Medborgarförslag

Vindkraftspark: Ska kommunen använda vetot?

Vindkraftspark: Ska kommunen använda vetot?

Nyheter Som vi berättade tidigare har en ny ansökan gällande vindkraftparken i Boarp-Ekesås inkommit till kommunen. Under kommunstyrelsens senaste sammanträde valde man att avvakta att svara på de fyra medborgarförslagen som var tänkt, från arbetsutskottet sida, att avslå…

Ingen fast månadsersättning till skyttar

Ingen fast månadsersättning till skyttar

Nyheter Medborgarförslaget som inkom till kommunfullmäktige gällande kommunens skyttar har tekniska nämnden yttrat sig om. "Det är tillfredställande i dagsläget"…

Ingen sandstrand anläggs

Ingen sandstrand anläggs

Nyheter Ett medborgarförslag inkom till kommunen med frågeställningen om att anlägga sandstrand på andra sidan Hjortsjön i Vaggeryd. Nu har kommunstyrelsens arbetsutskott lämnat förslag till beslut…

Långasjöns badplats ska utredas

Långasjöns badplats ska utredas

Nyheter Kommunfullmäktige har sagt sitt. Medborgarförslaget om att rusta upp Långasjöns badplats blir ett ärende för kultur- och fritidsnämnden…

Axelsson (KD) önskar använda kommunalt veto vid vindkraftspark

Axelsson (KD) önskar använda kommunalt veto vid vindkraftspark

Nyheter Fyra medborgarförslag gällande att kommunen ska använda sitt veto när det gäller vindkraftsparken Boarp - Ekesås avslogs vid kommunstyrelsens arbetsutskott men en av ledamöterna önskade att vetot ska användas…

Önskar brygga och hytter till Långasjön

Önskar brygga och hytter till Långasjön

Nyheter Medborgarförslaget från boende i Åker kommer att delges kommunfullmäktige på måndag…

Vill ha kvar supermentorer

Vill ha kvar supermentorer

Nyheter Ung förslagslämnare önskar att barn- och utbildningsnämnden behåller supermentorerna i Fågelforsskolan 7-9 i Skillingaryd…

Det är redan förbud för skotrar

Det är redan förbud för skotrar

Nyheter Tekniska nämnden yttrade sig i medborgarförslaget angående att förbjuda vattenskotrar på Hjortsjön…

Vill ha fler parkeringar runt Hjortsjöskolan

Vill ha fler parkeringar runt Hjortsjöskolan

Nyheter Ett medborgarförslag lämnades under måndagen in till kommunfullmäktige. …

Nämnd avslår förslag om vindkraftsgranskning

Nämnd avslår förslag om vindkraftsgranskning

Nyheter Ett medborgarförslag gällande Eolus grova fel i ansökan om vindbrukspark i Boarp avslogs av miljö- och byggnämnden. …

Får i uppdrag att utreda trafiksäkerheten

Nyheter Medborgarförslaget gällande Åkers skola, hastighet vid skola samt högre stängsel vid skolgården, har nu varit hos kommunstyrelsens arbetsutskott där politikerna delvis bifaller förslaget…

Regelverk för tillgänglighetspris snart klart

Regelverk för tillgänglighetspris snart klart

Nyheter Vid kommunstyrelsen arbetsutskott senaste sammanträde fanns det fyra år gamla medborgarförslaget på bordet. …

Tre förslag om hundrastgård

Tre förslag om hundrastgård

Nyheter Att det önskas en hundrastgård i kommunen råder ingen tvekan om. Vid kommunfullmäktiges sammanträde inlämnades tre medborgarförslag med samma önskan…

Vill ge kommunskyttarna ersättning

Vill ge kommunskyttarna ersättning

Nyheter Vid kommunfullmäktiges sammanträde under måndagskvällen lämnades ett medborgarförslag in om ersättning till viltvårdarna i kommunen…

Ja till läsbok

Ja till läsbok

Nyheter Ett medborgarförslag inkom till kommunfullmäktige gällande att dela ut en läsbok till alla elever i grundskolan inför läslovet vecka 44 ”det blev lite tjafsigt och nära en votering” kommenterar nämndordförande. …

Ingen åtgärd vid Karlavägen

Ingen åtgärd vid Karlavägen

Nyheter Medborgarförslaget om att göra om Karlavägen i Vaggeryd till gårdsgata och en maximal hastighet på 30 avslogs…

Önskar sänkt hastighet vid skola

Nyheter Ett medborgarförslag inkom i september förra året om att kommunen ska sätta upp ett högre staket och sänka hastigheten vid Åkers skola. Nu har tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden yttrat sig…

Avslår medborgarförslaget – porrfilter finns redan

Nyheter Medborgarförslaget från Vaggerydsbon kom in till kommunfullmäktige där frågeställningen var om kommunen aktivt infört porrprevention där barn vistas och där kommunen är huvudman. Nu har medborgarförslaget avgjorts…

Nej till långtidsparkering för skattepengar

Nej till långtidsparkering för skattepengar

Nyheter Medborgarförslaget om att kommunen ska införa långtidsparkering vid Båramo, där det finns tillgång till dusch, toalett, återvinning och möjlighet till att sitta och äta vid ett bord, avslogs. …

Vill förbjuda vattenskotrar på sjön

Vill förbjuda vattenskotrar på sjön

Nyheter Ett medborgarförslag till kommunfullmäktige inlämnades av Vaggerydsbon som vill att man tänker på miljön när det gäller Hjortsjön i Vaggeryd…

4 / 12Första...23456...10...Sista

Tips