Vindbruksplan

Grattis från Vindkraftpark Boarp Ideella förening

Grattis från Vindkraftpark Boarp Ideella förening

Nyheter Ordförande för ideella föreningen gratulerar Frida med flera markägare, som i torsdags fick besked att Fortum lägger vindkraftsprojektet på is…

Högt buller vid bostad: ”Pukarpsverk” kan överklagas

Högt buller vid bostad: ”Pukarpsverk” kan överklagas

Nyheter I vindbruksplanen, som kommunfullmäktige beslutade om, fanns bullerkravet om 35 dBA vid bostadsknuten. I Vaggeryds Vindbrukspark, de fem verken norr om Pukarp, noteras det 40 dBA. …

Ny lag ska begränsa vetot: Se över vindbruksplan

Ny lag ska begränsa vetot: Se över vindbruksplan

Nyheter ”I dag har kommuner i Sverige sista ordet när det gäller vindkraftsprojekt och kommuner har alltid möjlighet att säga definitivt nej till exploatörer. Som det ser ut idag saknar det så kallade vetot krav på motivering och tidsgräns”. SD har lämnat in en motion till kommunfullmäktige gällande vindbruksplanen …

Ändrad vindkraftspark kan tillstyrkas i dag

Ändrad vindkraftspark kan tillstyrkas i dag

Nyheter Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i dag och ledande politiker ska under sammanträdet lämna en fingervisning till kommande kommunstyrelsesammanträde vad som gäller för den ändrade ansökan i Boarp…

Söker efter förutsättningar för vindkraft

Söker efter förutsättningar för vindkraft

Nyheter Som vi berättade tidigare i somras finns planering för en vindkraftspark väster om Bratteborg. …

Köpte mark i vindbruksområde

Köpte mark i vindbruksområde

Nyheter I gedigna vindbruksplanen som vann laga kraft 2019 är område tio satt som ett av kommunens tilltänkta vindbruksområden. Där har kommunen köpt mark för 18 miljoner kronor…

Använd kommunens veto när vindkraft förändras

Använd kommunens veto när vindkraft förändras

Nyheter Under kommunfullmäktige fanns tre medborgarförslag med liknande upplägg, där förslagslämnarna önskade att kommunen ska använda sitt veto för att riva tidigare ansökan…

Boende till politiker: Riv upp vindkraftsbeslutet

Boende till politiker: Riv upp vindkraftsbeslutet

Nyheter Den 17 mars 2017 beslutade kommunfullmäktige med röstsiffrorna 22–19 att tillstyrka Eolus ansökan om att bygga vindkraftverk i Boarp-Ekesås. Boende i området har lämnat in ett medborgarförslag…

Votering avgjorde vindkraftsetablering

Votering avgjorde vindkraftsetablering

Nyheter Att tillstyrka eller avstyrka vindkraftspark utifrån ett mark- och vattenanvändningsperspektiv, fanns på kommunstyrelsens bord i onsdags. Ett enigt arbetsutskott sa ja för en vecka sedan. Men i kommunstyrelsen avstod två partier att rösta och ett parti sa nej direkt. "Anmärkningsvärt att femklövern inte är eniga" säger oppositionsrådet…

Nämnd svarar om vindkraft

Nämnd svarar om vindkraft

Nyheter Vid miljö- och byggnämnden senaste sammanträde diskuterade man vindkraftverksansökan och dess remissvar. …

Eniga om vindkraftsetablering

Eniga om vindkraftsetablering

Nyheter I kommunstyrelsens arbetsutskott fanns frågan om vindkraftspark i väst. Samtliga politiker var eniga. "Det blev ingen diskussion alls"…

Imorgon tas första beslut om vindkraft i väst

Imorgon tas första beslut om vindkraft i väst

Nyheter Vindbruksparken i västra delarna av kommunen har vaknat till liv igen. Imorgon går ledande politiker till beslut om hur många, 13, 9 eller 7 verk ska byggas eller om ansökan ska avslås…

Vindkraftsbolag på besök

Vindkraftsbolag på besök

Nyheter För någon vecka sedan besökte vindkraftsbolaget BayWa kommunen för ett informationsmöte efter att vindbruksplanen tagits i kraft…

Vindbruksplanen vunnit laga kraft

Vindbruksplanen vunnit laga kraft

Nyheter Efter många års arbete, debatter och samråd är den nu klar och har vunnit laga kraft…

Vindkraftsbuller vände vid kompromiss

Vindkraftsbuller vände vid kompromiss

Nyheter Vindbruksplanen skulle godkännas i kommunfullmäktige. Debatten startade klockan 21.30 och avslutades två timmar senare. Ajounering och kompromiss gjorde att samtliga ledamöter enades i heta bullerdebatten…

Imorgon avgörs gränsen

Imorgon avgörs gränsen

Nyheter "Det finns kilometervis med information att skriva om i ämnet buller ifrån vindkraftsverk, så nedan har jag gjort ett försökt att koka ner allt till ett mer lokalt förståeligt minimum". Läs Ken Fricks insändare här. Imorgon avgörs bullergränsen vid kommunfullmäktige…

Kraftfull bullerdiskussion slutade med votering

Kraftfull bullerdiskussion slutade med votering

Nyheter Kommunens vindbruksplan var under onsdagens kommunstyrelse en het diskussion bland våra politiker. Bullervärdet sänktes men har kommunen något att säga till om bullervärdet?…

40 decibel vid husknuten…

40 decibel vid husknuten…

Nyheter Vindbruksplanen är uppe på bordet igen, 40db vid husknut helt utan marginaler. Läs här insändaren från Hankabo…

Fortsatt oenighet om bullervärdet

Fortsatt oenighet om bullervärdet

Nyheter Vindbruksplanens arbete har pågått i några år. Vänts tillbaka några gånger då det finns oenighet i politiken. Igår möttes även ett oenigt arbetsutskott men förhandlingen var nära att bli klar inför sittande församling under morgontimmarna…

35 db(A) är orimligt

35 db(A) är orimligt

Nyheter Nu har vindbruksplanen varit hos miljö- och byggnämnden på remiss och det var några saker som borde tänkas på, framför allt i planens skrift…

1 / 212

Tips