Vindbruksplan

Oskarsson: ”Uppdatera LIS- och vindbruksplan”

Oskarsson: ”Uppdatera LIS- och vindbruksplan”

Nyheter Under kommunstyrelsens senaste sammanträde lyfte Mats Oskarsson (M) att planerna ska harmonisera med ny antagna översiktsplan…

Frida: Ändra skyddsavståndet till våra hem

Frida: Ändra skyddsavståndet till våra hem

Nyheter Frida Svenssons medborgarförslag skulle avgöras under gårdagskvällens sammanträde i kommunfullmäktige. Frida hade av fullmäktiges ordförande fått några minuter i talarstolen, där hon lugnt och sakligt framförde sin uppmaning och försökte få ögonkontakt med ledande politiker…

Vindbruksplan: Omdebatterad motion fick ett avslut

Vindbruksplan: Omdebatterad motion fick ett avslut

Nyheter – Våga ta ett beslut i kväll, uppmanade KD Thomas Axelsson när SD-motionen gällande förslaget om uppdatering av vindbruksplanen fanns med under kommunfullmäktiges sammanträde. Ny text kom till för att locka till röstning enligt majoritetlinjen och votering som landsbygdsparti avstod…

Fridas medborgarförslag gav ”hiskeligt massa yrkande”

Fridas medborgarförslag gav ”hiskeligt massa yrkande”

Nyheter Medborgarförslag till kommunfullmäktige gällande att säkerhetsavstånd mellan vindkraftverk och bostadshus ska ändras fanns med på kommunstyrelsens sammanträde. – Ord står mot ord, säger oppositionsrådet Thomas Axelsson (KD) och Frida Svensson kommenterar "Det är inte ett godtagbart skäl att säga nej till mitt förslag"…

Efter politisk debatt: Fortsatt nej till uppdatering av vindbruksplan

Efter politisk debatt: Fortsatt nej till uppdatering av vindbruksplan

Nyheter Under kommunstyrelsens senaste sammanträde fanns SD-motionen med förslaget om att uppdatera vindbruksplanen. – Vi hade rejäl politisk debatt, yrkande och votering, säger Gert Jonsson (M)…

Skyddsavstånd till vindkraft: Nej till nytt hus men ja till verk nära bostad

Skyddsavstånd till vindkraft: Nej till nytt hus men ja till verk nära bostad

Nyheter Under morgondagen sammanträder politiker i kommunstyrelsen och på dagordningen finns medborgarförslaget om att ändra skyddsavståndet till bostad i vindbruksplan. Nej sa arbetsutskottet tidigare, medan kommuninvånare fick nej på bygglov i området då det anges vara ett industriområde…

Voterade om uppdatering av vindbruksplan

Voterade om uppdatering av vindbruksplan

Nyheter Uppdatera vindbruksplanen? – Många är engagerade och drivna i frågan, menar politikerna och voterade om SD-motionens ja eller nej vid senaste sammanträdet…

Tre förslag om uppdatera vindbruksplan föreslås avslås

Tre förslag om uppdatera vindbruksplan föreslås avslås

Nyheter SD har lämnat in en motion att man uppdatera vindbruksplanen, likaså två medborgare, till kommunen. Under dagen sammanträder ledande politiker i kommunstyrelsens arbetsutskott och de tre förslagen finns på agendan. Men enligt tjänsteskrivelse är uppdatering inte lämpligt då det i så fall inte kommer att finnas några utpekade områden kvar för vindkraft inom kommunens gränser…

Grattis från Vindkraftpark Boarp Ideella förening

Grattis från Vindkraftpark Boarp Ideella förening

Nyheter Ordförande för ideella föreningen gratulerar Frida med flera markägare, som i torsdags fick besked att Fortum lägger vindkraftsprojektet på is…

Högt buller vid bostad: ”Pukarpsverk” kan överklagas

Högt buller vid bostad: ”Pukarpsverk” kan överklagas

Nyheter I vindbruksplanen, som kommunfullmäktige beslutade om, fanns bullerkravet om 35 dBA vid bostadsknuten. I Vaggeryds Vindbrukspark, de fem verken norr om Pukarp, noteras det 40 dBA. …

Ny lag ska begränsa vetot: Se över vindbruksplan

Ny lag ska begränsa vetot: Se över vindbruksplan

Nyheter ”I dag har kommuner i Sverige sista ordet när det gäller vindkraftsprojekt och kommuner har alltid möjlighet att säga definitivt nej till exploatörer. Som det ser ut idag saknar det så kallade vetot krav på motivering och tidsgräns”. SD har lämnat in en motion till kommunfullmäktige gällande vindbruksplanen …

Ändrad vindkraftspark kan tillstyrkas i dag

Ändrad vindkraftspark kan tillstyrkas i dag

Nyheter Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i dag och ledande politiker ska under sammanträdet lämna en fingervisning till kommande kommunstyrelsesammanträde vad som gäller för den ändrade ansökan i Boarp…

Söker efter förutsättningar för vindkraft

Söker efter förutsättningar för vindkraft

Nyheter Som vi berättade tidigare i somras finns planering för en vindkraftspark väster om Bratteborg. …

Köpte mark i vindbruksområde

Köpte mark i vindbruksområde

Nyheter I gedigna vindbruksplanen som vann laga kraft 2019 är område tio satt som ett av kommunens tilltänkta vindbruksområden. Där har kommunen köpt mark för 18 miljoner kronor…

Använd kommunens veto när vindkraft förändras

Använd kommunens veto när vindkraft förändras

Nyheter Under kommunfullmäktige fanns tre medborgarförslag med liknande upplägg, där förslagslämnarna önskade att kommunen ska använda sitt veto för att riva tidigare ansökan…

Boende till politiker: Riv upp vindkraftsbeslutet

Boende till politiker: Riv upp vindkraftsbeslutet

Nyheter Den 17 mars 2017 beslutade kommunfullmäktige med röstsiffrorna 22–19 att tillstyrka Eolus ansökan om att bygga vindkraftverk i Boarp-Ekesås. Boende i området har lämnat in ett medborgarförslag…

Votering avgjorde vindkraftsetablering

Votering avgjorde vindkraftsetablering

Nyheter Att tillstyrka eller avstyrka vindkraftspark utifrån ett mark- och vattenanvändningsperspektiv, fanns på kommunstyrelsens bord i onsdags. Ett enigt arbetsutskott sa ja för en vecka sedan. Men i kommunstyrelsen avstod två partier att rösta och ett parti sa nej direkt. "Anmärkningsvärt att femklövern inte är eniga" säger oppositionsrådet…

Nämnd svarar om vindkraft

Nämnd svarar om vindkraft

Nyheter Vid miljö- och byggnämnden senaste sammanträde diskuterade man vindkraftverksansökan och dess remissvar. …

Eniga om vindkraftsetablering

Eniga om vindkraftsetablering

Nyheter I kommunstyrelsens arbetsutskott fanns frågan om vindkraftspark i väst. Samtliga politiker var eniga. "Det blev ingen diskussion alls"…

Imorgon tas första beslut om vindkraft i väst

Imorgon tas första beslut om vindkraft i väst

Nyheter Vindbruksparken i västra delarna av kommunen har vaknat till liv igen. Imorgon går ledande politiker till beslut om hur många, 13, 9 eller 7 verk ska byggas eller om ansökan ska avslås…

1 / 3123

Tips