Medborgarförslag

Inga pengar för att uppgradera lekparker

Inga pengar för att uppgradera lekparker

Nyheter Två medborgarförslag om att göra lekparkerna i Skillingaryd lite roligare avslogs av tekniska nämnden.  – Pengarna saknas, säger Jerry Karlsson (L). …

Vill ha roligare lekpark i Skillingaryd

Vill ha roligare lekpark i Skillingaryd

Nyheter Två medborgarförslag gällande lekplatser i Skillingaryd har inkommit till kommunen. "Föräldrar väljer annan ort för dagsutflykt med barnen"…

Sorterade invånarförslag blir Vaggerydsförslag

Sorterade invånarförslag blir Vaggerydsförslag

Nyheter Kommunstyrelsen önskar att få rätt arbetsordning när det gäller förslagen från kommuninvånarna. Medborgarförslag kan bli Vaggerydsförslag och med den nya arbetsordningen kan vissa förslag sorteras ut…

Frida med flera önskar se över vindbruksplanen

Frida med flera önskar se över vindbruksplanen

Nyheter En motion från SD och medborgarförslag från två invånare innehåller önskan om att politikerna ska se över vindbruksplanen. Frida Svensson från Smedjebo fanns på plats under kommunfullmäktige och tog plats i talarstolen inför kommunens ledande politiker…

Boende och yrkeschaufförer följer inte trafikregler

Boende och yrkeschaufförer följer inte trafikregler

Nyheter Medborgarförslaget om att göra Fabriksgatan i Skillingaryd mer trafiksäker fanns med under tekniska nämndens senaste sammanträde. – Både boende och lastbilschaufförer följer inte reglerna, kommenterar nämndordförande…

Förbättra trafikmiljön på Fabriksgatan

Förbättra trafikmiljön på Fabriksgatan

Nyheter Ett medborgarförslag gällande trafikmiljön på Fabriksgatan i Skillingaryd inkom till kommunfullmäktige…

Gör utfart från Tallgatan till Svenarumsvägen

Gör utfart från Tallgatan till Svenarumsvägen

Nyheter Ett medborgarförslag gällande utfart från Östermoområdet i Vaggeryd inkom till kommunfullmäktige…

Enbart F-skattare får hyra torgplats

Enbart F-skattare får hyra torgplats

Nyheter Ett medborgarförslag inkom till kommunfullmäktige i november förra året gällande att föreningar, skolklasser och privatpersoner borde ha möjlighet att hyra marknadsborden som finns vid torgen i Vaggeryd och Skillingaryd. Tekniska nämnden yrkar avslag på förslaget…

Ingen förlängd parkeringstid i centrum

Ingen förlängd parkeringstid i centrum

Nyheter I ett medborgarförslag har önskan om att förlänga parkeringstiden vid torget i Skillingaryd från en till två timmar för att ärenden ska hinnas med. …

Invånaren: Se över barnens hållplatser

Invånaren: Se över barnens hållplatser

Nyheter I ett medborgarförslag önskar kommuninvånaren att skolskjutsarnas hållplatser ska ses över på landsbygden. …

Förslag om hundrastgård blev återremitterat

Förslag om hundrastgård blev återremitterat

Nyheter Medborgarförslagen om att kommunen ska skapa hundrastgårdar var politikerna oense om när kommunstyrelsen hade sitt senaste sammanträde. En röstning gjorde att frågan inte beslutades under sammanträdet utan ska vändas tillbaka igen…

Ska utreda långtidsparkering djupare

Ska utreda långtidsparkering djupare

Nyheter Medborgarförslaget gällande en långtidsparkering med dusch, toalett, återvinning och möjlighet att sitta ned och äta vid bord vid industriområdet Båramo behandlades under kommunstyrelsens senaste sammanträde…

Ny utterövergång behövs

Ny utterövergång behövs

Nyheter Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige där en invånare önskar att kommunen ska laga uttertrappan vid Stödstorpsån i Vaggeryd. Förslaget har nu diskuterats under tekniska nämndens sammanträde…

Fullmäktige avslår förslag om vi-känsla

Fullmäktige avslår förslag om vi-känsla

Nyheter Medborgarförslaget om att förbättra relationerna i kommunen och skapa en starkare vi-känsla avslogs under måndagens kommunfullmäktige. …

Ingen kommunal hundrastgård

Ingen kommunal hundrastgård

Nyheter När medborgarförslag om att bygga en hundrastgård i kommunal regi behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott, blir förslaget att avslå det hela…

Går ej att överpröva tidigare beslut om vindkraft

Går ej att överpröva tidigare beslut om vindkraft

Nyheter Medborgarförslagen som önskade att kommunen ska använda sitt veto när ändringsansökan inkommit gällande vindkraftsparken i Boarp avslogs…

Öka parkeringstiden kring torget

Öka parkeringstiden kring torget

Nyheter En kommuninvånare har lämnat in ett förslag till kommunfullmäktige gällande parkeringstiden i de centrala delarna av Skillingaryd…

Motioner och medborgarförslag

Nyheter Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ett antal motioner och medborgarförslag vid sitt senaste sammanträde…

Oklar hantering medförde försening i läsboksbeslut

Oklar hantering medförde försening i läsboksbeslut

Nyheter Ett medborgarförslag inkom tidigare i år där önskan var att varje elev i årskurs 1-9 får en bok att läsa inför höstens läslov. Den bifölls delvis men hanteringen försenade beslutet…

Tilldelas pengar kan en hundrastgård bli verklighet

Tilldelas pengar kan en hundrastgård bli verklighet

Nyheter Ett flertal medborgarförslag gällande hundrastgårdar har inkommit till kommunfullmäktige. Tekniska nämnden har hanterat förslagen och kan hantera det men det är en pengafråga…

3 / 1212345...10...Sista

Tips