Parkering

Kommunens anställda ska också följa trafikregler

Kommunens anställda ska också följa trafikregler

Nyheter "Just denna specifika parkering upprepar sig 3-4 gånger per dygn", skriver Skillingarydsbon och insändaren kan läsas här... …

Ödetomt: Gör den till parkering!

Ödetomt: Gör den till parkering!

Nyheter I centrala Skillingaryd finns en utmärkt parkeringsyta på ödetomt. Men varför används den inte till kommunens anställda, undrar kommuninvånaren som varit i kontakt med redaktionen…

Beslut: Nej till parkering

Beslut: Nej till parkering

Nyheter Medborgaren skickade in ett förslag om att göra om en ödetomt till parkering på central tomt i Skillingaryd. Under måndagen beslutade kommunfullmäktige om förslaget…

Nej till parkering på öde mark

Nej till parkering på öde mark

Nyheter Ett medborgarförslag är inlämnat till kommunen gällande användningen av den obebyggda marken inom central fastighet i Skillingaryd. Det blir ingen parkering enligt kommunens politiker…

Fordon långparkerar vid Båramo

Fordon långparkerar vid Båramo

Nyheter Tidigare var det bekymmer med långtidsparkerade fordon utmed Tånggatan i Skillingaryd. Nu har parkeringen flyttats till lilla parkeringsfickan utmed lokalvägen istället…

Nämnd påminner om parkeringsnorm

Nämnd påminner om parkeringsnorm

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens sammanträde enades om en skrivelse till kommunstyrelsen där man önskar att parkeringsnorm ska tas fram…

Parkeringsproblem…

Parkeringsproblem…

Nyheter Parkeringskonst i Skillingaryd –på tvären från fel håll och blockerar flera platser. Bra jobbat,  hälsar fotografen om bilägaren som är från Gislaved…

Boende får byta p-plats

Boende får byta p-plats

Nyheter De platser som hyresgästerna parkerar vid utmed järnvägen i Skillingaryd får inte längre skyltas. – Man kan inte boka upp p-platser, säger kommunstyrelsens ordförande och politikerna hänvisar till parkering en bit bort. – Det här är ju larvigt, menar Ulf (C)…

Förbud mot fordonstrafik har minskat klagomålen

Förbud mot fordonstrafik har minskat klagomålen

Nyheter Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde i juni beslutade man att lämna förslag till tekniska kontoret gällande parkeringsregler vid Hjortsjö camping och badplats som har blivit en mötesplats både dag och natt. Förbud mot fordonstrafik har nu varit gällande senaste månaden…

Dålig trafiksäkerhet anledning till ombyggnation

Dålig trafiksäkerhet anledning till ombyggnation

Nyheter Snart är arbetet på Ljungberghsgatan i Skillingaryd klart och bussarna behöver inte ledas om längre…

Parkeringsbrist väntar i Skillingaryd

Parkeringsbrist väntar i Skillingaryd

Nyheter Det kommer bli lite mer knivigt att hitta parkeringar i centrala Skillingaryd de kommande veckorna. Detta då man ska bygga om den befintliga parkeringsplatsen bakom Skillingehus…

Ingen förlängd parkeringstid i centrum

Ingen förlängd parkeringstid i centrum

Nyheter I ett medborgarförslag har önskan om att förlänga parkeringstiden vid torget i Skillingaryd från en till två timmar för att ärenden ska hinnas med. …

Parkeringen: Hitta ersättningsplats på rimligt avstånd

Parkeringen: Hitta ersättningsplats på rimligt avstånd

Nyheter En önskan från tekniska nämnden om att göra om detaljplanen gällande parkeringarna intill järnvägsstationen i Skillingaryd föreslogs att avslås av kommunstyrelsens arbetsutskott. …

Fler parkeringar behövs runt Hjortsjöskolan

Fler parkeringar behövs runt Hjortsjöskolan

Nyheter I ett medborgarförslag fanns idéer om att skapa snedparkeringar på Jönköpingsvägen i Vaggeryd men förslaget avslogs…

Begär ändring i detaljplanen för parkering

Begär ändring i detaljplanen för parkering

Nyheter Som vi skrivit om tidigare har det varit frågetecken kring parkering i Skillingaryds centrum. Ett avtal som egentligen var lagstridigt skrevs för över 20 år sedan mellan Vsbo och kommunen…

Hyresgästerna i Gästgivaren får sina parkeringar

Nyheter Ett tidigare ja från miljö- och byggnämnden överklagades av grannen. Länsstyrelsen återvisade ärendet till kommunal nämnd och nu har politikerna gett klartecken till parkeringsplatser vid hyreshuset som stod klart i maj 2019…

Vsbo: Vi är en liten kommun och ska kunna diskutera med varandra

Vsbo: Vi är en liten kommun och ska kunna diskutera med varandra

Nyheter Igår berättade vi om att ett anonymt klagomål inkommit att det är avsedda parkeringsplatser på allmän platsmark på Ljunghbergsgatan i Skillingaryd. Vsbo:s ordförande Sven Samuelsson kommenterar ”Vi ser alltid till att det finns parkeringsplatser till våra hyresgäster som regelverket säger”…

Tomtytan räckte inte till parkering – avtal gjordes år 2000

Tomtytan räckte inte till parkering – avtal gjordes år 2000

Nyheter I går berättade vi om att miljö- och byggnämnden fått in ett anonymt klagomål gällande parkeringsplatser till hyresgäster utmed Ljunghbergsgatan i Skillingaryd. I ett avtal signerat av kommunala bostadsbolaget Vsbo och dåvarande kommunalråd Evald Andersson för 21 år sedan ligger som grund…

Granne överklagade bygglovet för parkering

Nyheter Hela Kaffegatans miljö i Skillingaryd påverkas av beslutet att anlägga parkeringsplatser vid Gropabäcken. Länsstyrelsen har upphävt överklagandet och ärendet går tillbaka till miljö- och byggnämnden…

Kommunala hyresgäster får nya p-platser

Kommunala hyresgäster får nya p-platser

Nyheter Till tekniska nämnden har kommunala bostadsbolaget skrivit angående sitt avtal med hyresgästernas parkeringsplatser intill torget i Skillingaryd…

1 / 3123

Tips