Medborgarförslag

Vill ha kvar supermentorer

Vill ha kvar supermentorer

Nyheter Ung förslagslämnare önskar att barn- och utbildningsnämnden behåller supermentorerna i Fågelforsskolan 7-9 i Skillingaryd…

Det är redan förbud för skotrar

Det är redan förbud för skotrar

Nyheter Tekniska nämnden yttrade sig i medborgarförslaget angående att förbjuda vattenskotrar på Hjortsjön…

Vill ha fler parkeringar runt Hjortsjöskolan

Vill ha fler parkeringar runt Hjortsjöskolan

Nyheter Ett medborgarförslag lämnades under måndagen in till kommunfullmäktige. …

Nämnd avslår förslag om vindkraftsgranskning

Nämnd avslår förslag om vindkraftsgranskning

Nyheter Ett medborgarförslag gällande Eolus grova fel i ansökan om vindbrukspark i Boarp avslogs av miljö- och byggnämnden. …

Får i uppdrag att utreda trafiksäkerheten

Får i uppdrag att utreda trafiksäkerheten

Nyheter Medborgarförslaget gällande Åkers skola, hastighet vid skola samt högre stängsel vid skolgården, har nu varit hos kommunstyrelsens arbetsutskott där politikerna delvis bifaller förslaget…

Regelverk för tillgänglighetspris snart klart

Regelverk för tillgänglighetspris snart klart

Nyheter Vid kommunstyrelsen arbetsutskott senaste sammanträde fanns det fyra år gamla medborgarförslaget på bordet. …

Tre förslag om hundrastgård

Tre förslag om hundrastgård

Nyheter Att det önskas en hundrastgård i kommunen råder ingen tvekan om. Vid kommunfullmäktiges sammanträde inlämnades tre medborgarförslag med samma önskan…

Vill ge kommunskyttarna ersättning

Vill ge kommunskyttarna ersättning

Nyheter Vid kommunfullmäktiges sammanträde under måndagskvällen lämnades ett medborgarförslag in om ersättning till viltvårdarna i kommunen…

Ja till läsbok

Ja till läsbok

Nyheter Ett medborgarförslag inkom till kommunfullmäktige gällande att dela ut en läsbok till alla elever i grundskolan inför läslovet vecka 44 ”det blev lite tjafsigt och nära en votering” kommenterar nämndordförande. …

Ingen åtgärd vid Karlavägen

Ingen åtgärd vid Karlavägen

Nyheter Medborgarförslaget om att göra om Karlavägen i Vaggeryd till gårdsgata och en maximal hastighet på 30 avslogs…

Önskar sänkt hastighet vid skola

Önskar sänkt hastighet vid skola

Nyheter Ett medborgarförslag inkom i september förra året om att kommunen ska sätta upp ett högre staket och sänka hastigheten vid Åkers skola. Nu har tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden yttrat sig…

Avslår medborgarförslaget – porrfilter finns redan

Avslår medborgarförslaget – porrfilter finns redan

Nyheter Medborgarförslaget från Vaggerydsbon kom in till kommunfullmäktige där frågeställningen var om kommunen aktivt infört porrprevention där barn vistas och där kommunen är huvudman. Nu har medborgarförslaget avgjorts…

Nej till långtidsparkering för skattepengar

Nej till långtidsparkering för skattepengar

Nyheter Medborgarförslaget om att kommunen ska införa långtidsparkering vid Båramo, där det finns tillgång till dusch, toalett, återvinning och möjlighet till att sitta och äta vid ett bord, avslogs. …

Vill förbjuda vattenskotrar på sjön

Vill förbjuda vattenskotrar på sjön

Nyheter Ett medborgarförslag till kommunfullmäktige inlämnades av Vaggerydsbon som vill att man tänker på miljön när det gäller Hjortsjön i Vaggeryd…

Nej till vägbulor genom tätort

Nej till vägbulor genom tätort

Nyheter Ett medborgarförslag om att undersöka möjligheten att bygga vägbulor på lokalvägen mellan Skillingaryd och Vaggeryd, samt Jönköpingsvägen i Vaggeryd lämnades in i våras. …

Använd kommunens veto när vindkraft förändras

Använd kommunens veto när vindkraft förändras

Nyheter Under kommunfullmäktige fanns tre medborgarförslag med liknande upplägg, där förslagslämnarna önskade att kommunen ska använda sitt veto för att riva tidigare ansökan…

Medborgarförslag under luppen

Medborgarförslag under luppen

Nyheter Vid kommunstyrelsens möte idag kommer ett antal medborgarförslag att behandlas…

Frågetecken kring hantering av förslagen

Frågetecken kring hantering av förslagen

Nyheter Två gånger om året redovisar kommunledningskontoret de motioner och medborgarförslag som är funnits mer än ett år och inte är besvarande. Vid senaste kommunfullmäktige var det åtta förslag, eller var det fler? Och har förslaget som inlämnats gått rätt väg?…

God idé med roligare på torg – men förslaget avslogs

God idé med roligare på torg – men förslaget avslogs

Nyheter Medborgarförslaget om att kommunen skulle göra det roligare på torget i Skillingaryd under sommarhalvåret, med kulturskolan och försäljning av glass och fika, föreslås att avslås…

Café Fenix kan få utvecklas

Café Fenix kan få utvecklas

Nyheter Ett medborgarförslag inkom där man önskade att utöka kundkretsen och skapa fler möjligheten vid fiket på Fenix. Barn- och utbildningsnämnden sa nej, kommunstyrelsens arbetsutskott sa ja…

1 / 912345...Sista

Tips