Medborgarförslag

Café Fenix vill utöka

Café Fenix vill utöka

Nyheter Kommunen har fått in ett medborgarförslag som handlar om att skapa möjligheter till att utöka kundkretsen med externa och interna kunder för Café Fenix…

Ny av- och påfart till E4:an?

Ny av- och påfart till E4:an?

Nyheter En Vaggerydsbo har skickat in ett medborgarförlag till kommunen om att undersöka möjligheten till att bygga en ny av- och påfart till E4:an från Bondstorpsvägen…

200 000 kronor till översyn av vandringsled

200 000 kronor till översyn av vandringsled

Nyheter Kultur- och fritidsnämnden beslutade att tillsätta pengar ur investeringsbudgeten vid senaste sammanträdet…

Vill ha ljus över Slätten

Vill ha ljus över Slätten

Nyheter Medborgarförslaget om belysning vid återvinningsstationen på Slätten lämnades in till kommunfullmäktige…

Vill bygga ny på- och avfart till europaväg

Vill bygga ny på- och avfart till europaväg

Nyheter En Vaggerydsbo har lämnat ett medborgarförslag till kommunfullmäktige…

Kökschef önskar Fenixcafé mer öppet

Kökschef önskar Fenixcafé mer öppet

Nyheter Kommunens kökschef har lämnat in ett medborgarförslag som behandlades på kommunfullmäktige. "Vi vill utöka och utveckla vår verksamhet"…

Nej till färre politiker i nämnder

Nej till färre politiker i nämnder

Nyheter I juni lämnade kommuninvånaren in ett förslag att banta antalet politiker i nämnderna för pengarnas skull…

Saknar belysning i Bondstorp

Saknar belysning i Bondstorp

Nyheter Boende i Bondstorp har skickat in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige…

Vill ha folkomröstning i lokala frågor

Vill ha folkomröstning i lokala frågor

Nyheter Vaggerydsbon lämnade i september in ett medborgarförslag till kommunen där han önskade mer direkt demokrati…

Nej till minskat antal politiker i nämnder

Nej till minskat antal politiker i nämnder

Nyheter Medborgarförslaget, som inkom till kommunfullmäktige i juni månad, har nu fått ett svar från enig kommunstyrelse…

Ja och nej till Linus medborgarförslag

Ja och nej till Linus medborgarförslag

Nyheter Linus Persson i Skillingaryd skickade in ett förslag till kommunens ledande politiker om att uppmärksamma 100-åringar med blomma, flagga och ett besök…

Byarumsbo vill ha mountainbikebana

Byarumsbo vill ha mountainbikebana

Nyheter Byarum är och kommer att bli en mer attraktivare by. Därför har medborgaren skickat in ett förslag till kommunen…

Hastighetsförslaget blev votering i fullmäktige

Hastighetsförslaget blev votering i fullmäktige

Nyheter Medborgaren vill sänka bashastigheten i tätorterna och förlänga 30-sträckan förbi förskola i Vaggeryd. "Bra med presidiets handlingskraft", "När avslog vi ett förslag tidigare från en medborgare"…

Ingen parkeringsavgift önskas

Ingen parkeringsavgift önskas

Nyheter Medborgarförslaget om att införa parkeringsavgifter på kommunala gator och torg har varit på kommunstyrelsens arbetsutskotts bord…

Nej till egen kommunal buss

Nej till egen kommunal buss

Nyheter Ska kommunen skaffa en egen buss som går i rundslinga i kommunen med egen tidtabell? Det önskade kommuninvånaren och lämnade in ett ett medborgarförslag till politikerna…

Föräldrar orolig för trafiksäkerheten i Åker

Föräldrar orolig för trafiksäkerheten i Åker

Nyheter Medborgaren, som bor i Åker, har lämnat in ett förslag till kommunfullmäktige som behandlades under måndagskvällen i Skillingehus…

Uppmanar till friskvård

Uppmanar till friskvård

Nyheter Medborgaren i Vaggeryd har lämnat in ett friskvårdsförslag till kommunfullmäktige…

Medborgare vill ha fler skyltar

Medborgare vill ha fler skyltar

Nyheter "Mer skyltar om båthastighet och hundbad". Medborgaren har lämnat in förslag till kommunen…

Önskar tillbaka djuren

Önskar tillbaka djuren

Nyheter Ett medborgarförslag inlämnades under kommunfullmäktige i måndags där önskan är att kommunen ska anstränga sig att hitta någon som kan tänka sig att ha sina djur i hagen vid Fridhäll i Skillingaryd…

Det blir inte 30 vid förskola

Det blir inte 30 vid förskola

Nyheter Medborgarförslaget om att sänka hastigheten på Jönköpingsvägen intill Slättens förskola i Vaggeryd avslogs. …

3 / 912345...Sista

Tips