Medborgarförslag

Café Fenix kan få utvecklas

Café Fenix kan få utvecklas

Nyheter Ett medborgarförslag inkom där man önskade att utöka kundkretsen och skapa fler möjligheten vid fiket på Fenix. Barn- och utbildningsnämnden sa nej, kommunstyrelsens arbetsutskott sa ja…

Använd kommunens veto vid vindkraftsbyggnation!

Använd kommunens veto vid vindkraftsbyggnation!

Nyheter Ett medborgarförslag är inskickat till kommunfullmäktige där boende vill att kommunen använder sitt veto och river ansökan om vindkraftspark…

Bygger inte om skolgården nu

Bygger inte om skolgården nu

Nyheter Tidigare beslut upphävdes när det gäller medborgarförslaget om att rusta upp skolgården vid Hjortsjöskolan i Vaggeryd…

Inget ljus över station

Inget ljus över station

Nyheter Ett medborgarförslag inkom till kommunfullmäktige i november om att belysning behövs vid återvinningsstationen på Slätten i Skillingaryd. Nu har tekniska nämnden sagt sitt. …

Ersätt avsmalningar med bulor

Ersätt avsmalningar med bulor

Nyheter Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige angående trafiksäkerheten genom Vaggeryd och Skillingaryd…

Bygg två konstgräsplaner

Bygg två konstgräsplaner

Nyheter I takt med att ökat antalet medlemmar i fotbollsföreningarna i Vaggeryd och Skillingaryd lämnar Vaggerydsbon förslag om att bygga två konstgräsplaner för sjumannafotboll, en i vardera ort…

Boende till politiker: Riv upp vindkraftsbeslutet

Boende till politiker: Riv upp vindkraftsbeslutet

Nyheter Den 17 mars 2017 beslutade kommunfullmäktige med röstsiffrorna 22–19 att tillstyrka Eolus ansökan om att bygga vindkraftverk i Boarp-Ekesås. Boende i området har lämnat in ett medborgarförslag…

Bygg en sandstrand vid Hjortsjön

Bygg en sandstrand vid Hjortsjön

Nyheter Medborgarförslaget lämnas in till kommunfullmäktige och sandstrandsfrågan lämnades därmed vidare till styrande politiker…

Använd inte Karlavägen som racingsträcka

Använd inte Karlavägen som racingsträcka

Nyheter Ett medborgarförslag inkom till kommunfullmäktige i måndags angående Karlavägen och "muskelbilar" i Vaggeryd…

Medborgarförslag om skolgården på Hjortsjöskolan

Medborgarförslag om skolgården på Hjortsjöskolan

Nyheter Ett medborgarförslag lämnades in i augusti 2019 med förslag att bygga om skolgårdarna vid Hjortsjöskolområdet i Vaggeryd och det har nu behandlats. …

Tveksamma till att driva sommarcafé

Tveksamma till att driva sommarcafé

Nyheter Att i egen regi driva ett sommarcafé vid Fenix önskade inte politikerna, som avslog medborgarförslaget…

Vill ha staket för att slippa spårspring

Vill ha staket för att slippa spårspring

Nyheter Ett medborgarförslag inkom i juli förra året där medborgaren vill att kommunen sätter upp staket för en säkrare järnvägsövergång i centrala Vaggeryd. Tekniska nämnden har nu sagt sitt…

Medborgare: Förbättra relationerna mellan orterna

Medborgare: Förbättra relationerna mellan orterna

Nyheter Ett medborgarförslag kom in till kommunfullmäktige, där en medborgare kan se en viss rivalitet mellan Vaggeryd och Skillingaryd. Nu lämnar han in ett förslag till kommunfullmäktige att relationerna ska förbättras och en vi-känsla ska skapas i hela kommunen. "Arbetsgrupper med representanter från alla orter, gemensamt idrottslag, en gemensam julmarknad"…

Förslag om byggnation på betes- och åkermark

Förslag om byggnation på betes- och åkermark

Nyheter En kommunmedborgare vill att Vaggeryds kommun tar ett beslut om att inte bygga hus på betes- och åkermark…

Medborgarförslag om porrfilter

Medborgarförslag om porrfilter

Nyheter I ett av de inkomna medborgarförslagen önskar en kommuninvånare att det införs en policy för att skapa porrfria zoner för barn…

Vill bygga bort säkerhetsrisk

Vill bygga bort säkerhetsrisk

Nyheter Det borde byggas ett staket vid tågstationen i Vaggeryd, föreslår en kommuninvånare till kommunen…

Motion – Förändring av trafiksituation i Vaggeryds centrum

Motion – Förändring av trafiksituation i Vaggeryds centrum

Nyheter Jan Sjögren (SD) vill säkra gångtrafiken på Storgatan i Vaggeryd. Motionen kom in till kommunen redan i juni 2019…

Roligare på torget i Skillingaryd

Roligare på torget i Skillingaryd

Nyheter Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ett medborgarförslag som sommartid vill få roligare aktiviteter på torget i Skillingaryd…

Café Fenix vill utöka

Café Fenix vill utöka

Nyheter Kommunen har fått in ett medborgarförslag som handlar om att skapa möjligheter till att utöka kundkretsen med externa och interna kunder för Café Fenix…

Ny av- och påfart till E4:an?

Ny av- och påfart till E4:an?

Nyheter En Vaggerydsbo har skickat in ett medborgarförlag till kommunen om att undersöka möjligheten till att bygga en ny av- och påfart till E4:an från Bondstorpsvägen…

2 / 912345...Sista

Tips