vindkraft

Voterade om uppdatering av vindbruksplan

Voterade om uppdatering av vindbruksplan

Nyheter Uppdatera vindbruksplanen? – Många är engagerade och drivna i frågan, menar politikerna och voterade om SD-motionens ja eller nej vid senaste sammanträdet…

Tre förslag om uppdatera vindbruksplan föreslås avslås

Tre förslag om uppdatera vindbruksplan föreslås avslås

Nyheter SD har lämnat in en motion att man uppdatera vindbruksplanen, likaså två medborgare, till kommunen. Under dagen sammanträder ledande politiker i kommunstyrelsens arbetsutskott och de tre förslagen finns på agendan. Men enligt tjänsteskrivelse är uppdatering inte lämpligt då det i så fall inte kommer att finnas några utpekade områden kvar för vindkraft inom kommunens gränser…

Johanna: Jag hoppas att alla politiker står för sitt ord

Johanna: Jag hoppas att alla politiker står för sitt ord

Nyheter Johanna Karlssons medborgarförslag om att kommunen ska använda sitt kommunala veto när det gäller vindkraftparken i Boarp är ännu inte berett och kommer således inte vara på sammanträdesbordet under morgondagens arbetsutskott i kommunstyrelsen…

Det är bara viljan som krävs för ett nej till vindkraft

Det är bara viljan som krävs för ett nej till vindkraft

Nyheter Ansökan som nu ligger på bordet ser inte alls ut så som den ansökan Eolus presenterade för kommunen redan 2012 och sedan för oss boende 2014. Läs insändaren gällande vindkraftsparken Boarp, fakta i repris, här…

Vindkraft i Boarp – stoppa detta projekt via kommunalt veto

Vindkraft i Boarp – stoppa detta projekt via kommunalt veto

Nyheter Kommunalråd, tillika oppositionsråd, Thomas Axelsson (KD); – Gör om gör rätt! Kommunen måste dra tillbaka sin tillstyrkan genom att använda sitt veto mot denna vindkraftpark. Läs debatten här…

Sorgens tid har infunnit sig i Ekesås och Mörkhultet

Sorgens tid har infunnit sig i Ekesås och Mörkhultet

Nyheter Vår överklagan till mark- och miljööverdomstolen har avslagits. Den kommer inte ens upp till prövning. Så fel hade vi och så rätt hade Eolus (obs ironi). Läs insändaren från Ekesås här…

Vindkraft: Politiker har fått mer förståelse

Vindkraft: Politiker har fått mer förståelse

Nyheter Vid kommunstyrelsens sammanträde fanns vindkraftsbolaget som ska bygga vid Pukarp med och informerade. – Det var bland det bättre jag hört, kommenterar kommunstyrelsens ordförande…

Insändare: Skydda vildmarksområdet mellan Bondstorp och Nyholm

Insändare: Skydda vildmarksområdet mellan Bondstorp och Nyholm

Nyheter Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Östergötland har som Skillingaryd.nu rapporterat om beviljat tillstånd för uppförande av fem vindkraftverk i kommunens västra del norr om Pukarp. Vaggeryds kommun ville begära anstånd för att få mer tid att utreda frågan vilket dock avslogs av Länsstyrelsen eftersom kommunens framställan inte var ett formellt överklagande. Läs insändare från boende här…

Efter votering: Politikerna använder inte sitt vindkraftveto

Efter votering: Politikerna använder inte sitt vindkraftveto

Nyheter Politikerna tar lärdom. Mycket diskussioner gällande ställningstagande till vetobeslut om Vaggeryds vindbrukspark ”Vi borde ha rett ut det här juridiskt” och Länsstyrelsen säger nej till kommunen gällande önskan om mer tid…

Felaktig formulering: Anstånd om utökad tid gjordes inte

Felaktig formulering: Anstånd om utökad tid gjordes inte

Nyheter Vi berättade tidigare att kommunstyrelsens arbetsutskott önskan var att använda sin möjlighet att begära anstånd för att kunna lämna in överklagan gällande Vaggeryds vindbrukspark:s tillstånd för de fem verken…

Rotor från vindkraftverk lossnade

Notiser Räddningstjänsten larmades till Södra Hultan, mellan Tranås och Sunhultsbrunn, under måndagskvällen då en rotor från ett vindkraftverk lossnat. Rotorn hittades i närheten och ingen person har skadats meddelar räddningstjänsten…

Extra sammanträde: I dag tas beslut om överklagan

Extra sammanträde: I dag tas beslut om överklagan

Nyheter Thomas Axelsson (KD):s initiativärende under senaste kommunstyrelsen gjorde att ärendet fanns med under kommunstyrelsens arbetsutskott i onsdags. I dag träffas kommunstyrelsen i ett extramöte gällande anståndet att överklaga eller inte när det gäller Vaggeryds vindbrukspark som planerar fem verk i nordvästra delen av kommunen, mellan Ovdaskog-Malmbron-Pukarp…

Frida med flera önskar se över vindbruksplanen

Frida med flera önskar se över vindbruksplanen

Nyheter En motion från SD och medborgarförslag från två invånare innehåller önskan om att politikerna ska se över vindbruksplanen. Frida Svensson från Smedjebo fanns på plats under kommunfullmäktige och tog plats i talarstolen inför kommunens ledande politiker…

Inga byggda vindkraftverk på 17 år

Inga byggda vindkraftverk på 17 år

Nyheter Vindkraftsutbyggnaden i Sverige satte nya rekord i fjol, i både antal och effekt, men de nya vindkraftverken är ojämt fördelade över landet. Vaggeryds kommun har inte byggt nya vindkraftverk på väldigt länge…

Grattis från Vindkraftpark Boarp Ideella förening

Grattis från Vindkraftpark Boarp Ideella förening

Nyheter Ordförande för ideella föreningen gratulerar Frida med flera markägare, som i torsdags fick besked att Fortum lägger vindkraftsprojektet på is…

Projekt läggs ned: Markägarna säger nej

Projekt läggs ned: Markägarna säger nej

Nyheter I somras berättade vi om att vindkraftsprojektet väster om Bratteborg var på gång. I torsdags meddelade vindkraftsbolaget att man lägger projektet på is…

Högt buller vid bostad: ”Pukarpsverk” kan överklagas

Högt buller vid bostad: ”Pukarpsverk” kan överklagas

Nyheter I vindbruksplanen, som kommunfullmäktige beslutade om, fanns bullerkravet om 35 dBA vid bostadsknuten. I Vaggeryds Vindbrukspark, de fem verken norr om Pukarp, noteras det 40 dBA. …

Ny lag ska begränsa vetot: Se över vindbruksplan

Ny lag ska begränsa vetot: Se över vindbruksplan

Nyheter ”I dag har kommuner i Sverige sista ordet när det gäller vindkraftsprojekt och kommuner har alltid möjlighet att säga definitivt nej till exploatörer. Som det ser ut idag saknar det så kallade vetot krav på motivering och tidsgräns”. SD har lämnat in en motion till kommunfullmäktige gällande vindbruksplanen …

Inga verk beställda till Boarp

Inga verk beställda till Boarp

Nyheter När vindkraftsbolaget Eolus Vind AB lägger en order på 16 vindkraftverk finns inte projektet Boarp med…

Då vinden kraftigt vänder 

Då vinden kraftigt vänder 

Nyheter Sverigedemokraterna debatterar…

2 / 512345

Tips