Vindkraftverk Boarp

Nämnd avslår förslag om vindkraftsgranskning

Nämnd avslår förslag om vindkraftsgranskning

Nyheter Ett medborgarförslag gällande Eolus grova fel i ansökan om vindbrukspark i Boarp avslogs av miljö- och byggnämnden. …

Nej, vi deltar inte i ”samråd”

Nej, vi deltar inte i ”samråd”

Nyheter Vindkraftspark Boarp Ideella förening svarar på vindkraftsbolagets inbjudan till samråd…

Vindkraftsbolag överklagar Länsstyrelsens beslut

Vindkraftsbolag överklagar Länsstyrelsens beslut

Nyheter Via advokatombud har Eolus Vindpark överklagat Länsstyrelsens beslut vad gäller vägsträckningen till vindkraftsparken i Boarp…

Samråd planeras kring vindkraftpark i Boarp

Samråd planeras kring vindkraftpark i Boarp

Nyheter Eolus utreder möjligheterna för ändrad vägsträckning, större kranplatser och annan placering av uppställningsyta i vindkraftpark Boarp och inbjuder nu till samråd…

Använd kommunens veto när vindkraft förändras

Använd kommunens veto när vindkraft förändras

Nyheter Under kommunfullmäktige fanns tre medborgarförslag med liknande upplägg, där förslagslämnarna önskade att kommunen ska använda sitt veto för att riva tidigare ansökan…

Bullerberäkningarna är ett bedrägeri

Bullerberäkningarna är ett bedrägeri

Nyheter "Vi känner väl det lite som att man inte behöver vara direkt ingenjör för att räkna ut vad som kommer att hända, men vare sig Eolus eller vår egen tillsynsman på Länsstyrelsen verkar förstå skillnaden mellan ursprungsverken och de nya nu beställda verken". Läs Vindkraftspark Boarp Ideella Förenings insändare här…

Vem representerar politikerna – vindkraftsbolag eller landsbygden?

Vem representerar politikerna – vindkraftsbolag eller landsbygden?

Nyheter Det har kommit till min kännedom att frågan om Vindkraftverk på Boarp har varit uppe till diskussion på sistlidna möte med miljö- och byggnämnden den 25 maj i år. Läs insändaren här…

Vindkraftspark såld till Tyskland

Vindkraftspark såld till Tyskland

Nyheter Idag lämnade Eolus Vind, som ska bygga vindkraftverk i östra delen av kommunen, pressmeddelande om att dessa har sålts vidare…

Överklagar vindkraftetablering

Överklagar vindkraftetablering

Nyheter De fyra vindkraftverken i Boarp har nu överklagats till mark- och miljödomstolen i Växjö. "Ny behandling hos kommunen önskas då förutsättningarna sedan sist har ändrats"…

Ett av fyra vindkraft för nära bostad

Ett av fyra vindkraft för nära bostad

Nyheter Miljö- och byggnämnden har haft samrådsyttrande av ansökan av fyra vindkraftverk i östra delen av kommunen. …

Ny vindkraftsansökan inlämnad

Ny vindkraftsansökan inlämnad

Nyheter Eoulus Vind AB har nu lämnat in ansökan om fyra verk i östra delen av kommunen…

Oklart om vindkraftprojektet fortsätter

Oklart om vindkraftprojektet fortsätter

Nyheter Vindkraftverk nummer 10 - 13 ligger fortfarande kvar på ansökan från Eolus. Bolaget fick för någon vecka sedan avslag på sin ansökan om korrigering av några verk inom försvarsmaktens riksintresseområde. Blir det vindkraftsbygge eller inte?…

Fortsatt vindkraftsetablering?

Fortsatt vindkraftsetablering?

Nyheter Regeringens avslagna ärende om vindkraftsetableringen i Boarp är nu tillbaka på miljöprövningsdelegationen i Linköping…

Regeringen säger nej till vindkraft

Regeringen säger nej till vindkraft

Nyheter Eolus Vind AB överklagade mark- och miljödomstolens beslut. Nu har Regeringen haft vindkraftetableringen på sitt bord…

Fortsatt nej till vindkraftpark i Boarp

Fortsatt nej till vindkraftpark i Boarp

Nyheter Mark- och miljödomstolen i Växjö avslår Eolus Vind AB;s överklagan och nu är Boarps vindkraftspark överlämnad till regeringen…

Överklagar försvarets ändrade inställning

Överklagar försvarets ändrade inställning

Nyheter Eolus Vind AB begärde förlängd tid för överklagan av Länsstyrelsens beslut hos mark- och miljödomstolen. Beslut om anståndet beviljades till 30 september och i fredags skickade vindkraftbolaget in sina synpunkter…

Överklagad vindkraftspark i Boarp

Överklagad vindkraftspark i Boarp

Nyheter Vindkraftsbolaget Eolus Vind AB har överklagat Länsstyrelsens beslut angående vindkraftsparken i Boarp i östra delen av kommunen. Nu väntar en tung process med försvarsmakten…

Försvaret väger tungt – Nej till vindkraft

Försvaret väger tungt – Nej till vindkraft

Nyheter Idag kom beslutet angående vindkraftparken i Boarp. Miljödelegationen i Östergötland säger nej till Eoulus ansökan om att uppföra 13 vindkraftverk i östra delen av Vaggeryds kommun…

Ja eller nej från länsstyrelsen?

Ja eller nej från länsstyrelsen?

Nyheter Vindkraftsbolaget Eolus Vind har nu bemött yttranden avseende ansökan om bygget vid Boarp i östra delen av kommunen…

Mats debatterar miljöpolitik

Mats debatterar miljöpolitik

Nyheter Mats Oskarsson (M) debatterar inför kommunfullmäktiges behandling av Vindkraftspark Boarp…

1 / 212

Tips