Vindkraftverk Boarp

Kommunalt veto är starkast

Kommunalt veto är starkast

Nyheter Häromdagen berättade vi att mark- och miljödomstolen gav vindkraftsbolaget rätt och upphävde länsstyrelsens förbud gällande vindkraftsparken i Boarp. Vad händer nu med planerna? …

Vindkraftsbolag fick rätt i domstol

Vindkraftsbolag fick rätt i domstol

Nyheter Eolus, som ska bygga vindkraftspark i östra delen av kommunen, överklagade Länsstyrelsens beslut gällande beslut om att inte godkänna ändringen där bland annat vägdragningen fanns med. I går beslutades att vindkraftsbolaget fått rätt till den mindre vägändringen som gjorts…

Därför avslår S ändringsansökan

Därför avslår S ändringsansökan

Nyheter Under onsdagen avslog kommunstyrelsen ändringsansökan gällande vindbruksparken i Boarp. Här förklarar S varför…

Politikerna använde vetot: Nej till vindkraftsändring

Politikerna använde vetot: Nej till vindkraftsändring

Nyheter En enhällig kommunstyrelse beslutade att inte tillstyrka ändringsansökan gällande vindkraftsparken i Boarp vid onsdagens sammanträde. Kommunala vetot användes och politikerna berättar mer; "jag har svängt i frågan"…

I dag beslutar politikerna om vindkraften

I dag beslutar politikerna om vindkraften

Nyheter Vid dagens sammanträde hos kommunstyrelsen finns ändringsansökan angående vindparken i Boarp med på dagordningen. Vindkraftsbolaget har via mejl informerat ledamöterna via brev för att det inte ska uppstå några oklarheter inför dagens viktiga beslut. Tillstyrka eller använda kommunala vetot, det är frågan…

Politiker, rösta nej till ändringsansökan!

Politiker, rösta nej till ändringsansökan!

Nyheter Insändaren vill att politikerna i kommunstyrelsen säger nej vid onsdagens sammanträde till vindparksbolagets inlämnade ändringsansökan om Boarp…

Går ej att överpröva tidigare beslut om vindkraft

Går ej att överpröva tidigare beslut om vindkraft

Nyheter Medborgarförslagen som önskade att kommunen ska använda sitt veto när ändringsansökan inkommit gällande vindkraftsparken i Boarp avslogs…

Politikerna tar ställning till ändrad ansökan senare

Politikerna tar ställning till ändrad ansökan senare

Nyheter Kommunstyrelsens arbetsutskott var oenigt i frågan gällande den ändringsansökan i östra delen av kommunen som inkommit från vindbruksbolaget Eolus. …

Det är aldrig försent att åtgärda ett fel

Det är aldrig försent att åtgärda ett fel

Nyheter Då, den där måndagen när kommunfullmäktige röstade om VK Park Boarps vara eller icke vara, 22 stycken ledamöter röstade ja och 19 ledamöter röstade nej. Då var det verk med 2,3 MW effekt, 113 meter rotordiameter (1 hektar svepyta) och 40 decibel vid stugknuten…

Ändrad vindkraftspark kan tillstyrkas i dag

Ändrad vindkraftspark kan tillstyrkas i dag

Nyheter Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i dag och ledande politiker ska under sammanträdet lämna en fingervisning till kommande kommunstyrelsesammanträde vad som gäller för den ändrade ansökan i Boarp…

Vindkraftspark: Ska kommunen använda vetot?

Vindkraftspark: Ska kommunen använda vetot?

Nyheter Som vi berättade tidigare har en ny ansökan gällande vindkraftparken i Boarp-Ekesås inkommit till kommunen. Under kommunstyrelsens senaste sammanträde valde man att avvakta att svara på de fyra medborgarförslagen som var tänkt, från arbetsutskottet sida, att avslå…

Teknikutveckling: Vindkraftsbolag ansöker om ändrad park i Boarp

Teknikutveckling: Vindkraftsbolag ansöker om ändrad park i Boarp

Nyheter Den 28 oktober anlände en ny förfrågan från länsstyrelsen till kommunen gällande vindkraftsparken Boarp. Vindkraftsbolaget Eolus har gjort en ny ansökan där ett flertal ändringar har gjorts sedan den tidigare, år 2017, vann laga kraft…

Axelsson (KD) önskar använda kommunalt veto vid vindkraftspark

Axelsson (KD) önskar använda kommunalt veto vid vindkraftspark

Nyheter Fyra medborgarförslag gällande att kommunen ska använda sitt veto när det gäller vindkraftsparken Boarp - Ekesås avslogs vid kommunstyrelsens arbetsutskott men en av ledamöterna önskade att vetot ska användas…

Avtalet uppsagt: Vindkraftspark söker ny ägare

Avtalet uppsagt: Vindkraftspark söker ny ägare

Nyheter I går meddelade Eolus Vind AB att Commerz Real sagt upp aktieöverlåtelseavtalet för vindbruksparken i Boarp i östra delen av kommunen eftersom transaktionen ej uppfyllts. …

Nämnd avslår förslag om vindkraftsgranskning

Nämnd avslår förslag om vindkraftsgranskning

Nyheter Ett medborgarförslag gällande Eolus grova fel i ansökan om vindbrukspark i Boarp avslogs av miljö- och byggnämnden. …

Nej, vi deltar inte i ”samråd”

Nej, vi deltar inte i ”samråd”

Nyheter Vindkraftspark Boarp Ideella förening svarar på vindkraftsbolagets inbjudan till samråd…

Vindkraftsbolag överklagar Länsstyrelsens beslut

Vindkraftsbolag överklagar Länsstyrelsens beslut

Nyheter Via advokatombud har Eolus Vindpark överklagat Länsstyrelsens beslut vad gäller vägsträckningen till vindkraftsparken i Boarp…

Samråd planeras kring vindkraftpark i Boarp

Samråd planeras kring vindkraftpark i Boarp

Nyheter Eolus utreder möjligheterna för ändrad vägsträckning, större kranplatser och annan placering av uppställningsyta i vindkraftpark Boarp och inbjuder nu till samråd…

Använd kommunens veto när vindkraft förändras

Använd kommunens veto när vindkraft förändras

Nyheter Under kommunfullmäktige fanns tre medborgarförslag med liknande upplägg, där förslagslämnarna önskade att kommunen ska använda sitt veto för att riva tidigare ansökan…

Bullerberäkningarna är ett bedrägeri

Bullerberäkningarna är ett bedrägeri

Nyheter "Vi känner väl det lite som att man inte behöver vara direkt ingenjör för att räkna ut vad som kommer att hända, men vare sig Eolus eller vår egen tillsynsman på Länsstyrelsen verkar förstå skillnaden mellan ursprungsverken och de nya nu beställda verken". Läs Vindkraftspark Boarp Ideella Förenings insändare här…

1 / 212

Tips