Medborgarförslag

Beslut: Nej till parkering

Beslut: Nej till parkering

Nyheter Medborgaren skickade in ett förslag om att göra om en ödetomt till parkering på central tomt i Skillingaryd. Under måndagen beslutade kommunfullmäktige om förslaget…

Vill ha stöd för anhöriga – förslaget avslås

Vill ha stöd för anhöriga – förslaget avslås

Nyheter En invånare upplever att det saknas professionellt anhörigstöd i kommunen. Men medborgarförslaget avslås nu med motiveringen att det redan finns…

Nej till parkering på öde mark

Nej till parkering på öde mark

Nyheter Ett medborgarförslag är inlämnat till kommunen gällande användningen av den obebyggda marken inom central fastighet i Skillingaryd. Det blir ingen parkering enligt kommunens politiker…

Nej till skyttelokal: ”Behöver i grunden stå på egna ben”

Nej till skyttelokal: ”Behöver i grunden stå på egna ben”

Nyheter Skillingaryds skyttegille står för närvarande utan lokal. Iett medborgarförslag föreslogs att kommunen skulle hjälpa till att ordna fram en anpassad lokal. Men så kommer det inte att bli…

Att bygga på betes- och åkermark: Förslaget avslogs

Att bygga på betes- och åkermark: Förslaget avslogs

Nyheter I december 2020 inkom ett medborgarförslag där man vill att politikerna ska besluta om att inte bygga på betes- och åkermark i kommunen. Nu har kommunfullmäktige sagt sitt i frågan…

Johannas medborgarförslag återremitteras

Johannas medborgarförslag återremitteras

Nyheter Medborgarförslaget gällande att önskan att kommunen ska använda sitt veto mot ändringsansökan från vindkraftsbolaget, som ska etablera sig i östra delen av kommunen, gällande den nya vägen genom orörd mark och våtmark samt de större uppställningsytorna, återremitterades. – När politiken är som sämst, säger oppositionsrådet Thomas Axelsson (KD)…

Så arbetar kommunen mot mäns våld mot kvinnor

Så arbetar kommunen mot mäns våld mot kvinnor

Nyheter Mäns våld mot kvinnor är ett stort problem i samhället. Ett medborgarförslag menar att Vaggeryds kommun saknar en handlingsplan för att motverka detta. Nu har socialnämnden avslagit förslaget med motiveringen att arbete pågår med en konkretiserad plan…

Frida: Ändra skyddsavståndet till våra hem

Frida: Ändra skyddsavståndet till våra hem

Nyheter Frida Svenssons medborgarförslag skulle avgöras under gårdagskvällens sammanträde i kommunfullmäktige. Frida hade av fullmäktiges ordförande fått några minuter i talarstolen, där hon lugnt och sakligt framförde sin uppmaning och försökte få ögonkontakt med ledande politiker…

Fridas medborgarförslag gav ”hiskeligt massa yrkande”

Fridas medborgarförslag gav ”hiskeligt massa yrkande”

Nyheter Medborgarförslag till kommunfullmäktige gällande att säkerhetsavstånd mellan vindkraftverk och bostadshus ska ändras fanns med på kommunstyrelsens sammanträde. – Ord står mot ord, säger oppositionsrådet Thomas Axelsson (KD) och Frida Svensson kommenterar "Det är inte ett godtagbart skäl att säga nej till mitt förslag"…

11-årige Natanael lämnade in förslag till politikerna

11-årige Natanael lämnade in förslag till politikerna

Nyheter Under kommunfullmäktige fanns ett medborgarförslag inlämnat av 11-årige Natanael som vill att politikerna ska bygga en konstgräsplan…

Tre förslag om uppdatera vindbruksplan föreslås avslås

Tre förslag om uppdatera vindbruksplan föreslås avslås

Nyheter SD har lämnat in en motion att man uppdatera vindbruksplanen, likaså två medborgare, till kommunen. Under dagen sammanträder ledande politiker i kommunstyrelsens arbetsutskott och de tre förslagen finns på agendan. Men enligt tjänsteskrivelse är uppdatering inte lämpligt då det i så fall inte kommer att finnas några utpekade områden kvar för vindkraft inom kommunens gränser…

Johanna: Jag hoppas att alla politiker står för sitt ord

Johanna: Jag hoppas att alla politiker står för sitt ord

Nyheter Johanna Karlssons medborgarförslag om att kommunen ska använda sitt kommunala veto när det gäller vindkraftparken i Boarp är ännu inte berett och kommer således inte vara på sammanträdesbordet under morgondagens arbetsutskott i kommunstyrelsen…

Hållplats för landsbygdens skolskjutsar diskuterades

Hållplats för landsbygdens skolskjutsar diskuterades

Nyheter Från början var det ett medborgarförslag som inlämnats till barn- och utbildningsnämnden, där önskan var att se över hållplatserna för skolskjutsarna på landsbygden samt att regelverket följs gällande trafiksäkerheten……

Vill ha cykelbana på Södra park

Vill ha cykelbana på Södra park

Nyheter Ett medborgarförslag gällande cykelbana, eller pumptrack, ska anläggas intill Dammgatan i Vaggeryd har inkommit till kommunfullmäktige…

Släck lampan efter skoldagens slut

Släck lampan efter skoldagens slut

Nyheter Till kommunfullmäktige har ett medborgarförslag inkommit från en Vaggerydsbo som tycker att kommunen ska spara el…

Kan bli vite vid oklippt häck i korsning

Kan bli vite vid oklippt häck i korsning

Nyheter Medborgarförslaget gällande uppdraget att se över trafiksäkerheten i korsningar avslogs av tekniska nämnden, men ska följas upp noga. – Risk för vite om man inte åtgärdar, säger Jerry Karlsson (L) ordförande i tekniska nämnden. …

Förslaget avslås om ny skola i Vaggeryd

Förslaget avslås om ny skola i Vaggeryd

Nyheter Medborgarförslaget inkom till politikerna i kommunen i somras ”det är en ohållbar situation som det är i nuläget och ny skola bör byggas vid Tor i Vaggeryd omgående”…

Gärdsgården vid Tolvabron iordningställs

Gärdsgården vid Tolvabron iordningställs

Nyheter En Vaggerydsbo lämnade in ett medborgarförslag gällande den förfallna gärdsgården utmed Lagan. Nu har tekniska sagt sitt i frågan…

Avslår förslag: Att gallra ingår redan i vår skogsplan

Avslår förslag: Att gallra ingår redan i vår skogsplan

Nyheter I augusti lämnade Vaggerydsbo in ett medborgarförslag att kommunen bör se till att gallra runt gölarna i Götafors för att synliggöra dessa. Tekniska nämnden avslår förslaget…

Skymda korsningar: Lapp i lådan ska uppmana fastighetsägare

Skymda korsningar: Lapp i lådan ska uppmana fastighetsägare

Nyheter Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen gällande trafiksäkerheten vid skymda korsningar…

1 / 1212345...10...Sista

Tips