Medborgarförslag

61 bilder från en tur på historiska cykelvägen

61 bilder från en tur på historiska cykelvägen

Nyheter Den 13 juni invigdes den 4,7 kilometer långa gång- och cykelvägen mellan Skillingaryd och badplatsen i Linneryd och dagen efter provcyklade vi…

Efterlängtad cykelväg invigd

Efterlängtad cykelväg invigd

Nyheter Under tisdagsförmiddagen invigdes den 4,7 kilometer långa gång- och cykelvägen mellan Skillingaryd och badplatsen i Linneryd med pompa och ståt. …

Äldsta obesvarade förslaget är fem år

Äldsta obesvarade förslaget är fem år

Nyheter I april och oktober redovisas de motioner och förslag, för kommunfullmäktiges ledamöter, som inte är slutbehandlade. Just nu är sju av 34 ärenden mer än ett år gamla och den äldsta är från maj 2018 och beslut i frågan lär dröja ytterligare. – Det pågår inget aktivt arbete på det äldsta för närvarande, säger kommundirektören Annika Hedvall…

Markägare var inte inbjuden: Känns korrupt

Markägare var inte inbjuden: Känns korrupt

Nyheter Under kommunstyrelsens arbetsutskott i onsdags fanns Eolus med för att presentera projektet i Boarp när Johannas medborgarförslag avhandlades. – Politikerna verkar blunda och håna oss som hamnar i kläm, berättar Johanna…

Vindföretag fick säga sitt när Johannas förslag avslogs

Vindföretag fick säga sitt när Johannas förslag avslogs

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskott fanns Eolus med för att säga sitt när Johannas medborgarförslag som hon lämnade in i november att kommunen ska använda sitt veto. – Byggnationen startar nästa år men ingen exploatör, sa bolaget och oppositionen kommenterar ”Vi har olika åsikter och driver det här hårt” …

Vill ha bana för pumptrack: ”Avslå förslaget”

Vill ha bana för pumptrack: ”Avslå förslaget”

Nyheter Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen där upphovspersonen vill att det byggs en pumptrack-bana i Vaggeryd. Men den drömmen ser inte ut att bli verklighet…

Beslut: Nej till parkering

Beslut: Nej till parkering

Nyheter Medborgaren skickade in ett förslag om att göra om en ödetomt till parkering på central tomt i Skillingaryd. Under måndagen beslutade kommunfullmäktige om förslaget…

Vill ha stöd för anhöriga – förslaget avslås

Vill ha stöd för anhöriga – förslaget avslås

Nyheter En invånare upplever att det saknas professionellt anhörigstöd i kommunen. Men medborgarförslaget avslås nu med motiveringen att det redan finns…

Nej till parkering på öde mark

Nej till parkering på öde mark

Nyheter Ett medborgarförslag är inlämnat till kommunen gällande användningen av den obebyggda marken inom central fastighet i Skillingaryd. Det blir ingen parkering enligt kommunens politiker…

Nej till skyttelokal: ”Behöver i grunden stå på egna ben”

Nej till skyttelokal: ”Behöver i grunden stå på egna ben”

Nyheter Skillingaryds skyttegille står för närvarande utan lokal. Iett medborgarförslag föreslogs att kommunen skulle hjälpa till att ordna fram en anpassad lokal. Men så kommer det inte att bli…

Att bygga på betes- och åkermark: Förslaget avslogs

Att bygga på betes- och åkermark: Förslaget avslogs

Nyheter I december 2020 inkom ett medborgarförslag där man vill att politikerna ska besluta om att inte bygga på betes- och åkermark i kommunen. Nu har kommunfullmäktige sagt sitt i frågan…

Johannas medborgarförslag återremitteras

Johannas medborgarförslag återremitteras

Nyheter Medborgarförslaget gällande att önskan att kommunen ska använda sitt veto mot ändringsansökan från vindkraftsbolaget, som ska etablera sig i östra delen av kommunen, gällande den nya vägen genom orörd mark och våtmark samt de större uppställningsytorna, återremitterades. – När politiken är som sämst, säger oppositionsrådet Thomas Axelsson (KD)…

Så arbetar kommunen mot mäns våld mot kvinnor

Så arbetar kommunen mot mäns våld mot kvinnor

Nyheter Mäns våld mot kvinnor är ett stort problem i samhället. Ett medborgarförslag menar att Vaggeryds kommun saknar en handlingsplan för att motverka detta. Nu har socialnämnden avslagit förslaget med motiveringen att arbete pågår med en konkretiserad plan…

Frida: Ändra skyddsavståndet till våra hem

Frida: Ändra skyddsavståndet till våra hem

Nyheter Frida Svenssons medborgarförslag skulle avgöras under gårdagskvällens sammanträde i kommunfullmäktige. Frida hade av fullmäktiges ordförande fått några minuter i talarstolen, där hon lugnt och sakligt framförde sin uppmaning och försökte få ögonkontakt med ledande politiker…

Fridas medborgarförslag gav ”hiskeligt massa yrkande”

Fridas medborgarförslag gav ”hiskeligt massa yrkande”

Nyheter Medborgarförslag till kommunfullmäktige gällande att säkerhetsavstånd mellan vindkraftverk och bostadshus ska ändras fanns med på kommunstyrelsens sammanträde. – Ord står mot ord, säger oppositionsrådet Thomas Axelsson (KD) och Frida Svensson kommenterar "Det är inte ett godtagbart skäl att säga nej till mitt förslag"…

11-årige Natanael lämnade in förslag till politikerna

11-årige Natanael lämnade in förslag till politikerna

Nyheter Under kommunfullmäktige fanns ett medborgarförslag inlämnat av 11-årige Natanael som vill att politikerna ska bygga en konstgräsplan…

Tre förslag om uppdatera vindbruksplan föreslås avslås

Tre förslag om uppdatera vindbruksplan föreslås avslås

Nyheter SD har lämnat in en motion att man uppdatera vindbruksplanen, likaså två medborgare, till kommunen. Under dagen sammanträder ledande politiker i kommunstyrelsens arbetsutskott och de tre förslagen finns på agendan. Men enligt tjänsteskrivelse är uppdatering inte lämpligt då det i så fall inte kommer att finnas några utpekade områden kvar för vindkraft inom kommunens gränser…

Johanna: Jag hoppas att alla politiker står för sitt ord

Johanna: Jag hoppas att alla politiker står för sitt ord

Nyheter Johanna Karlssons medborgarförslag om att kommunen ska använda sitt kommunala veto när det gäller vindkraftparken i Boarp är ännu inte berett och kommer således inte vara på sammanträdesbordet under morgondagens arbetsutskott i kommunstyrelsen…

Hållplats för landsbygdens skolskjutsar diskuterades

Hållplats för landsbygdens skolskjutsar diskuterades

Nyheter Från början var det ett medborgarförslag som inlämnats till barn- och utbildningsnämnden, där önskan var att se över hållplatserna för skolskjutsarna på landsbygden samt att regelverket följs gällande trafiksäkerheten……

Vill ha cykelbana på Södra park

Vill ha cykelbana på Södra park

Nyheter Ett medborgarförslag gällande cykelbana, eller pumptrack, ska anläggas intill Dammgatan i Vaggeryd har inkommit till kommunfullmäktige…

1 / 1212345...10...Sista

Tips