Medborgarförslag

Crister önskar aktiviteter på torget

Crister önskar aktiviteter på torget

Nyheter Ett medborgarförslag lämnades in till kommunfullmäktige under gårdagskvällen där Crister Krusing önskar ett roligare torg…

Bättre skolgårdar för mer kreativitet

Bättre skolgårdar för mer kreativitet

Nyheter En man från Vaggeryd har lämnat in ett medborgarförslag om att skolgårdarna ska göras för äldre barn…

Vill utreda solpaneler

Vill utreda solpaneler

Nyheter En man från Vaggeryd har lämnat in ett medborgarförslag angående solpaneler…

Hundrastgård avslogs direkt

Hundrastgård avslogs direkt

Nyheter Trots tidigare önskningar nekas fortsatta förslag om hundrastgård i kommunen…

Tillgänglighets anpassad lekplats önskas

Tillgänglighets anpassad lekplats önskas

Nyheter Skillingarydsbon lämnar förslag på ny lekplats till kommunfullmäktige…

Så påverkar du utvecklingen i Vaggeryds kommun

Så påverkar du utvecklingen i Vaggeryds kommun

Nyheter Det finns många sätt att påverka politiken i Vaggeryds kommun…

Tidigare beslut upphävs

Tidigare beslut upphävs

Nyheter Medborgarförslaget lämnades in från Monika Sporrong för fyra år sedan att kommunen ska utöva tillsyn och lösa in sådana markområden i Vaggeryds samhälle som enligt gällande regelverk ska vara allmänrättsligt tillgängliga. Tidigare beslut togs av kommunstyrelsens arbetsutskott, vilket nu har upphävts. …

Bra idé som avslogs och skickas vidare

Bra idé som avslogs och skickas vidare

Nyheter Medborgarförslaget om att återvinningsstationen i Vaggeryd ska ha containrar för att lämna dörrar och fönster för återbruk, var bra, men avslogs…

Stellan har en poäng i sitt förslag

Stellan har en poäng i sitt förslag

Nyheter Stellan Erikssons medborgarförslag om att se över grindarna vid cykelvägen i Hok kommer att ses över lovar politikerna…

Allans motion har blivit långbänk

Allans motion har blivit långbänk

Nyheter Medborgarna och kommunfullmäktiges ledamöter är duktiga på att tycka till och lämna förslag. Men hur länge ska en motion eller ett medborgarförslag få vänta innan det besvaras?…

Iläggningsplats önskas i Hjortsjön

Iläggningsplats önskas i Hjortsjön

Nyheter Ett medborgarförslag inlämnades till kommunfullmäktige om önskan att gräva iläggningsplats vid Hjortsjön…

Medborgare önskar picknickbord

Medborgare önskar picknickbord

Nyheter Ett medborgarförslag inlämnade till kommunfullmäktige med önskan om ett picknickbord i Vaggeryd…

Järnvägsområdet är statens ansvar

Järnvägsområdet är statens ansvar

Nyheter Kommunen kommer inte att sätta upp staket utmed järnvägen inne i Hok men kommer att påverka Trafikverket. Därmed blev det avslag på medborgarförslaget…

Se över avspärrningarna  i Hok!

Se över avspärrningarna i Hok!

Nyheter Medborgarförslaget som Stellan Eriksson från Hok lämnat in till kommunfullmäktige handlar om avspärrningarna vid Hoks södra del…

Socialt företag söker kommunal hjälp

Socialt företag söker kommunal hjälp

Nyheter Ett medborgarförslag inlämnades av sociala företaget All:in tillsammans med lokala möbelaktörer till kommunfullmäktige under måndagskvällen. Ekonomiskt stöd behövs för att främja möbelindustrins kompetensförsörjning…

Eniga om avslag för tiggeriförbud

Eniga om avslag för tiggeriförbud

Nyheter Det blir inget tiggeriförbud i kommunen meddelar kommunstyrelsens arbetsutskott…

Pensionärer ska få bada gratis

Pensionärer ska få bada gratis

Nyheter Medborgarförslaget lämnades in vid senaste kommunfullmäktige…

Önskar stängsel i Hok

Önskar stängsel i Hok

Nyheter Medborgarförslaget från Hok angående stängsel till järnvägsrälsen i tätorten har nu lämnats in…

Vill kunna återanvända fönster

Vill kunna återanvända fönster

Nyheter Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen om att utveckla återvinningstationen i Vaggeryd…

Het debatt om alternativa driftsformer

Het debatt om alternativa driftsformer

Nyheter Vid kommunfullmäktige under måndagskvällen skulle Stefans inskickade medborgarförslag om alternativa driftsformer inom barn- och äldreomsorg avlutas. Efter lång debatt och votering kom ett beslut fram…

5 / 9Första...34567...Sista

Tips