Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sökte sjuhundra: Förslag om kvarts miljon till beslut om återremiss

Sökte sjuhundra: Förslag om kvarts miljon till beslut om återremiss

Nyheter – Vi ska inte spekulera i det här, finns det särskilda pengar vet tjänstemännen det, berättar Kenth Williamsson (S)……

Västra strand: Markanvisning på sista lediga tomten

Västra strand: Markanvisning på sista lediga tomten

Nyheter Vid Västra strand, och fastigheten Kometen 1, beslutades om ett markanvisningsavtal till GBJ efter en markanvisningstävling… …

17 miljoner till infrastruktur på Östra strand

17 miljoner till infrastruktur på Östra strand

Nyheter Nu har politikerna gett klartecken och startbesked för byggnation på Östra strand i Vaggeryd… …

Inkomna synpunkter på ÖP är inte offentliga ”Är arbetsmaterial”

Inkomna synpunkter på ÖP är inte offentliga ”Är arbetsmaterial”

Nyheter Under kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde förra veckan fanns två ärenden, inkomna synpunkter på översiktsplanen och ett fastighetsköp väster om Grönelund i Skillingaryd. Dessa var under ”sekretess”……

Positiva till ny väg väster om lokalväg

Positiva till ny väg väster om lokalväg

Nyheter En ny anslutningsväg mellan Båramoterminalen och trafikplats Vaggeryd södra kan bli verklighet… …

Zonindelning i fokus när parkeringsnorm tas fram

Zonindelning i fokus när parkeringsnorm tas fram

Nyheter Kommunstyrelsens arbetsutskott hade återigen uppe parkeringsnorm på sitt sammanträdesbord efter ”dikeskörningen” 2019… …

Oenighet kring framtida förskoleområde i Vaggeryd

Oenighet kring framtida förskoleområde i Vaggeryd

Nyheter En utredning om planbesked på fastigheten Framnäs i Vaggeryd, där Fritidens förskola finns, har varit uppe hos ledande politiker. Förskoleområde? Njae. Oenighet råder i arbetsutskottet och ärendet går därför till kommunstyrelsen… …

Ny ansökan om bostadsområde i Byarum

Ny ansökan om bostadsområde i Byarum

Nyheter Ett nytt planuppdrag har inkommit till kommunstyrelsens arbetsutskott. – Den har varit ansökt tidigare, men inte kommit igång, berättar politikerna som är positiva till den nya ansökan……

Blir det fler bostäder i Åker?

Blir det fler bostäder i Åker?

Nyheter Ett Vaggerydsförslag inlämnades av en boende i Åker som önskade att politikerna ska se över möjligheten till bostadsutveckling i Åker. Remiss har varit hos nämnder för yttrande och i dag finns ärendet uppe på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde…

Parkeringsnorm förbereds i ny trafikstrategi

Parkeringsnorm förbereds i ny trafikstrategi

Nyheter Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterade parkeringsnorm vid senaste sammanträde. – Vi har haft mycket diskussioner och det är ett givande och tagande, säger Gert Jonsson (M). …

Privat mark kan göras om till industrimark

Privat mark kan göras om till industrimark

Nyheter Klartecken för planbesked gjordes av kommunstyrelsens arbetsutskott under senaste sammanträdet. – Komplicerat ärende vi inleder och det kommer att ta tid, menar Gert Jonsson (M)…

Allt från tomt- till kopieringstaxa föreslogs

Allt från tomt- till kopieringstaxa föreslogs

Nyheter Två kronor per A4-sida, svart-vit, om det är tio eller fler när det gäller begärd utskrift i Skillingehus och 400 kronor per kvadratmeter för skyltmark utmed E4:an. Det var en blandad kompott av taxor som ledande politikerna lämnade förslag på vid kommunstyrelsens arbetsutskott… …

Östra strand: Sju år för att få detaljplan klar

Östra strand: Sju år för att få detaljplan klar

Nyheter 2016 gav politiken klartecken för att angöra nytt bostadsområde i norra delen av Vaggeryd. 2018 togs beslut, efter arkitekttävling, att utse ”Bo i skogen” som skulle gestalta området. Nu är det 2023 och detaljplanen ska antas… …

124 fler lägenheter på Torsbo

124 fler lägenheter på Torsbo

Nyheter Höja befintliga och bygga nya huskroppar. Det är vad fastighetsbolaget i Vaggeryd vill och lämnade in en ansökan till kommunen. Nu är detaljplanen ute för samråd och går allt som det ska kan byggandet börja under andra kvartalet nästa år…

35 bostäder intill golfbana planeras

35 bostäder intill golfbana planeras

Nyheter ”Med risk för golfbollar runt husen” kommenterade politiker när man beslutade om att lämna ut detaljplanen intill skogsbanan vid Hooks Herrgård, för samråd… …

Miljöskuld fastighet ska saneras

Miljöskuld fastighet ska saneras

Nyheter En herrelös ostädad fastighet blir kommunens ansvar. – Villkoret är att staten åtar sig vara huvudman, menar kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M). …

Klart med markupplåtelse för pumptrack

Klart med markupplåtelse för pumptrack

Nyheter Vaggeryds SOK:s sektion för moutainbike önskade säkerställande nyttjande av mark i anslutning till Friluftsgården i Vaggeryd för att anlägga pumptrackbana. Politikerna sa ja och ett femårskontrakt signerades……

Regionens cykelplan: Kommunen har svårt att enas om viktigaste vägarna

Regionens cykelplan: Kommunen har svårt att enas om viktigaste vägarna

Nyheter En tioårsplan gällande cykelvägar, och 170 miljoner kronor är avsatt, finns i regionens cykelplan. Vaggeryds kommun har nu, nästan iallafall, enats om vilka förslag som ska lämnas till regionen vilka cykelvägar som politikerna tycker är viktigast i vår kommun…

Oppositionsråd: ”Kommunens fastigheter blöder energi”

Oppositionsråd: ”Kommunens fastigheter blöder energi”

Nyheter Att energieffektivisera kommunens fastigheter är snart på gång. – Vi ska bara få medel till det, säger kommunalrådet Jonsson. …

Movalla: Avslag på solceller

Movalla: Avslag på solceller

Nyheter KD, C och EMP (Allians för balans) lämnade i november in en motion där man ansåg att taket på Movalla ishall skulle bli belagd med solceller. Nej, tyckte kommunstyrelsens arbetsutskott. …

2 / 2012345...1020...Sista

Tips