Kommunstyrelsens arbetsutskott

Oppositionsråd: ”Kommunens fastigheter blöder energi”

Oppositionsråd: ”Kommunens fastigheter blöder energi”

Nyheter Att energieffektivisera kommunens fastigheter är snart på gång. – Vi ska bara få medel till det, säger kommunalrådet Jonsson. …

Movalla: Avslag på solceller

Movalla: Avslag på solceller

Nyheter KD, C och EMP (Allians för balans) lämnade i november in en motion där man ansåg att taket på Movalla ishall skulle bli belagd med solceller. Nej, tyckte kommunstyrelsens arbetsutskott. …

Matavfallet blir kommunens problem

Matavfallet blir kommunens problem

Nyheter Regeringen har beslutat att matavfallssorteringen blir kommunens ansvar. På kommunstyrelsens sammanträde kunde man pusta ut efter att de meddelat att taxan inte kommer att höjas om kommunstyrelsen godkänner den färdiga budgeten…

Ortsanalys i Hok

Ortsanalys i Hok

Nyheter Hok är den tredje största orten i kommunen räknat till storlek och genom en ortsanalys så är tanken att kommunen ska tydliggöra ortens styrkor…

Ska utreda konstgräsplan mer

Ska utreda konstgräsplan mer

Nyheter Motionen från S angående att anlägga en fullstor konstgräsplan vid idrottsplatsen Movalla i Skillingaryd återremitterades av kommunstyrelsens arbetsutskott trots ett ja från nämnd…

Industrimark för kommunens företag i ny detaljplan

Industrimark för kommunens företag i ny detaljplan

Nyheter För ett tag sedan köpte kommunen till mark av Sandahlsbolagen norr om travbanan för 53 miljoner kronor. Nu är planbesked på gång. – Viktigt att våra egna företag får möjlighet på platsen, säger Kenth Wilhelmsson (S)…

Politiskt ja till planbesked i Klevshult

Politiskt ja till planbesked i Klevshult

Nyheter Under kommunstyrelsens arbetsutskott fanns flera planbesked med, ett av dem var Tokarp, som vi berättade om i går. Samma exploatör vill även se över möjligheterna till ny detaljplan söder om Klevshult, mellan järnvägen och E4:an. …

Logistikområde i norr kan dubbleras

Logistikområde i norr kan dubbleras

Nyheter Söder om Stigamo jobbas det på ett planbesked mellan E4:an och riksväg 30. Nu har sökande kommit in med ansökan om ytterligare ett planbesked. Strax söder om det ovan aktuella. Det nya området mäter 36 hektar…

Trolleberget: Trafiklösning ska vara långsiktig

Trolleberget: Trafiklösning ska vara långsiktig

Nyheter När kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde i onsdags fanns Trolleberget i Skillingaryd med som punkt. Politikerna informerades om status på nya detaljplanen…

Markägare var inte inbjuden: Känns korrupt

Markägare var inte inbjuden: Känns korrupt

Nyheter Under kommunstyrelsens arbetsutskott i onsdags fanns Eolus med för att presentera projektet i Boarp när Johannas medborgarförslag avhandlades. – Politikerna verkar blunda och håna oss som hamnar i kläm, berättar Johanna…

Vindföretag fick säga sitt när Johannas förslag avslogs

Vindföretag fick säga sitt när Johannas förslag avslogs

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskott fanns Eolus med för att säga sitt när Johannas medborgarförslag som hon lämnade in i november att kommunen ska använda sitt veto. – Byggnationen startar nästa år men ingen exploatör, sa bolaget och oppositionen kommenterar ”Vi har olika åsikter och driver det här hårt” …

Obligatorisk matavfallsortering införs i höst

Obligatorisk matavfallsortering införs i höst

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde under dagen finns ett förslag till kommunfullmäktige att kommunalförbundet Såm ska följa regeringsbeslutet angående matavfallssortering från nästa år. Politikerna i Vaggeryds kommun förväntas vara i framkant och besluta att inträda i avfallshanteringen redan i höst…

Rekordresultat för kommunen

Rekordresultat för kommunen

Nyheter Så smått börjar årsredovisningen från 2022 landa hos politikerna. Det visar, i nuläget, ett plus på 106 miljoner kronor…

Hjortsjöskolan: Fler klassrum och 70 miljoner extra

Hjortsjöskolan: Fler klassrum och 70 miljoner extra

Nyheter Grundtanken gällande mellanstadiet vid Hjortsjöskolan i Vaggeryd var en budget på 100 miljoner kronor och en fyrparallell skola. Nu föreslår arbetsutskottet i kommunstyrelsen en sexparallell skola för 170 miljoner kronor…

Ändrad plan på Torsbo är inte lämpligt

Ändrad plan på Torsbo är inte lämpligt

Nyheter Kommunledningskontoret påbörjade arbetet med att upprätta en ny detaljplan på Torsbo i Vaggeryd. Syftet var från början att ändra markanvändning från park/plantering till bostadsändamål samt att säkra en planenlig infart till fastigheten. Nu anser kommunstyrelsens arbetsutskott att det inte längre är lämpligt. …

Johannas medborgarförslag återremitteras

Johannas medborgarförslag återremitteras

Nyheter Medborgarförslaget gällande att önskan att kommunen ska använda sitt veto mot ändringsansökan från vindkraftsbolaget, som ska etablera sig i östra delen av kommunen, gällande den nya vägen genom orörd mark och våtmark samt de större uppställningsytorna, återremitterades. – När politiken är som sämst, säger oppositionsrådet Thomas Axelsson (KD)…

Avgift för markanvisning införs

Avgift för markanvisning införs

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskott fanns markanvisningsavgift med i handlingarna. – För att börja någonstans är det 100 000 kronor, menar ledande politiker…

140 000 för 40 i stället för 50

140 000 för 40 i stället för 50

Nyheter 50 eller 40 som bashastighet? På kommunstyrelsens arbetsutskotts bord fanns Socialdemokraternas inlämnade motion och omskyltningen kostar 140 000 kronor…

Oeniga politiker om avveckla valfrihet inom hemtjänsten

Oeniga politiker om avveckla valfrihet inom hemtjänsten

Nyheter Socialnämnden har tidigare lämnat förslag på att avveckla tillämpningen av lagen om valfrihet inom hemtjänsten. – Det fyller inte syftet, kommenterar Gert Jonsson (M)…

Förslaget: 40 i stället för 50

Förslaget: 40 i stället för 50

Nyheter För ett år sedan lämnade Socialdemokraterna in en motion till kommunfullmäktige med förslag att införa bashastigheten 40 kilometer i timmen på kommunala gator. I dag ger kommunstyrelsens arbetsutskott sin syn på saken…

3 / 2012345...1020...Sista

Tips