fridhem i Vaggeryd ses över och markanvisning är gjord.  De tre fastigheter i södra delen kommer att ändras när detaljplanen görs om…

Går ej att överpröva tidigare beslut om vindkraft

Går ej att överpröva tidigare beslut om vindkraft

Nyheter Medborgarförslagen som önskade att kommunen ska använda sitt veto när ändringsansökan inkommit gällande vindkraftsparken i Boarp avslogs…

Ny detaljplan görs för växande verksamhet

Ny detaljplan görs för växande verksamhet

Nyheter Detaljplanen där Mastecfastigheten i dag finns, i den södra delen av Skillingaryd, görs om. – Det finns tankar och idéer om infarten till tätorten också, berättar Kenth Williamsson (S). …

Götastrand kan bli det nya bostadsområdet

Götastrand kan bli det nya bostadsområdet

Nyheter Södra delen om Bondstorpsvägen i Vaggeryd har politikerna diskuterat under några år. Det har varit tal om ny Götafors skola men nu ska marken prövas för bostäder…

”Allt går att bygga förutom på skjutfältet”

”Allt går att bygga förutom på skjutfältet”

Nyheter En förstudie har tagits fram var Skillingaryd lämpligen kan växa de närmaste 15 åren. – Det krävs mycket arbete och utredningar, menar politikerna innan beslut om nya bostadsområden tas. …

Privat förskola vill etablera sig i Vaggeryd

Privat förskola vill etablera sig i Vaggeryd

Nyheter Till kommunen har en förfrågan inkommit gällande direktanvisning av mark för att bygga förskola i egen regi på Östra Strand i Vaggeryd, där upp till 100 barn kan få plats. Ett oenigt arbetsutskott skickade vidare frågan till kommunstyrelsen för beslut…

4 / 18Första...23456...10...Sista

Tips