vindkraft

Nytt vindkraftsprojekt väster om Bratteborg

Nytt vindkraftsprojekt väster om Bratteborg

Nyheter I ett samarbete med markägare i bygden har Fortum startat nytt vindkraftsprojekt…

Om regelverket kring vindkraften

Om regelverket kring vindkraften

Nyheter Ken Frick från en förening kring vindkraften debatterar med anledning av Länsstyrelsens föreläggande om förbud…

Grannarna vann mot vindkraftsbolag

Grannarna vann mot vindkraftsbolag

Nyheter Idag kom beslut från Länsstyrelsen gällande förbud att anlägga vindkraftsparken i Boarp utifrån den väglayout som Eolus Vindkraft lämnat in. ”Jag har hissat flaggan idag”…

Öppet brev till våra folkvalda

Öppet brev till våra folkvalda

Nyheter Boende i närheten av planerad vindkraft skriver till kommunens politiker…

Vill bygga vindkraft utanför Bondstorp

Vill bygga vindkraft utanför Bondstorp

Nyheter Till kommunen har en förfrågan inkommit gällande nybyggnation av vindkraft…

Säger nej till regeringens vindkraftstvång

Säger nej till regeringens vindkraftstvång

Nyheter Thomas Axelsson (KD( från Vaggeryd och en partikamrat debatterar…

Vetorätten ska vara kvar

Vetorätten ska vara kvar

Nyheter Lagstiftningen om kommuners vetorätt när det gäller vindkraftsprojekt tillkom för 11 år sedan för att bevara kommunernas inflytande när det gäller mark- och vattenanvändning. Nu vill regeringen ändra på det men vad tycker kommunstyrelsens ordförande?…

Klartecken för vindkraftstation

Klartecken för vindkraftstation

Nyheter I slutet av oktober gav Miljöprövningsdelegationen Länsstyrelsen klartecken för Eolus Vind att uppföra fyra vindkraftverk Tofteryd och Mörhult…

Vindkraftsbolag på besök

Vindkraftsbolag på besök

Nyheter För någon vecka sedan besökte vindkraftsbolaget BayWa kommunen för ett informationsmöte efter att vindbruksplanen tagits i kraft…

Vindbruksplanen vunnit laga kraft

Vindbruksplanen vunnit laga kraft

Nyheter Efter många års arbete, debatter och samråd är den nu klar och har vunnit laga kraft…

Kraftfull bullerdiskussion slutade med votering

Kraftfull bullerdiskussion slutade med votering

Nyheter Kommunens vindbruksplan var under onsdagens kommunstyrelse en het diskussion bland våra politiker. Bullervärdet sänktes men har kommunen något att säga till om bullervärdet?…

40 decibel vid husknuten…

40 decibel vid husknuten…

Nyheter Vindbruksplanen är uppe på bordet igen, 40db vid husknut helt utan marginaler. Läs här insändaren från Hankabo…

Ny vindkraftsansökan

Ny vindkraftsansökan

Nyheter Eoulus Vind har nu lämnat in en ny ansökan. Sju verk i östra kommundelarna. Men markägaren har lämnat in erinran…

Kommunen backar på bullret

Kommunen backar på bullret

Nyheter Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade igår, dock oeniga, om att gå på tjänstemännens linje och ändra tillbaka bullerkravet 40 dB (A) i vindbruksplanen…

Kommunerna vill ha kvar vindkraftsvetot

Notiser I tidningen för kommuner och landsting har en debattartikel om det kommunala vetot gjorts och det visar sig att merparten av landets kommuner vill ha kvar vetot om landets vindkraft…

Lägre buller efter röstning

Lägre buller efter röstning

Nyheter Vid kommunstyrelsens sammanträde skulle det visa sig att vindbruksplanens buller ändras i jämfört med tidigare förslag från arbetsutskottet och vindparksgruppen…

Nej till vindbruksparken

Nej till vindbruksparken

Nyheter Kommunstyrelsens arbetsutskott gav i onsdags avslag på ansökan om att bygga 27 vindkraftverk i västra delen av kommunen…

Vindbruksplanen ställs ut

Vindbruksplanen ställs ut

Nyheter Nu har kommunstyrelsens arbetsutskott godkänt vindbruksplanen och nu ska planen ställas ut för allmänhetens…

Ingen tar hänsyn till oron

Ingen tar hänsyn till oron

Nyheter "Det finns för närvarande inte skäl för domstolen att, inom ramen för målets handläggning, bereda Föreningen Vindkraftspark Boarp möjlighet att yttra sig över bolagets överklagande" Svaret från mark- och miljödomstolen kör över oss boende igen, säger föreningens ordförande…

Avstånd och buller blev yttranden

Avstånd och buller blev yttranden

Nyheter Ytterligare en vända till vindparksgruppen väntas då kommunstyrelsens arbetsutskott inte klubbade igenom nuvarande plan i sin helhet. Vindbruksplanen blir således ej klar förrän nästa år…

3 / 512345

Tips