Medborgarförslag

Allans motion har blivit långbänk

Allans motion har blivit långbänk

Nyheter Medborgarna och kommunfullmäktiges ledamöter är duktiga på att tycka till och lämna förslag. Men hur länge ska en motion eller ett medborgarförslag få vänta innan det besvaras?…

Iläggningsplats önskas i Hjortsjön

Iläggningsplats önskas i Hjortsjön

Nyheter Ett medborgarförslag inlämnades till kommunfullmäktige om önskan att gräva iläggningsplats vid Hjortsjön…

Medborgare önskar picknickbord

Medborgare önskar picknickbord

Nyheter Ett medborgarförslag inlämnade till kommunfullmäktige med önskan om ett picknickbord i Vaggeryd…

Järnvägsområdet är statens ansvar

Järnvägsområdet är statens ansvar

Nyheter Kommunen kommer inte att sätta upp staket utmed järnvägen inne i Hok men kommer att påverka Trafikverket. Därmed blev det avslag på medborgarförslaget…

Se över avspärrningarna  i Hok!

Se över avspärrningarna i Hok!

Nyheter Medborgarförslaget som Stellan Eriksson från Hok lämnat in till kommunfullmäktige handlar om avspärrningarna vid Hoks södra del…

Socialt företag söker kommunal hjälp

Nyheter Ett medborgarförslag inlämnades av sociala företaget All:in tillsammans med lokala möbelaktörer till kommunfullmäktige under måndagskvällen. Ekonomiskt stöd behövs för att främja möbelindustrins kompetensförsörjning…

Eniga om avslag för tiggeriförbud

Eniga om avslag för tiggeriförbud

Nyheter Det blir inget tiggeriförbud i kommunen meddelar kommunstyrelsens arbetsutskott…

Pensionärer ska få bada gratis

Pensionärer ska få bada gratis

Nyheter Medborgarförslaget lämnades in vid senaste kommunfullmäktige…

Önskar stängsel i Hok

Önskar stängsel i Hok

Nyheter Medborgarförslaget från Hok angående stängsel till järnvägsrälsen i tätorten har nu lämnats in…

Vill kunna återanvända fönster

Vill kunna återanvända fönster

Nyheter Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen om att utveckla återvinningstationen i Vaggeryd…

Het debatt om alternativa driftsformer

Het debatt om alternativa driftsformer

Nyheter Vid kommunfullmäktige under måndagskvällen skulle Stefans inskickade medborgarförslag om alternativa driftsformer inom barn- och äldreomsorg avlutas. Efter lång debatt och votering kom ett beslut fram…

Vägen som inte blev av

Vägen som inte blev av

Nyheter Ett bra medborgarförslag kom in och för ett år sedan lämnade tekniska utskottet ett positivt besked på vägen. Nu är den lagd på is…

Postlåda för bilburna får bifall

Postlåda för bilburna får bifall

Nyheter I ett medborgarförslag vill man få användarvänliga postlådor…

Bättre vägskyltning och belysning

Bättre vägskyltning och belysning

Nyheter I ett brev till Trafikverket och kommunen önskar en person åtgärder vid vägen mot Klevshult söder om Skillingaryd…

Votering om muddring

Votering om muddring

Nyheter Ett medborgarförslag inkom till kommunen under våren där boende önskar att Lagan ska muddras för att inte växa igen…

Oenighet om bashastighet

Oenighet om bashastighet

Nyheter Ett medborgarförslag från en Skillingarydsbo om att sänka bashastigheten till 40 kilometern i timmen inom tätorterna delade kommunstyrelsens i två meningsuppfattningar vid senaste sammanträdet…

Fortsatt 50 i villaområde

Fortsatt 50 i villaområde

Nyheter Ett medborgarförslag om att sänka hastigheten i villaområden har nu varit på tekniska utskottets sammanträde…

Många obesvarade förslag

Många obesvarade förslag

Nyheter 32 medborgarförslag och motioner ligger hos kommunen som ännu inte är färdigbehandlade. Två gånger om året redovisas dessa hos kommunfullmäktige. …

Nej till gallring

Nej till gallring

Nyheter Ett medborgarförslag har inlämnats med önskemål om att gallra vid norra delen av Skillingaryd. Nu har tekniska utskottet haft ärendet på remiss och lämnat svar…

Avslag på fler soptunnor

Avslag på fler soptunnor

Nyheter Medborgarförslaget om att soptunnor ska finnas vid parkeringen vid Hjortsjöns camping i Vaggeryd där hundägare kan lägga avfallspåsarna efter rastningsturen har nu fått ett svar från tekniska utskottet…

1 / 41234

Tips